258 tisuća eura za programe zaštite i očuvanja nematerijalnih kulturnih dobara


Foto: Korisnici programskih sredstava Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske

 

7. veljače 2024. - Ukupnim iznosom od 258.200,00 eura financirat će se 128 od 167 programa zaštite i očuvanja nematerijalnih kulturnih dobara, prijavljenih na Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2024. godinu.

Prijedlog financiranja programa donesen je na temelju stručnog mišljenja nadležnih konzervatorskih odjela i Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture i medija.

Programske aktivnosti provode se isključivo na području Republike Hrvatske, a prihvatljive vrste programa obuhvaćaju:
- očuvanje, prenošenje i/ili prezentaciju nematerijalnog kulturnog dobra
- istraživanje i/ili dokumentiranje nematerijalnog kulturnog dobra
- pripremu i tisak edukativnih i promotivnih materijala (brošure, letci i sl.)
- grafičku i stručnu pripremu većih publikacija (ne tisak)
- nabavu materijala i alata (za potrebe očuvanja nematerijalnog kulturnog dobra)
- honorare putem ugovora o autorskom djelu (za nositelje, stručne voditelje radionica, terenska istraživanja, prezentatore itd.)
- troškove prijevoza izvršitelja programa.
 
Ocjena opravdanosti financiranja programa nematerijalne kulturne baštine donesena je na temelju sljedećih kriterija:

1. visok stupanj ugroženosti nematerijalnog kulturnog dobra
2. stručno i kvalitetno utemeljeni programski sadržaji vezani uz prenošenje nematerijalne kulturne baštine
3. nematerijalno kulturno dobro predstavlja identitet te sredine, lokalnih nositelja, zajednice i čuva se, u suradnji s kulturnim, stručnim i/ili znanstvenim ustanovama
4. prenošenje tradicije i prezentiranje tradicije putem seminara, radionica, formalnog i neformalnog obrazovanja
5. revitalizacija napuštenih segmenata nematerijalnog kulturnog dobra i gdje zajednica to traži
6. daljnje istraživanje, primjereno dokumentiranje te stručno i znanstveno vrednovanje nematerijalnog kulturnog dobra
7. pojedinačni programi koji se izvode kontinuirano
8. osigurano sufinanciranje (programi za koje je predlagatelj dio financijskih sredstava osigurao iz drugih ili vlastitih izvora)
9. transparentnost u ostvarenju programa i izvješćivanju u prethodnim razdobljima.

Pregled odobrenih i odbijenih programa dostupan je na poveznici. Pisane vijesti