Javni poziv za ovlaštenje veterinarskih organizacija i privatnih praksi za označavanje strogo zaštićenih i zaštićenih divljih životinja i upis u bazu označenih životinja

Pravo prijave na Javni poziv imaju veterinarske organizacije i privatne prakse koje su registrirane u Republici Hrvatskoj za djelatnosti označavanja životinja. Rok za podnošenje prijave je 07. siječnja 2010 godine.

Obzirom da je na snagu stupio Pravilnik o uvjetima držanja, načinu označavanja i evidenciji zaštićenih životinja u zatočeništvu (Narodne novine, broj 70/09), ovo Ministarstvo je preuzelo obvezu raspisivanja Javnog poziva za ovlaštenje veterinarskih organizacija ili privatnih praksi za označavanje strogo zaštićenih i zaštićenihdivljih životinja i upis u bazu označenih životinja.
 
Sukladno tekstu Javnog poziva, sve veterinarske organizacije i privatne prakse koje dostave traženu dokumentaciju iz Javnog poziva bit će ovlaštene za označavanje mikročipom svih strogo zaštićenih i zaštićenih kralješnjaka (osim riba), koji se u Republici Hrvatskoj drže kao kućni ljubimci, dio su matičnog fonda u uzgoju ili uzgojeni potomci.
 
Također, ovlast se daje i za upis označenih jedinki zaštićenih vrsta u bazu, što osim upisa životinja koje su označene mikročipom, uključuje i upis svih zaštićenih ptica označenih zatvorenim prstenima (ptice pjevice, papige i ptice grabljivice).
 
Obveza ovlaštenih veterinarskih organizacija, odnosno privatnih veterinarskih praksi, sastoji se u vođenju evidencije u elektronskom obliku, izdavanja Potvrde o označavanju zaštićenih životinja na propisanom obrascu i dostave godišnjeg izvješća. Sve navedeno će se, nakon kratkog prijelaznog roka, upisivati i izdavati iz on-line registra koji će izraditi Ministarstvo kulture.
 
 Označavanje i upis strogo zaštićenih i zaštićenih kralješnjaka, obavljat se na trošak vlasnika životinja, a cjenik će predložiti Hrvatska veterinarska komora, koja  može predložiti i program dodatne edukacije za ovlaštenike.
 
Imajući u vidu veliki broj životinja (vidjeti “Pravilnik o proglašavanju divljih svojti zaštićenim i strogo zaštićenim”, Narodne novine broj 99/09) koje podliježu obvezi označavanja, pozivamo sve veterinarske organizacije ili privatne prakse u Republici Hrvatskoj koje su zainteresirane za obavljanje opisanih poslova, da dostave prijavnicu na Javni poziv u roku 30 dana od dana objave.
 
Za sva dodatna pitanja možete kontaktirati Ministarstvo kulture, Upravu za zaštitu prirode, te.: 01 4866 131 ili 4866-127.
 

Najave