Bunjevački govori upisani u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske kao nematerijalno kulturno dobro

  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika

Foto: Gradski muzej Senj

Bunjevački govori, koji pripadaju novoštokavskom ikavskom dijalektu štokavskoga narječja hrvatskoga jezika, na inicijativu Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, upisani su u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske kao nematerijalno kulturno dobro.

Bunjevačko-šokački kalendar za prostu 1879. godinu
Autor: Fajin Deran, 2020. 

Na sjednici Stručnog povjerenstva za utvrđivanje svojstva kulturnoga dobra pri Ministarstvu kulture i medija koja je održana prošloga tjedna, usvojen je prijedlog za utvrđivanje ovog nematerijalnog kulturnog dobra koji se govori u dijelovima Dalmatinske zagore, Ravnih kotara, Like, Primorja, Gorskoga kotara, Slavonije i Baranje, ali i u i dijelovima Bosne i Hercegovine, Srbije i Mađarske.

Razlikuju se tri ogranka Bunjevačkih govora – podunavski, primorsko-lički i dalmatinski, a svi su kulturno bliski prema povijesnim, etnološkim i lingvističkim istraživanjima.
 

Pisane vijesti