Istraživanje: Financiranje javnih potreba u kulturi županija, gradova i općina

Ministarstvo kulture svake godine u sklopu redovite dokumentacijsko-analitičke djelatnosti provodi anketno istraživanje o cjelini financiranja javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske (na državnoj i lokalnim razinama).

Svrha istraživanja jest dobiti ažurne i usporedive podatke o cjelini javnog financiranja kulture u Republici Hrvatskoj za potrebe odlučivanja o državnom programu javnih potreba u kulturi. U kontekstu pridruživanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, istraživanje treba poslužiti i kao važan prilog usklađivanju financijskih pokazatelja hrvatske s europskom kulturnom statistikom.

Za istraživanje u 2009. godini jedinice lokalne samouprave (županije, grada ili općine) odgovorit će na pitanje o ukupnom i proračunu za kulturu ostvarenom u 2008. i planiranom za 2009. godinu (Tablica 1). Kada je riječ o ostvarenom proračunu za kulturu u 2008., traže se podaci za financiranje redovne djelatnosti ustanova kulture kojima su jedinice lokalne samouprave osnivači i vlasnici (Tablica 2 – rashodi za zaposlene te materijalni i financijski rashodi) te popis financiranja programa javnih potreba u kulturi bez obzira na status predlagatelja (Tablica 3).

Traženi podaci i prilozi bit će obrađeni zajedno s podacima Ministarstva kulture odnosno financiranja javnih potreba u kulturi na državnoj razini, a radi uspostavljanja informacijskog sustava (baze podataka) nacionalnog registra javnokulturnih potreba (na državnoj i lokalnoj razini).

U elektroničkom obliku Upitnik je dostupan ovdje.

Najave