Recenzije postojećih medija

44.
Organizacija: Bioteka – Udruga za promicanje biologije i srodnih znanosti
Medij: Biologija.com.hr – Online strana prirode
Broj bodova: 270
Vodeći se kriterijima za procjenu prijave, Povjerenstvo je prepoznalo i relativno pohvalno ocijenilo ovu prijavu u segmentima doprinosa pluralizmu društvenih tema u medijima, različitosti kuta gledanja u prikazu pojedine teme, kao i kontekstualnu „dubinu“ komunikacije. Također je solidnom ocijenjena uređivačka koncepcija portala, u kontekstu njezine dosta precizne usmjerenosti ka tematici iz područja prirodnih znanosti, ekologije, prehrane i zdravlja.
Ipak, Povjerenstvo je mišljenja da je upravo takva uređivačka i izvedbena orijentacija u građenju profila medija dovela i do značajnije podkapacitiranosti portala po ključnim kriterijima Javnog poziva, a to su doprinos afirmaciji građanskih, političkih, socijalnih i ljudskih prava te posebice ispunjavanje funkcije nadzora ekonomski i politički moćnih. Na taj način u primjeru ovog medija akutno izostaju one dimenzije i funkcije koje Javni poziv i Povjerenstvo nalaze jako bitnim, a mogu biti uokvirene sintagmom: medijsko-društveni aktivizam temeljen na argumentacijskoj kritici.
 
45.
Organizacija: Filmska klapa
Medij: Kratki rezovi - emisija o filmu
Broj bodova: 268
Povjerenstvo je pozitivno ocijenilo dosadašnje napore medija u stvaranju autorskih sadržaja koji publiku nastoji informirati o stvaranju, povijesti i recepciji filmske umjetnosti i kulture. Pohvalno je i da medij pokušava doprijeti do šire publike, kreirajući emisije koje imaju dobar omjer informativne širine i kontekstualne dubine komunikacije. Povjerenstvo je prepoznalo kvalitetu i iskustvo uredništva koji stvara emisiju, kao i suradnju s vodećim filmskim institucijama.
Međutim, Povjerenstvo smatra da medij ne pokazuje dovoljno potencijala za ispunjavanje funkcije nadzora ekonomski i politički moćnih; premda je navedeno da se teme obrađuju na drugačiji, manje konvencionalan način, iz uredničke koncepcije nije jasno na koji se to način postiže, ili planira poboljšati. Osim toga, Povjerenstvo iz koncepcije nije prepoznalo dovoljan angažman medija u afirmaciji građanskih, političkih i socijalnih ljudskih prava, što je važan faktor u izgradnji demokratskog društva. U snažnoj konkurenciji medija koji se kritički bave filmom i medijima, Povjerenstvo je procijenilo da ova emisija svojim profilom ipak ne proizvodi dostatan doprinos pluralizmu medijskog predstavljanja društvenih grupa da bi se kvalificirala za potporu.
 
46.
Organizacija: Novi mediji
Medij: FAK.hr
Broj bodova: 259
Film kao područje angažmana kroz praksu, ali i kroz analizu nedvojbeno je jedan od politički najpotentnijih suvremenih medija. Povjerenstvo u tom smislu prepoznaje važnost ovog projekta, te je pozitivno ocijenilo uređivačku koncepciju medija u kategoriji afirmacije građanskih, političkih i socijalnih ljudskih prava. Prepoznat je i potencijal portala za stvaranje originalnih autorskih tekstova koji bi doprinijeli pluralizmu društvenih tema u medijima i koji bi čitateljima teme iz svijeta filma predstavili iz različitih perspektiva. Nadalje, Povjerenstvo prepoznaje i viziju uredništva u kreiranju kritičkih tekstova i propitivanju i razotkrivanju filmskih (i šire) ideologija. Ipak, Povjerenstvo je ocijenilo da medij pokazuje premalo potencijala za nadzor ekonomski i politički moćnih, što je jedan od važnijih kriterija Javnog poziva, pa u snažnoj medijskoj konkurenciji i uz ograničena sredstva, nažalost nije prošao u drugi krug.
 
