Impresum

Redakcija:

Marija Šiško, izvršna urednica
Služba za web i Culturenet
e-mail: marija.sisko@min-kulture.hr
info@culturenet.hr 
tel: 01 4866-514

Ivana Jurčević, suradnica
Dijana Haramina Futivić, urednica 
Marija Rubić (kulturne djelatnosti: knjiga i nakladništvo, izvedbene i vizualne umjetnosti) 
e-mail: marija.rubic@min-kulture.hr 
Matea Kolendić (kulturne djelatnosti: arhivi, knjižnice i muzeji)
e-mail: matea.kolendic@min-kulture.hr 
Gordana Jerabek (kulturna baština) 
e-mail: gordana.jerabek@min-kulture.hr
Ivan Študir (međunarodna suradnja)
e-mail: ivan.studir@min-kulture.hr
Krešimir Račić (strateško planiranje)
e-mail: kresimir.racic@min-kulture.hr
Hrvoje Pavičić (propisi)
e-mail: hrvoje.pavicic@min-kulture.hr                
Ana Bogut (glavno tajništvo)
e-mail: ana.bogut@min-kulture.hr
Jasminka Draženović (informatika)
e-mail: jasminka.drazenovic@min-kulture.hr
 Autor vizualnog identiteta: g. Boris Ljubičić


  >>> Vizualni identitet hrv-eng (.pdf 129 KB)  

  >>> Vizualni identitet eng-hrv (.pdf 127 KB)


  >>> Vizualni identitet .jpg