Prvi sastanak Stručne radne skupine za izradu Nacionalnog plana razvoja kulture i medija za razdoblje od 2022. do 2027. godine


U organizaciji Ministarstva kulture i medija 27. travnja 2022. godine održan je prvi sastanak stručne radne skupine za izradu Nacionalnog plana razvoja kulture i medija za razdoblje od 2022. do 2027. godine. Tema sastanka bio je hodogram izrade, inicijalni nacrt posebnih ciljeva i pripadajućih mjera te usuglašavanje metoda savjetovanja s dionicima.

Sastanak je otvorila ministrica kulture i medija, dr. sc. Nina Obuljen Koržinek, naglasivši važnost izrade Nacionalnog plana za razvoj kulture i medija kao objedinjujućeg akta strateškog planiranja, prvog nakon Strategije kulturnog razvitka iz 2003. godine, koja nikad nije sustavno provođena.
Ministrica je izrazila stav da se u Nacionalni plan unesu područja razvoja kulture i medija koja možda do sada, kroz različite specifične teme i tematske natječaje Ministarstva, nisu prihvaćena kao dominantan tok nacionalne i kulturne medijske politike, navevši kao primjer razvoj publike i medijsku pismenost. Napomenula je i da je Ministarstvo preuzelo nadležnost i nad intelektualnim vlasništvom kao ključnim alatom za financiranje umjetničkog rada. Posebno je napomenula analitičke tekstove koji su u finalnim fazama izrade, pregled kulturnog razvoja i kulturnih politika te analitičku podlogu za smjernice medijske politike, koji će poslužiti kao okvir za razradu razvojnih potreba i potencijala.

Nakon uvodnih riječi ministrice, načelnik Sektora za strateško planiranje i analitiku, Dinko Klarić, predstavio je osnove administrativnog okvira strateškog planiranja kroz Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanje razvojem Republike Hrvatske i Nacionalnu razvojnu strategiju Republike Hrvatske do 2030. godine kao krovni zakon i krovni akt strateškog planiranja na koji se vežu svi sektorski akti.
Članove Stručne radne skupine upoznao je s početnim koracima, metodologijom izrade, komunikacijskom strategijom te elementima dokumenta: srednjoročnom vizijom razvoja, razvojnim potrebama i potencijalima, posebnim ciljevima, indikativnim financijskim okvirom i okvirom za praćenje i vrednovanje. Posebno je naglasio potrebu izrade Akcijskog plana kao komplementarnog dokumenta Nacionalnom planu te diferencijaciju između posebnih ciljeva, mjera i aktivnosti.

Prihvaćeno je da će idući korak Stručne radne skupine biti razrada okvira Nacionalnog plana koji će sadržavati nacrt posebnih ciljeva i pripadajućih mjera, a dionicima upravnog područja putem obrazaca omogućit će se komentiranje nacrta i predlaganje mjera i aktivnosti.

Na sastanku su uz ministricu i načelnika sektora za strateško planiranje i analitiku sudjelovali članovi Stručne radne skupine: državni tajnik dr.sc. Ivica Poljičak, državni tajnik Krešimir Partl, ravnateljica Uprave za arhive, knjižnice i muzeje mr. sc. Anuška Deranja Crnokić, ravnateljica Uprave za medije i razvoj kulturnih i kreativnih industrija Jasna Vaniček-Fila, ravnateljica Uprave za međunarodnu kulturnu suradnju i europske poslove Anja Jelavić, ravnateljica Uprave za razvoj kulture i umjetnosti Nevena Tudor Perković, v.d. ravnatelja Uprave za zaštitu kulturne baštine Tomislav Petrinec, predsjednik Hrvatskog arhivskog vijeća Darko Rubčić, predsjednik Hrvatskog audiovizualnog vijeća Lado Skorin, predsjednica Hrvatskog knjižničnog vijeća dr. sc. Tatjana Aparac-Jelušić, predsjednik Hrvatskog muzejskog vijeća Darko Komšo, predsjednik Vijeća za dramsku i plesnu umjetnost te izvedbene umjetnosti Miran Hajoš, predsjednik Vijeća za elektroničke medije Josip Popovac, predsjednica Vijeća za inovativne umjetničke i kulturne prakse Branka Benčić, predsjednica Vijeća za međunarodnu kulturnu suradnju dr. sc. Goranka Horjan, zamjenik za predsjednika Vijeća za vizualne umjetnosti, Vanja Babić, predsjednica Vijeća za glazbu i glazbeno-scenske umjetnosti dr. sc. Hana Breko Kustura, predsjednica Vijeća za knjižnu, nakladničku i knjižarsku djelatnost Katica Matković Mikulčić te predsjednik Vijeća za kulturno-umjetnički amaterizam prof. dr. sc. Tvrtko Zebec.