dr. sc. Zlatko Hasanbegović

Radno iskustvo

 • 2016. zanimanje ili radno mjesto: ministar kulture, Ministarstvo kulture RH
 • 2010. zanimanje ili radno mjesto: znanstveni suradnik; glavni poslovi i odgovornosti – znanstveni rad,  Institut društvenih znanosti "Ivo Pilar"
 • 2001. – 2010. zanimanje ili radno mjesto: znanstveni novak; glavni poslovi i odgovornosti – znanstveni rad, Institut društvenih znanosti "Ivo Pilar" 


Obrazovanje i osposobljavanje

 • 1993. – 1999; 2001. – 2009., naziv dodijeljene kvalifikacije: diplomirani povjesničar, magistar povijesnih znanosti, doktor humanističkih znanosti
 • glavni predmeti / stečene profesionalne vještine; hrvatska moderna i svjetska povijest 
 • ime i vrsta organizacije pružatelja obrazovanja i osposobljavanja: Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet


Društvene vještine i kompetencije

 • organizacija znanstvenih i stručnih skupova; glavni urednik časopisa "Pilar" za društvene i humanističke studije, urednički poslovi u nakladništvu


 Autorske knjige

 • Zlatko Hasanbegović, Jugoslavenska muslimanska organizacija 1929. – 1941. (U ratu i revoluciji 1941. – 1945.)
  Zagreb: Bošnjačka nacionalna zajednica-Institut društvenih znanosti Ivo Pilar - Medžlis Islamske zajednice Zagreb, 2012. (monografija)
 • Zlatko Hasanbegović, Muslimani u Zagrebu, 1878. – 1945. Doba utemeljenja
  Zagreb: Medžlis Islamske Zajednice u Zagrebu - Institut društvenih znanosti "Ivo Pilar", 2007. (monografija)


Ostala znanstvena bibliografija 


Jezici

 • engleski jezik