Digitalno povezivanje kultura i audiovizualnih sadržajaU okviru međusektorskog potprograma Programa Kreativna Europa Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu Europske komisije objavila je poziv na podnošenje prijedloga EACEA 06/2019 namijenjen projektima pod krovnom temom „Digitalno povezivanje kultura i audiovizualnih sadržaja“.
Potpora će se dati projektima:
  • koji sadržavaju nove oblike stvaralaštva kojima se povezuju različiti kulturni i kreativni sektori, uključujući audiovizualni sektor, uz primjenu inovativnih tehnologija, uključujući virtualnu stvarnost;
  • kojima se potiče primjena inovativnog međusektorskog pristupa i alata za lakši pristup, distribuciju, promidžbu i/ili unovčenje kulturnih sadržaja i kreativnosti, uključujući kulturnu baštinu.
 
Rok za prijavu je 20. lipnja 2019. godine do 12:00 h.
 
Prijedlog  mora  podnijeti  konzorcij  koji  se  sastoji  od  najmanje  triju  pravnih  subjekata  iz  triju  različitih zemalja sudionica programa Kreativna Europa, u kojem su zastupljena raznolika stručna znanja iz nekoliko kulturnih i kreativnih sektora, uključujući audiovizualni. Pritom vodeći partner na projektu može biti: neprofitna organizacija (privatna ili javna), tijelo javne vlasti (nacionalne, regionalne, lokalne), međunarodna organizacija, sveučilište, obrazovna ustanova, istraživački centar, subjekti koji ostvaruju dobit. Fizičke osobe nisu prihvatljive, osim ako imaju status samozaposlene osobe ili jednakovrijedan status (tj. status samostalnog poduzetnika), pri čemu društvo nema pravnu osobnost odvojenu od one fizičke osobe.
 
Prihvatljivi su projekti koji sadržavaju audiovizualni aspekt i aspekt nove digitalne tehnologije, koji će se provoditi barem u jednom od sljedećih područja: muzeji, izvedbe uživo i/ili kulturna baština. U  projektima  moraju  sudjelovati  barem  tri  partnera  s  poslovnim  nastanom  u  trima  zemljama  sudionicama programa Kreativna Europa.
Minimalni  zatraženi  iznos  doprinosa  po  projektu  je  150 000 EUR, što čini najviše 60%  ukupnog troška projekta. Projekti za koje se zatraži manje od 150 000 EUR neće se smatrati prihvatljivima.
Razdoblje  prihvatljivosti  troškova  počet  će  1. siječnja 2020. g.  i  završit  će  30. lipnja 2021. g. (18 mjeseci).
 
Skrećemo pozornost svim podnositeljima prijava da detaljno prouče tekst natječaja kao i vodič za korisnike koji je sastavni dio natječaja. Sve detalje natječaja kao i vodič za korisnike i prijavnicu možete naći na službenim stranicama Izvršne agencija za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu.
Za sva pitanja koja se tiču sudjelovanja u potprogramu Kultura pozivamo vas da se obratite Desku Kreativne Europe pri Ministarstvu kulture.


Najave