Rezultati Poziva za predlaganje umjetničko-edukativnih programa i/ili radionica za Ruksak (pun) kulture – umjetnost i kultura u vrtiću i školi, nacionalni dopunski program u vrtićima te osnovnim i srednjim školama u RH za 2014. godinu

Stručno povjerenstvo za odabir programa Ruksak (pun) kulture na osam je sjednica razmatralo prijavljene programe i/ili radionice. U sedam područja (kazalište, glazba, ples, film, likovna umjetnost, književnost) prijavljeno je 267 programa i/ili radionica. Stručno povjerenstvo utvrdilo je

koji programi i/ili radionice udovoljavaju formalnim uvjetima raspisanog poziva.
       Nakon vrednovanja Stručnoga povjerenstva programi i/ili radionice prijavljeni za Ruksak (pun) kulture prema programskim područjima kojima pripadaju (književnost, filmska, glazbena, plesna, likovna i kazališna umjetnost te baština) upućeni su na  umjetničku prosudbu kulturnim vijećima Ministarstva kulture čiji su predstavnici bili: Rajko Pavlić, Nikolina Pristaš, Katja Šimunić, Jasna Kovačević, Željko Brkanović, Ivana Bilić, Mario Mavrin, Vedran Vojnić, Zoran Mužić i Nada Beroš. Predstavnica za film bila je Diana Nenadić. U procjeni programa sudjelovale su i Eva Brunović i Tereza Teklić kao djelatnice stručne službe Ministarstva kulture.
 
       Prilikom odabira rukovodili su se sljedećim kriterijima:
 1. autori programa moraju biti stručnjaci različitih umjetničkih praksi (književnici, likovni, kazališni, glazbeni, plesni, filmski i drugi umjetnici te studenti umjetničkih akademija i njihovi profesori - mentori);
 2. sadržaj radionica i/ili programa, uključujući njihova specifična područja, treba biti usklađen sa sljedećim ciljevima Nacionalnog okvirnog kurikula:
 • poticanje i unapređivanje intelektualnog, tjelesnog, estetskog, društvenog, moralnog i duhovnog razvoja učenika u skladu s njihovim sposobnostima i sklonostima
 • razvijanje svijesti učenika o očuvanju materijalne i duhovne povijesno-kulturne baštine Republike Hrvatske i nacionalnog identiteta
 • promicanje i razvijanje svijesti o hrvatskome jeziku kao bitnomu čimbeniku hrvatskog identiteta, sustavno njegovanje hrvatskoga standardnog (književnog) jezika
 • odgajanje i obrazovanje učenika u skladu s općim kulturnim i civilizacijskim vrijednostima, ljudskim pravima te pravima djece, njihovo osposobljavanje za življenje u multikulturnome svijetu, za poštovanje različitosti i toleranciju te za aktivno i odgovorno sudjelovanje u demokratskome razvoju društva
 • poticanje i razvijanje samostalnosti, samopouzdanja, odgovornosti i kreativnosti u učenika.
 1. Predloženi program i/ili radionica morali su pokazati mogućnost daljnjega provođenja (u određenom obliku) u sredini u kojoj su prezentirani. Održivost programa i/ili radionica u smislu njihovih daljnjih diseminacija trebala je biti detaljno opisana u prijavi.
 2. Svi programi i/ili radionice morali su udovoljavati uvjetima izvođenja u prostorima vrtića i škola, a rekviziti su trebali biti jednostavni i prenosivi.
 3. Predlagatelji programa i/ili radionica iz područja kazališne djelatnosti morli su biti upisani u Očevidnik kazališta (osim studenata umjetničkih akademija i plesnih ansambala).
 4. Cijene predloženih programa i/ili radionica morale su biti sukladne Odluci o sadržaju programa Ruksak (pun) kulture te visini naknade za poslove i rad na njegovu ostvarivanju kojom su one određene.
 5. Umjetnički i kulturni programi djeci i učenicima trebali su pokazati visoku razinu umjetničke kvalitete i profesionalnih standarda.
 6. Cilj je programa Ruksak (pun) kulture približiti, učiniti dostupnijima umjetnost i kulturu djeci i mladima, pripomoći im u razvoju estetske kulture te ih senzibilizirati za područje umjetnosti (naročito suvremene) i kulture.


      Nakon što Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta i Ministarstvo kulture odrede vrtiće i škole u kojima će se program Ruksak (pun) kulture izvoditi, raspored Ruksaka  bit će dogovoren i usklađen s izvoditeljima programa i/ili radionica koji će o tome dobiti obavijest elektroničkom poštom.
 

 

Najave