47.
Organizacija: Udruga za razvoj internetskih sadržaja Hoću stranicu
Medij: MojeVrijeme.hr – Život počinje s 50
Broj bodova: 257
Povjerenstvo je uređivačku koncepciju pozitivno ocijenilo prema kriteriju doprinosa pluralizmu medijskog predstavljanja društvenih grupa, koja je jasno usmjerena prema starijoj populaciji i potrebama da se putem novog medija radi na uvođenju tema koje su zanemarene u srednjestrujaškim medijima. Medij bi tako kontinuirano doprinosio smanjenju diskriminacijskog diskursa prema osobama zrele dobi.
Međutim, iz predložene uredničke koncepcije nije razvidno kako će medij ispuniti funkciju nadzora ekonomski i politički moćnih. Također, Povjerenstvo smatra nedostatnim informativnu „širinu“ komunikacije jer prema predloženoj uredničkoj koncepciji medij se bavi ograničenim opsegom tema, dok je kontekstualna „dubina“ komunikacije nedovoljno obrazložena.
Ciljane skupine jasno su stratificirane, no načini vrednovanja previše su općeniti, a time i nedovoljno jasni.
 
48.
Organizacija: „Potrošač“ - Društvo za zaštitu potrošača Hrvatske
Medij: Internetski portal www.potrosac.hr
Broj bodova: 252
U predloženoj uredničkoj koncepciji više članova Povjerenstva nije prepoznalo dostatan doprinos pluralizmu medijskog predstavljanja društvenih grupa, prvenstvo zbog ideje definiranja opće javnosti kao jedinstvene, homogene grupe potrošača. Naime, mnogi građani u višestrukim identitetskim konstrukcijama (bilo na individualnoj, ili na kolektivnoj razini), sebe ne bi monolitno predstavili kao konzumente, bez obzira na vrijedan doprinos udruge u borbi za prava upravo potrošača. 
Urednička koncepcija također previše doslovno prati javne politike iz domene prava potrošača (djeca kao potrošači, zlouporaba djece u oglašavanju proizvoda i usluga, temeljna ljudska prava na tržištu roba i usluga itd.) tako da medij više tematizira široko područje djelovanja udruge poput web portala udruge, a ne medija koji želi doseći veću informativnu „širinu“ komunikacije s različitim ciljanim skupinama.
Premda je dio članova Povjerenstva u uredničkoj koncepciji prepoznao potencijal medija za ispunjavanje funkcije nadzora ekonomski i politički moćnih što se ogleda u bavljenju temama poput „Zaštita kolektivnih interesa potrošača i kolektivne tužbe – praćenje kolektivne tužbe protiv 8 banaka zbog zlouporabe valutne klauzule Chf“, dio Povjerenstva taj potencijal nije prepoznao.
Radi jasnijeg pozicioniranja medija u odnosu na centre političke i ekonomske moći, a time i razvidnije kontekstualne „dubine“ komunikacije, urednička koncepcija trebala bi te pozicije jasno definirati.
 
