54 milijuna kuna državne potpore najugroženijim djelatnostima industrije kulturnih i umjetničkih događanja i dopune programa jamstava za kredite poduzetnicima u području kulture i kreativnih industrija

1. srpnja 2021. - Vlada RH donijela je odluku o dodjeli državnih potpora male vrijednosti kao vid državne pomoći najugroženijim djelatnostima iz sektora industrije kulturnih i umjetničkih događanja,  koji su tijekom aktualne krize pandemije COVID-a 19 pretrpili najveće gubitke te nisu bili službeno zatvoreni Odlukom Stožera civilne zaštite RH za sprječavanje širenja zaraze koronavirusom. 

Navedeni Programi za cilj imaju pokretanje i normalizaciju  poslovanja onih poduzetnika koji su 2020., odnosno 2021. godine pretrpjeli pad poslovnih prihoda u odnosu na 2019. godinu od najmanje 75 %. Državne potpore malih vrijednosti sukladno ovim Programima dodjeljuje Ministarstvo kulture i medija u ukupnom iznosu 54.000.000,00 kuna.
Navedene potpore bit će isplaćene jednokratno u skladu s Javnim pozivom kojim će se detaljno definirati kriteriji za odabir poduzetnika, potrebna dokumentacija, prihvatljivi troškovi i drugi uvjeti koje poduzetnici moraju ispuniti kako bi bili korisnici potpora iz navedenih Programa.
 
Osim toga, Vlada RH je usvojila i izmjene i dopune programa jamstava za kredite za poduzetnike aktivne u području kulture i kreativnih industrija. Program je produljen s 30. lipnja na 31. prosinca 2021. i pojašnjava se obuhvat jamstva, a to je 100 % iznos kredita (glavnica i kamata). Program se provodi već godinu dana i do sada je izdano ukupno 40 jamstava u iznosu od 38.263.219,40 kuna. Sredstva kredita koristite se za obrtni kapital, operativne troškove i troškove koji su vezani uz rad i likvidnost sektora kulturnih i kreativnih industrija.
 
Program omogućuje dodjelu državne potpore Ministarstva kulture i medija u vidu izdavanja jamstava za zajmove poduzetnicima u kulturi i kreativnim industrijama, koji su suočeni s poteškoćama uslijed pandemije bolesti COVID-19. Ukupni iznos državnih jamstava temeljem Programa je 300 milijuna kuna, pri čemu iznos jamstva po poduzetniku ne smije prijeći 800.000 eura po kreditu. Korisnici programa su samostalni umjetnici, mikro, mali i srednji poduzetnici primarno registrirani za obavljanje djelatnosti u kulturi i kreativnim industrijama koji su pogođeni pandemijom koronavirusa.
 

Pisane vijesti