Javna rasprava o Nacrtu prijedloga Zakona o elektroničkim medijima

Ministarstvo kulture provodi javnu raspravu o Nacrtu prijedloga Zakona o elektroničkim medijima, u razdoblju od 29. travnja do 18. svibnja 2009. godine.

Ministarstvo kulture provodi javnu raspravu o Nacrtu prijedloga Zakona o elektroničkim medijima, u razdoblju od 29. travnja do 18. svibnja 2009. godine. 
      
Vaše primjedbe, prijedloge i mišljenja možete do navedenog roka dostaviti ovome Ministarstvu putem elektroničke pošte, na adresu kristina.vlasicek-novoselec@min-kulture.hr putem telefaksa na broj (01)4866-280, ili poštom na sljedeću adresu: 
Ministarstvo kulture, 
Uprava za normativne i upravno-pravne poslove, 
Runjaninova 2, 
10000 Zagreb

Najave