49.
Organizacija: Županijska liga protiv raka - Split
Medij: Radio Sunce
Broj bodova: 243
Članovi Povjerenstva različito su vrednovali doprinos pluralizmu medijskog predstavljanja društvenih grupa i tema na Radiju Sunce. Dio Povjerenstva medij je u ovim kategorijama visoko vrednovao, dok neki članovi Povjerenstva predstavljenu uredničku koncepciju  nisu smatrali dovoljno distinktivnom u odnosu na druge medije. Iz tako podijeljenih mišljenja Povjerenstva može se zaključiti da urednička koncepcija nije dovoljno jasno naznačila specifičnosti ciljanih publika i tema zastupljenih u programu Radija Sunce.
Premda je pristup Radija Sunce inovativan jer svoj program temelji isključivo na pozitivnim i afirmativnim temama, ostaje upitno u kojoj mjeri takav pristup može doprinijeti razvijanju kritičkog i analitičkog novinarstva. Isto tako, potpuno je nerazvidno kako se Radio Sunce pozicionira prema centrima moći i na koji način ispunjava važnu medijsku funkciju, ključnu za demokratizaciju društva – funkciju nadzora ekonomski i politički moćnih. Unutar koncepcije Radija Sunce, funkcija nadzora implicitno je isključena jer potencijalno može poremetiti pozitivno i afirmativno okruženje koje Radio Sunce želi kreirati. U prijavi je jasno navedeno: „nema političkih tema, izvješća o događajima koji spadaju u crnu kroniku, nema loših vijesti, neprovjerenih i uznemirujućih informacija i objava“. Kod takve uredničke koncepcije ostaje upitno kako se može ostvariti informativna „širina“ komunikacije jer veliki dio tema koje se odnose na društvene i političke fenomene zasigurno imaju „uznemirujuće“ elemente. 
 
50.
Organizacija: Udruga za promicanje književne kulture „Čitaj me“
Medij: ČitajMe.com
Broj bodova: 240
Povjerenstvo pozitivnim ocjenjuje i visoko vrednuje poduhvat promicanja čitanja i književne kulturu, te književne kritike kao trenutačno zapostavljenog žanra. No, prema kriterijima Javnog poziva, uređivačka koncepcija doima se odveć općenitom i nije vidljiv jasniji otklon od mainstreama. Istodobno je uređivačka koncepcija u velikoj mjeri opterećena te isprepletena s djelovanjem nakladničkih kuća i postojećih književnih sajmova i festivala pa je nejasna razina kritičarske objektivnosti i neovisnosti. Također, iz predložene uređivačke koncepcije izostaje društvena uvjetovanost nastanka književnih djela i razvoja kritičarskog aparata, kao i kontekstualnost književnoga diskursa.
Povjerenstvo je u konačnici medij slabije ocijenilo i prema kriterijima doprinosa pluralizmu medijskog predstavljanja društvenih grupa, doprinosa pluralizmu društvenih tema, različitosti kuta gledanja, doprinosa afirmaciji građanskih, političkih i socijalnih ljudskih prava, te ispunjavanja funkcije nadzora ekonomski i politički moćnih. 
 
51.
Organizacija: Savez za energetiku, obnovljive izvore energije, poticanje energetske efikasnosti i zaštitu okoliša Hrvatske
Medij: Croenergo.eu
Broj bodova: 229
Croenergo.eu je specijalizirani internetski portal za energetiku i zaštitu okoliša s jasno definiranim uredničkim ciljevima i prije svega je namijenjen stručnjacima i akademskoj zajednici. Premda je prepoznalo potencijal medija s obzirom na različitost kuta gledanja odnosno pristupa u prikazu pojedinim tema, Povjerenstvo je uređivačku koncepciju portala slabije ocijenilo prema ključnim kriterijima i prioritetima Javnog poziva koji su, među ostalim, doprinos afirmaciji građanskih i ljudskih prava, pluralizam medijskog predstavljanja društvenih grupa, nadzor ekonomski i politički moćnih.
 
52.
Organizacija: Bioteka - udruga za promicanje biologije i srodnih znanosti
Medij: Bioteka.hr – edukacijski portal za djecu i mlade
Broj bodova: 228
Povjerenstvo je projekt prepoznalo kao iznimno važan prilog edukaciji djece i mladih na području biologije i srodnih znanosti, a posebice vrednuje želju da se među mladima promiču prirodne znanosti, te prepoznaje važnu ulogu projekta kao potpore obrazovnom procesu. Ipak, Povjerenstvo smatra da je tematski i društveni okvir predloženog projekta odveć uzak prema propozicijama samoga Javnog poziva. Projekt se obraća razmjerno uskom krugu zainteresiranih, njegova društvena interakcija nije široka, nejasno je ispunjavanje funkcije nadzora ekonomski i politički moćnih, a portal ima više informativnu, a manje propitivačku ulogu, posebice što se tiče odnosa prirodnih znanosti (ovdje s naglaskom na biologiju) i društva koji obilježava naše doba.
 
