10.733.000,00 kuna za programe glazbe i glazbeno-scenske umjetnosti

Iznosom od 10.733.000,00 kuna Ministarstvo kulture i medija sufinancirat će 350 programa glazbe i glazbeno-scenske umjetnosti, odabranih među 709 pristiglih prijava na Poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2022. godinu.

Iznosom od 10.733.000,00 kuna Ministarstvo kulture i medija sufinancirat će 350 programa glazbe i glazbeno-scenske umjetnosti, odabranih među 709 pristiglih prijava na Poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2022. godinu.
 
Tim će sredstvima biti podržana 94 programa festivala i manifestacija, 177 programa koncerata i koncertnih gostovanja, 21 program majstorskih seminara, 40 programa glazbenog nakladništva, 12 glazbenih natjecanja te 6 programa ostalih potkategorija (strukovne nagrade, narudžbe novih djela).
 
Kulturno vijeće u sastavu: dr. sc. Hana Breko Kustura, predsjednica te članovi dr. sc. Tamara Jurkić Sviben, Marija Grazio, Anđelko Krpan i Davor Hrvoj razmotrilo je sve prijavljene prijedloge programa  i donijelo stručna mišljenja na temelju uvjeta Poziva, Smjernica za prihvaćanje prijedloga programa glazbe i glazbeno-scenske umjetnosti za 2022. godinu, kriterija iz Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (čl. 7.) te Poslovnika o radu Kulturnoga vijeća za glazbu i glazbeno-scenske umjetnosti. Uz navedene kriterije, prijavljeni su programi vrednovani uzimajući u obzir i epidemiološku situaciju uzrokovanu pandemijom koronavirusa koja i dalje donosi izazove u planiranju, provedbi i dostupnosti programa te mobilnosti umjetnika i profesionalaca u području kulture.
 
Sufinancirani projekti potiču decentralizaciju i diseminaciju glazbenih programa i događanja osobito u manjim sredinama u kojima je dostupnost kulturnih programa tijekom godine deficitarna, na otocima i brdsko-planinskim područjima te pridonose intenziviranju razmjene ansambala i solista, kreativnom stvaralaštvu i kulturnoj raznolikosti općenito. Posebno ističemo Dalmatinski ciklus - zajedničku inicijativu Koncertnog ureda Zadar, Hrvatskog doma Split i Dubrovačkog simfonijskog orkestra, kojom je predložen program razmjene gostovanja orkestara, komornih sastava i solista. Projekt predstavlja vrijednu ideju suradnje lokalnih organizatora i ustanova kojom se omogućuje njihov kontinuirani rad i pruža podrška glazbenicima koji djeluju u tri glazbena centra, potiče osmišljavanje i realizacija redovitih glazbenih ciklusa, pridonosi razvoju publike te podiže kvaliteta kulturne ponude cjelogodišnjih programa.

 
>>> Odobreni programi
>>> Odbijeni programi


Pisane vijesti | Javne financije | Društvo i zajednica