Državna tajnica mr. sc Nina Obuljen sudjeluje na konferenciji „Forum for Creative Europe“

U Pragu se u organizaciji češkog Ministarstva kulture i Europske komisije održava međunarodna konferencija „Forum za kreativnu Europu“ (25.-27. ožujka 2009.).Konferencija je organizirana povodom češkog predsjedanja Vijećem EU i Europske godine kreativnosti i inovacija – 2009. Namjera je okupljanja prepoznavanje jedinstvenog doprinosa umjetnosti i kulture razvoju europskog kreativnog potencijala, te jačanje svijesti da su umjetnost i kultura osnovni izvor europske kreativnosti.
 
Državna tajnica mr. sc. Nina Obuljen, izaslanica ministra kulture mr. sc Bože Biškupića, sudjelovala je danas u panelu „Umjetnost i kultura u kreativnom gospodarstvu i kreativnoj ekologiji“ izlaganjem o UNESCO-ovoj Konvenciji o zaštiti i promicanju kulturne raznolikosti te izazovima kreativnih industrija.

http://www.forumforcreativeeurope.cz/cs/  

http://www.youtube.com/CreativeEurope  

Najave