Konzervatorske upute za sanaciju dimnjaka oštećenih u potresu na zgradama unutar povijesne urbane cjeline Grada Zagreba

Uputa se odnosi na zgrade unutar povijesne urbane cjeline Grada Zagreba koje nemaju status pojedinačno zaštićenog kulturnog dobra te konzervatorske mjere koje se primjenjuju prilikom sanacije srušenih i oštećenih dimnjaka koje ne isključuju važeće propise za dimnjačke instalacije.

 

Pisane vijesti