Registar umjetničkih organizacija

Filtrirajte registre

Umjetnička organizacija MADE izvedbene umjetnosti i multimedija

Registri
Registarski broj: UO-505
Naziv: Umjetnička organizacija MADE izvedbene umjetnosti i multimedija
Skraćeni naziv: MADE
Županija: Grad Zagreb
Grad: Grad Zagreb - Zagreb
Adresa: Cesargradska 5
Područje:
Upis u registar: 22.5.2020.

Osnivač
O osnivaču: Selena Beram, i Irena Đurkesac,

Odgovorna osoba
O voditelju: Selena Beram

Ovlaštena osoba
O ovlaštenoj osobi: Selena Beram,

Napomena: Umjetnička organizacija djeluje u kazališnom i plesno scenskom području umjetničkog stvaralaštva, i to kroz djelatnost: -pripremanje i izvođenje plesnih scenskih djela, kazališnih predstava i obavljanje drugih poslova koji su potrebni za ostvarivanje programa umjetničke organizacije, - produkcija i distribucija audio-vizualnih djela, - radionice u području plesa i pokreta u okviru umjetničke djelatnosti, - međunarodna suradnja, - izdavanje i distribucija stručne literature, - organizacija javnih manifestacija, festivala, evenata, seminara, radionica i konferencija, - organizacija programa za razvoj publike, - tisak i distribucija promotivnih plesnih materijala. U svrhu obavljanja kazališne i plesno scenske umjetničke djelatnosti unutar umjetničke organizacije osniva se se ustrojstvena jedinica Kazališna družina MADEdance. Ravnatelj Kazališne družine MADEdance je Selena Beram, umjetnčki voditelj Umjetničke organizacije MADE.