Program Europske unije – Kreativna Europa

 

Program Europske unije Kreativna Europa (2021. – 2027.) sedmogodišnji je program namijenjen za podršku kulturnom i audiovizualnom sektoru u okviru kojeg se nalaze tri zasebna potprograma –potprogram Kultura, potprogram MEDIA i međusektorski potprogram. Proračun od gotovo 2,5 milijarde eura namijenjen je potpori kulturnog i kreativnog sektora Europske unije kroz brojne mehanizme podrške.
Za sve informacije o potprogramima Kultura i MEDIA molimo Vas da odaberete jednu od niže navedenih poveznica/ikona.

 

                                                            

Kreativna Europa - potprogram Kultura                 Kreativna Europa - potprogram MEDIA      

 
 


  Nacionalno sufinanciranje projekata odobrenih u okviru programa Europske unije 
  Kreativna Europa 
– potprogram Kultura

 


* Sve informacije o završenom programu Europske unije Kultura (2007. – 2013.) možete naći ovdje.