Program Europske unije – Kreativna Europa

 

Program Europske unije Kreativna Europa (2014. – 2020.) sedmogodišnji je program namijenjen za podršku kulturnom i audiovizualnom sektoru u okviru kojeg se nalaze dva zasebna potprograma – potprogram Kultura i potprogram MEDIA.

Za sve informacije o potprogramima Kultura i MEDIA molimo Vas da odaberete jednu od niže navedenih poveznica/ikona.

 

                                                            

Kreativna Europa - potprogram Kultura                 Kreativna Europa - potprogram MEDIA      

 


Nacionalno sufinanciranje projekata odobrenih u okviru programa Europske unije Kreativna Europa – potprogram Kultura

 


* Sve informacije o završenom programu Europske unije Kultura (2007. – 2013.) možete naći ovdje.