53.
Organizacija: Udruga Javno
Medij: Dalje.com
Broj bodova: 226
Povjerenstvo vrednuje nastojanje medija da portal tehnološki izdigne uvođenjem “TV internet emisija“ i drugih dinamičnijih formi. Također, iz natječajne je dokumentacije vidljivo da medijski projekt portala nastoji doraditi svoj srednjestrujaški profil i u tom smislu angažira i medijski vidljivije suradnike. Ipak, Povjerenstvo je procijenilo da medij zasad ostaje odveć općenit i unutar okvira mainstreama, s nedovoljnim zanimanjem za manje vidljive i marginalizirane skupine, što je jedan od ključnih kriterija Javnog poziva. Nadalje, inzistirajući na „novinarskoj neutralnosti“, medij prestaje biti učinkovit alat za društvene promjene (koje Javni poziv želi potaknuti), pa tako slabije korespondira s kriterijima ispunjavanja funkcije nadzora ekonomski i političkih moćnih, te aktivnoj afirmaciji građanskih, političkih i socijalnih ljudskih prava. U tom je smislu i prema ovim kriterijima Povjerenstvo medij slabije ocijenilo.
 
54.
Organizacija: Udruga ZG za promicanje proizvodnih djelatnosti, turizma i samozapošljavanja
Medij: ZG-magazin
Broj bodova: 222
Portal kao glasilo Udruge ZG afirmira njezine ciljeve, među kojima je i promicanje slobode informiranja, koja u uređivačkoj koncepciji, povijesti medija i ciljevima iz prijave ima vodeće mjesto. 
Povjerenstvo je uredničku koncepciju pozitivno vrednovalo prema kriterijima pluralizma medijskog predstavljanja društvenih grupa i tema, jer se portal obraća nezaposlenima, ženama,  mladima, amaterskim sportašima te prioritet daje relevantnim, ozbiljnim temama, zanemarenim u mainstream medijima, kao što su gospodarenje otpadom, problematika zapošljavanja mladih/starijih i žena, posvajanje djece te niz znanstvenih tema, što portal svakako pozicionira u treći medijski sektor premda je nalik brojnim komercijalnim portalima sa zagrebačkom tematikom. Najslabije je ocijenjeno ispunjavanje funkcije nadzora ekonomskih i političkih centara moći, što govori o prostoru za jačanje profesionalnog diskursa u praćenju djelovanja lokalnih vlasti u Zagrebu, kojima portal posvećuje izuzetnu pozornost. Povjerenstvo je pozitivno vrednovalo informativnu širinu i kontekstualnu dubinu komunikacije, no ocijenilo je da medij nedovoljno korespondira s ključnim kriterijem doprinosa afirmaciji ljudskih prava. 
 
55.
Udruga: Zajednica Makedonaca u Republici Hrvatskoj
Medij: Makedonski glas
Broj bodova: 222
Informativni utjecaj Makedonskog glasa među pripadnicima makedonske nacionalne manjine nedvojbeno je značajan, no doseg glasila u tom je smislu uzak i ograničen. Također, relativno oskudna uređivačka koncepcije ne daje naznake ambicije medija da nadiđe ovako usko definiran okvir te obuhvati širi spektar tema i proširi doseg utjecaja. Na taj način, medij ostaje bilten za informiranje pripadnika manjinske skupine i ne uspijeva djelovati kao medijski alat za analizu društva ni biti njegov korektiv.
U tom smislu Povjerenstvo je medij slabije ocijenilo prema kriterijima ispunjavanja funkcije nadzora ekonomski i politički moćnih, kriterija različitosti gledanja, odnosno pristupa u prikazu pojedine teme, doprinosu afirmaciji političkih i socijalnih ljudskih prava te doprinosu pluralizmu društvenih tema u medijima.
 
