Europski forum za mlade stručnjake iz područja baštine Zajedno za baštinu, Zadar, 20. – 24. svibanj 2019.

  • Slika /arhiva/FOTOGALERIJA/FOTO 2019/forum UNESCO Zadar/HF5A4777-2.jpg
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika

Europski forum za mlade stručnjake iz područja baštine pod nazivom „Zajedno za baštinu“ održava se u Zadru od 20. do 24. svibnja 2019. godine, kao nastavak suradnje koja je potaknuta u okviru Europske godine kulturne baštine.

U Kneževoj palači otvorenju Foruma prisustvovala je zamjenica direktora UNESCO-ovog Centra za svjetsku baštinu Jyoti Hosagrahar, zatim iz Europske komisije Dorota Nigge, pomoćnik ministrice Davor Trupković, poseban savjetnik ministrice Miljenko Domijan i gradonačelnik Zadra Branko Dukić.

Zajednički projekt Europske unije i UNESCO-a ima za cilj promicanje kulturne raznolikosti i interkulturnog dijaloga kroz sveobuhvatni, integrirani i participativni pristup prema baštini – prihvaćajući kulturnu baštinu u njezinim materijalnim i nematerijalnim oblicima i mobilizirajući  sve relevantne dionike, osobito mlade. Naglašava doprinos baštine osnaživanju mladih i promicanju inkluzivne i održive budućnosti širom Europe.  Projekt se sastoji od dva dijela.
  1. Podizanje svijesti za i učenje s nematerijalnom kulturnom baštinom: provedeno kroz seriju aktivnosti sa školama u Europskoj uniji, osobito onima koje surađuju s članovima programa UNESCO-ovih Udruženih škola (oko 2000 škola u Europi);
  2. Osnaživanje i uključivanje mladih stručnjaka u području baštine koji se bave zaštitom i očuvanjem kulturne baštine kroz niz aktivnosti koje se održavaju tijekom Foruma mladih stručnjaka.
Poticanje interkulturnog dijaloga osnaživanjem i uključivanjem mladih u zaštitu i očuvanje kulturne baštine s posebnim fokusom na UNESCO-ovu Konvenciju o zaštiti svjetske kulturne i prirodne baštine (1972.) i Konvenciju za očuvanje nematerijalne kulturne baštine (2003.), krajnji je cilj Foruma.

Forum će trajati pet dana, od 20. do 24. svibnja 2019. te će okupiti 28 mladih stručnjaka s iskustvom u području kulturne baštine iz 28 zemlje Europske unije u dobi od 25 do 32 godine. Mladi stručnjaci odabrani su u sklopu otvorenog javnog poziva, koji je bio oglašen putem mrežnih stranica Centra za svjetsku baštinu (WHC) i UNESCO-ovih društvenih mreža, mrežnim stranicama i društvenim mrežama Europske komisije, putem Nacionalnih povjerenstava zemalja članica Europske unije i lokalno putem Hrvatskog povjerenstva za UNESCO i Ministarstva kulture Republike Hrvatske.

Za vrijeme trajanja Foruma mladi stručnjaci će imati mogućnost razmjenjivati iskustva, raspravljati o zajedničkim pitanjima, stvarati sinergije i međusobno surađivati te se umrežiti. Sudionicima će biti omogućen niz aktivnosti uključujući grupne rasprave, praktične aktivnosti, radionice i posjete dobrima. Fokus Foruma bit će stavljen na izazove u zaštiti dobara baštine i očuvanja nematerijalne baštine koristeći sinergije između Konvencije 1972. i Konvencije 2003.

Kroz suradnju u sklopu Foruma, mladi stručnjaci ojačat će vještine razvijanja i provođenja održivih inicijativa i projekata u zaštiti i očuvanju kulturne baštine. Aktivnosti imaju za cilj poticanje kritičkog promišljanja o ulozi i značenju koju baština ima u njihovim životima i životima njihovih obitelji, zajednica i
društava.   

Na Forumu će se koristiti razne interaktivne metodologije, uključujući suradnju s kolegama iz drugih zemalja, timski rad, posjeti dobrima Svjetske baštine, prezentacije, rasprave u sklopu okruglih stolova, laboratorije projekata i praktične aktivnosti.
Mladi stručnjaci će tijekom boravka raditi na dva primjera hrvatske nematerijalne i materijalne baštine upisane na UNESCO-ove Popise.

U utorak, 21. svibnja u planu je obilazak obrambeni sustava Zadarskih fortifikacija iz doba Republike Venecije 16. i 17. stoljeća, dok je za srijedu planirani obilazak terena i upoznavanje s umijećem suhozidne gradnje još jednom multinacionalnom nominacijom upisanom zajedno s Ciprom, Francuskom, Grčkom, Italijom, Slovenijom, Španjolskom i Švicarskom na UNESCO-ov Reprezentativni popis nematerijalne kulturne baštine čovječanstva.

Europski forum za mlade stručnjake iz područja baštine održava se u organizaciji UNESCO-a, Europske komisije, Hrvatskog povjerenstva za UNESCO, Ministarstva kulture i Grada Zadra.
 

Najave