prof. Berislav Šipuš


Rođen 14. svibnja 1958. u Zagrebu

Obrazovanje

Diplomirao kompoziciju (1987.) na Muzičkoj akademiji u Zagrebu u razredu prof. Stanka Horvata. U kompoziciji se usavršavao kod Gilberta Bosca u Udinama (1986.) te Francoisa Bernarda Machea i Iannisa Xenakisa u Parizu (1987.).

Profesionalna karijera

Od 1979.-1982. stalni je pijanist-korepetitor Baleta HNK u Zagrebu, od 1987.-1989. nastavnik teorije glazbe na Glazbenom učilištu Elly Bašić u Zagrebu, od 1988.-1989. je pijanist-korepetitor u Bermuda Civic Ballet, a 1989. producent u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog. Godine 1989. započinje suradnju s Teatro alla Scala u Milanu, gdje je pijanist-korepetitor u Baletu (1989.-1999.), dirigent orkestra u produkcijama Baleta (1997.-1999.), pijanist-korepetitor i asistent dirigentima u Operi (1999.-2001.). Istodobno je aktivan i u Zagrebu, osobito na Muzičkoj akademiji, gdje je predavač teorijskih predmeta (1988.-1989.), docent na Odsjeku za kompoziciju i glazbenu teoriju (od 1998.), izvanredni profesor (od 2005.), i redovni profesor od 2009.

Bio je producent Muzičkog biennala Zagreb (1987. i 1989.), te umjetnički direktor tog festivala od 1997. do 2011.

Bio je ravnatelj Zagrebačke filharmonije od 2001. do 2005., a 2001. godine utemeljio je jedini hrvatski ansambl za Novu glazbu, Cantus Ansambl, s kojim je proputovao gotovo cijeli svijet, i izveo više od 400 djela, te praizveo više od 60 novih skladbi hrvatskih i međunarodnih autora.

Od 2012. godine počasni je umjetnički voditelj Cantus Ansambla.

Također, bio je umjetnički direktor nacionalnog festivala Osorske glazbene večeri (od 2009. do 2011.) te predsjednik volonter Hrvatske glazbene mladeži.

Kao skladatelj, autor je velikog opusa, koji broji preko 50 skladbi, od solističkih do vokalno – instrumentalnih i glazbeno – scenskih djela, za koja je dobio mnogobrojna priznanja, i koja su izvođena ne samo u Hrvatskoj, već i u mnogim zemljama Europe i Svijeta.

Kao dirigent nastupao je u Hrvatskoj i u inozemstvu, od Kine, preko Italije, Njemačke, Bugarske, Albanije, Srbije, Austrije, pa sve do Kanade, Meksika, Francuske, radeći s vrhunskim orkestrima i solistima.

Od prosinca 2011. do  travnja 2015. obavljao je dužnost zamjenika ministrice kulture Republike Hrvatske.  Dana 24. travnja 2015. godine imenovan je ministrom kulture RH.

Nagrade

Rektorova nagrada Sveučilšta u Zagrebu (1985.); Prva i Treća nagrada na 15. međunarodnom natjecanju Muzičke omladine (Beograd, 1985.); Nagrada Sedam sekretara SKOJ-a (1985.); Nagrada Muzičkog biennala Zagreb (1987.); Nagrada Hrvatskoga glazbenog zavoda (1988.); Vjesnikova nagrada Josip Štolcer Slavenski (1995.); Nagrada Boris Papandopulo Hrvatskog društva skladatelja (2002. i 2009.); Odličje Reda Viteza umjetnosti i književnosti Ministarstva kulture Republike Francuske (2004.); Odličje Reda Danice hrvatske s likom Marka Marulića (2009.); Nagrada Vladimir Nazor (2009.); Odličje Predsjednika  Republike Italije, Reda „Zvijezda Italije“ i naslov „Commendatore“ (2014.).

Strani jezici 

Engleski, talijanski, francuski

Hobiji

Planinarenje