56.
Organizacija: Udruga "Hrvatska reprezentacija"
Medij: www.hrvatskareprezentacija.hr
Broj bodova: 213
Medijski projekt hrvatskareprezentacija.hr sportski je portal općeg tipa. Premda se u uredničkoj koncepciji ističe pohvalna ideja „kreiranja preduvjeta za uključivanje mladih u rekreacijske i sportske aktivnosti, posebno mladih s invaliditetom“, portal se ipak ne izdiže iznad informativnog medija o sportu, bez zalaženja u društveni kontekst sporta i sportske mikro/makropolitike. U tom smislu Povjerenstvo savjetuje sustavniju razradu ove svoje planirane dimenzije, kako bi solidnije i uvjerljivije korespondirao s kriterijima Javnog poziva po kojima je u ovom trenutku slabije ocijenjen (ispunjavanje funkcije nadzora ekonomski i političkih moćnih, doprinos afirmaciji političkih ljudskih prava, doprinos pluralizmu društvenih tema u medijima, informativna širina i kontekstualna dubina komunikacije).
 
57.
Organizacija: Zagrebačka novinska udruga – ZNA
Medij: www.zna.hr
Broj bodova: 212
Povjerenstvo je procijenilo da uređivačka koncepcija medija ne odstupa u značajnoj mjeri od koncepta usko lokalnih mainstream medija poput niza komercijalnih portala orijentiranih na zagrebačku tematiku, čime nisu zadovoljeni glavni kriteriji Javnog poziva kao što je doprinos pluralizmu medijskog predstavljanja društvenih grupa. Projekt je nešto bolje ocijenjen po kriteriju doprinosa pluralizmu društvenih tema i afirmaciji građanskih, političkih i socijalnih prava, a niske ocjene prema kriteriju funkcije nadzora ekonomski i politički moćnih svjedoče o potrebi jačanja profesionalnog diskursa u praćenju i nadziranju djelovanja lokalnih vlasti u Zagrebu, kojem portal posvećuje iznimnu pozornost. Zahvaljujući primjeni široke programske osnove novinske agencije na lokalni medij, koja donosi sveobuhvatni pristup i kontinuiranu objavu sadržaja, Povjerenstvo je pozitivno ocijenilo informativnu širinu komunikacije portala.    
 
58.
Organizacija: Klub Sušačana
Medij: Sušačka revija
Broj bodova: 200 bodova
Projekt Sušačka revija publikacija je koja prati povijesne i aktualne događaje te ličnosti vezane uz grad Rijeku, Kvarner, Hrvatsko primorje i Gorski kotar. Premda Povjerenstvo vrednuje lokalne medijske inicijative i izuzetno važnim smatra osnaživanje lokalnih medijskih projekata, iz uređivačke koncepcije medija ne da se iščitati tematski i diskurzivni iskorak iz lokalnih okvira, pa medij ostaje nedostatno usklađen s ključnim kriterijima Javnog poziva (doprinos pluralizmu medijskog predstavljanja marginalnih društvenih skupina, afirmacija građanskih, političkih i socijalnih ljudskih prava, nadzor ekonomski i politički moćnih...). U tom je smislu medij prema svim navedenim prioritetima slabije ocijenjen.
 
