Korištenje tehnologije za višejezično učenje: izazovi i prilike - tema ovogodišnjeg Međunarodnog dana materinskoga jezika

Od kada je 1999. godine na 30. zasjedanju Opće skupštine na prijedlog Bangladeša UNESCO proglasio 21. veljače Međunarodnim danom materinskoga jezika, svake se godine današnji dan obilježava s ciljem unapređivanja, učenja i razvoja materinskog jezika, kao i njegovanja jezične i kulturne različitosti te višejezičnosti.

Jezična raznolikost sve je ugroženija s obzirom na to da sve više jezika nestaje. Otprilike 40 % stanovništva u svijetu nema pristup obrazovanju na jeziku koji govori ili razumije. Unatoč tome, bilježi se napredak u višejezičnom obrazovanju na materinskom jeziku uz sve veće razumijevanje njegove važnosti, osobito u ranom školovanju, a pridaje se i veća važnost njegovom razvoju u javnom životu. Višejezična i multikulturalna društva kroz svoje jezike prenose i čuvaju tradicionalno znanje i kulturu, stoga UNESCO radi upravo na očuvanju razlika u kulturama i jezicima kako bi osnažio toleranciju i poštovanje prema drugima.

„Korištenje tehnologije za višejezično učenje: izazovi i prilike“ - tema je ovogodišnjeg Međunarodnog dana materinskog jezika s ciljem razmatranja potencijalne uloge tehnologije u unapređenju višejezičnog obrazovanja i potpore razvoju kvalitetnog poučavanja i učenja za sve. Stoga danas, 21. veljače od 11:00 do 13:00 sati povodom obilježavanja Međunarodnog dana materinskog jezika UNESCO organizira webinar na kojem će se razmatrati dvije glavne teme: kvalitetna višejezična nastava i učenje te potencijali tehnologija za podršku višejezičnom podučavanju i učenju.

Tijekom zatvaranja škola zbog pandemije COVID-19 mnoge su zemlje diljem svijeta koristile rješenja temeljena na tehnologiji za održavanje kontinuiteta učenja. Nedavno istraživanje UNESCO-a, UNICEF-a, Svjetske banke i OECD-a o nacionalnim obrazovnim odgovorima na zatvaranje škola u 143 zemlje zbog pandemije COVID-19 pokazalo je da 96 % zemalja s visokim dohotkom pruža učenje na daljinu putem internetskih platformi za barem jednu razinu obrazovanja u usporedbi sa samo 58 % zemalja s niskim dohotkom. U kontekstu niskog dohotka, većina zemalja izvijestila je o korištenju elektroničkih medija kao što su televizija (83 %) i radio (85 %) za potporu kontinuiteta učenja.


 

Pisane vijesti | Društvo i zajednica