59.
Organizacija: Udruga Ličana
Medij: Lika Club (www.likaclub.eu)
Broj bodova: 199
Očuvanje i promicanje povijesti, tradicije te dijalekta Ličko-senjske županije nedvojbeno su teme od lokalne važnosti, a poticanje autorstva i uključivanje mladih glasova u stvaranje sadržaja ovoga medija pohvalan je urednički manevar. Ipak, Povjerenstvo iz uređivačke koncepcije ne iščitava na koji način medij namjerava izaći iz lokalnih okvira i komunicirati sa širom publikom, kao ni to u kojem dijelu prakse medij korespondira s ključnim kriterijima Javnog poziva, s obzirom na to da ne pokazuje relevantne naznake da će svojim tekstovima aktivno raditi na afirmaciji građanskih, političkih i socijalnih ljudskih prava. Dapače, u uređivačkoj je koncepciji istaknuto da se medij ne namjerava baviti politikom, osim u iznimnim slučajevima, pokazujući nezainteresiranost za doprinos u nadzoru ekonomski i politički moćnih, što je jedan od prioriteta Javnog poziva te ključan čimbenik u izgradnji medijsko pluralnog društva. U tom je smislu medij slabije ocijenjen prema većini kriterija.
 
60.
Organizacija: Udruga Novinar i pisac
Medij: Portal Tjedno
Bodova: 197
Portal tjedno.hr mainstream je medij koji, prema priloženoj dokumentaciji, osim vijesti nastoji ostvariti i „neophodnu magazinsku nadogradnju“. Osim toga, inzistira na 'multimedijalnosti' što je nedvojbena prednost u današnjem svijetu medija. Međutim, temeljeći portal na koncepciji “jednog naroda“ odnosno proklamirajući dokidanje podjele 'na lijevu i desnu' Hrvatsku, portal u nedostatnoj mjeri korespondira s kriterijem pluralizma. Povjerenstvo je također ocijenilo da u djelovanju medija izostaje dublji analitički pristup društvenim temama i skupinama kojima se medij prema mišljenju Povjerenstva bavi kroz monolitnu prizmu nacionalnog identiteta ne ostavljajući dovoljno prostora za kritiku identitetskih politika nužnu u procesu afirmacije ljudskih građanskih prava, ali i nadzora ekonomski i politički moćnih. U tom smislu i prema kriterijima Javnog poziva, među kojima su doprinos afirmaciji političkih i socijalnih ljudskih prava te doprinos pluralizmu društvenih tema i doprinos u pluralizmu medijskog predstavljanja društvenih grupa, portal je slabije vrednovan.
 
61.
Organizacija: Centar za cjeloviti razvoj
Medij: Bitno.net
Broj bodova: 173
Povjerenstvo visoko vrednuje ciljeve istaknute u uređivačkoj politici medija poput osnaživanja marginalnih skupina, osobito osoba s invaliditetom i poteškoćama u razvoju, osoba s Downovim sindromom, ovisnika i dr., te zalaganje medija za osnaživanje tolerancije i zaštitu dostojanstva „bez obzira na svjetonazorske razlike“.
Međutim, u sažetku razmjerno općenito postavljene uređivačke koncepcije Povjerenstvo nije prepoznalo dostatan odmak od mainstream tema i komercijalnih portala, pri čemu je izražena religijska orijentacija medija također zastupljena u srednjostrujaškim i drugim medijima u Hrvatskoj, kao i u samoj strukturi društva. U tom je smislu medij slabije ocijenjen prema kategoriji ispunjavanja funkcije nadzora ekonomski i političkih moćnih te doprinosa pluralizmu društvenih tema.
 
62.
Organizacija: Udruga "U ime obitelji"
Medij: Portal Narod.hr
Broj bodova: 172
U prijavi na Javni poziv prijavitelj ističe da je portal Narod.hr pokrenula 'Udruga u ime obitelji' koja se vezuje za različite referendumske projekte. Iz toga proizlazi „razvoj demokratske svijesti i aktivne građanske uloge“ kao jedan od važnijih naglasaka ovog portala. U osnovi, portal se zalaže za bazični demokratizam (demokracija, ljudska prava, tolerancija.. ), ali to u današnjim uvjetima stvara nemale probleme kad je riječ o pluralizmu. Primjerice, iako ovaj portal tvrdi da želi „doprinijeti pluralizmu medijskog prostora u Hrvatskoj,“ to je teško ostvarivo ako se pluralizam uglavnom zasniva na „razvoju većinskih i manjinskih nacionalnih identiteta“. Naime, pluralizam je bitno kompleksnija ideja/pojava jer se ne da reducirati na većinsko/manjinsko odnošenje, neovisno o tome smješta li ga se u nacionalni/domovinski, ili u europsko/globalni identitet, kako se nastoji pokazati u prijavi koju je predao portal narod.hr. Zaključak je Povjerenstva da se na osnovi shvaćanja pluralizma koji portal zastupa, a vrednovano kriterijima Javnog poziva, ne može ostvariti doprinos pluralizmu društvenih tema, jednakosti i afirmaciji različitih društvenih grupa i tipova ljudskih prava.


63.
Organizacija: Informatička udruga CroPC.net
Medij: CroPC.net
Broj bodova: 170
Povjerenstvo je ocijenilo da je prijavljeni medijski projekt primarno i gotovo isključivo orijentiran na komercijalno-tržišnu promociju novih medija, suvremenih informacijsko-komunikacijskih tehnologija i tomu pripadajućih reklamno-korporativnih elemenata te kao takav ne zadovoljava niti jedan od prioriteta koji su definirani kao ključni prema kriterijima ovog Javnog poziva.
U tom smislu savjet je Povjerenstva uredništvu portala da temeljito promisli i redefinira uređivačku koncepciju medija te da u programsku proizvodnju uključi problemske pristupe vezane uz ekonomsko-socijalne, političke i povijesno-kulturne kontekste u načinima korištenja i društvenim primjenama novih medijskih tehnologija u suvremenom društvu i svijetu.  
 
64.
Organizacija: Bioteka - udruga za promicanje biologije i srodnih znanosti
Medij: Zdravlje IQ – prvi hrvatski online magazin za zdravlje i ljepotu
Broj bodova: 168
Brigu za zdravlje, fizičko, mentalno, psihičko i emocionalno te poboljšanje opće kvalitete života Povjerenstvo prepoznaje kao nedvojbeno važno područje ljudskog interesa, pa i medijskog djelovanja. Iz uređivačke koncepcije, međutim, ne iščitava se kapilarna isprepletenost s društvenim kontekstom, te se stvara dojam da se rješavanjem potreba tijela rješavaju i društveni problemi s kojima se čovjek svakodnevno suočava. Prema propozicijama Javnog poziva nejasan je doprinos pluralizmu predstavljanja društvenih skupina, doprinos pluralizmu društvenih tema, doprinos afirmaciji građanskih, političkih i socijalnih ljudskih prava i posebice ispunjavanje funkcije nadzora ekonomski i politički moćnih. Uređivačka koncepcija u tome je smislu odveć bliska life-style pristupu medija srednje struje dok bi se, u skladu s kriterijima i prioritetima Javnog poziva, očekivalo da se portal koji se brine za mentalno i fizičko zdravlje građana bavi (i) pitanjima zdravstvene politike i uloge države u brizi za zdravlje svojih građana.
 
65.
Organizacija: Hrvatski savez građevinskih inženjera
Medij: Časopis Građevinar
Broj bodova: 162
Građevinar specijalizirani je graditeljski časopis i o stručnoj kvaliteti njegovog sadržaja nedvojbeno svjedoči i 65 godina izlaženja. No, kao časopis namijenjen znanstveno-stručnoj javnosti, odnosno uskom krugu publike, svojom uređivačkom koncepcijom časopis u nedostatnoj mjeri korespondira s ključnim kriterijima i prioritetima Javnog poziva, među kojima su doprinos pluralizmu medijskog predstavljanja društvenih grupa, doprinos afirmaciji građanskih i ljudskih prava, nadzor ekonomski i politički moćnih, a prema tim kriterijima i s obzirom na specijalistički profil medija. U tom smislu Povjerenstvo je projekt prema svim navedenim kriterijima slabije vrednovalo.