Proračun Ministarstva kulture za 2007.

 

055
MINISTARSTVO KULTURE
1.105.846.000
GLAVA 05
MINISTARSTVO KULTURE
357.367.610
P1174
UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA MINISTARSTVA
75.363.535
 
UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA MINISTARSTVA
67.363.535
 
INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA
3.000.000
 
OBNOVA VOZNOG PARKA
1.200.000
 
OPREMANJE POSLOVNIH PROSTORIJA
1.800.000
 
OBNOVA ZGRADA MINISTARSTVA I KONZERVATORSKIH ODJELA
2.000.000
P1693
PROGRAMSKE DJELATNOSTI KULTURE
282.004.075
 
OSNOVNA DJELATNOST UDRUGA U KULTURI
6.500.000
 
NAGRADE ZA POSTIGNUĆA U KULTURI
1.700.000
 
ZDRAVSTVENO I MIROVINSKO OSIGURANJE UMJETNIKA
44.840.274
 
MATICA HRVATSKA
7.752.000
 
HRVATSKA MATICA ISELJENIKA
8.007.000
 
MEĐUNARODNA KULTURNA SURADNJA
15.400.000
 
DAROVNI UGOVOR -OBVEZA RH TEMELJEM DAROVNOG
UGOVORA PREMA GĐI TOPIĆ-MIMARA
780.000
 
KULTURNA KONTAKT TOČKA (EU-KKT)
530.000
 
ČLANARINE ZA PROGRAME EUROPSKE UNIJE ZA KULTURU
750.000
 
IZGRADNJA NOVE ZGRADE CENTRA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE "SLAVA RAŠKAJ" ZAGREB
75.000
 
IZGRADNJA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA KULTURE
190.669.801
 
NACIONALNI PROGRAM DIGITALIZACIJE
5.000.000
GLAVA 30
ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE
86.262.789
 
ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNIM PARKOVIMA, PARKOVIMA PRIRODE I DRŽAVNIM ZAVODOM ZA ZAŠTITU PRIRODE
38.848.763
 
SPREČAVANJE ŠIRENJA INVAZIVNIH VRSTA
1.000.000
 
FINANCIJSKO PRAĆENJE MEĐUNARODNIH PROJEKATA
1.889.351
 
OČUVANJE KRŠKIH EKOLOŠKIH SUSTAVA
3.850.000
 
INSTITUCIONALNO JAČANJE ZAVODA (EU CARDS PROJEKT)
412.000
 
ZAŠTITA PRIRODE
6.591.475
 
NACIONALNI PROGRAM PROTUPOŽARNE ZAŠTITE
5.000.000
 
NAKNADE ŠTETE UČINJENE OD ZAŠTIĆENIH ŽIVOTINJA
3.000.000
 
NAGRADA ZA ZAŠTITU PRIRODE
127.200
 
USPOSTAVA MREŽE "NATURA 2000" (EU PHARE PROJEKT)
11.544.000
 
IZGRADNJA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE JAVNIH USTANOVA ZA ZAŠTITU PRIRODE
14.000.000
GLAVA 35
ARHIVSKA DJELATNOST
59.719.538
 
PROGRAMI ARHIVSKE DJELATNOSTI
6.600.000
 
ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
53.119.538
GLAVA 40
MUZEJSKO GALERIJSKA DJELATNOST
87.867.521
 
PROGRAMI MUZEJSKO GALERIJSKE DJELATNOSTI
22.400.000
 
NOVE MEDIJSKE KULTURE
5.300.000
 
ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
60.167.521
GLAVA 45
KAZALIŠNA I GLAZBENO-SCENSKA DJELATNOST
85.801.664
 
PROGRAMI KAZALIŠNE I GLAZBEN-SCENSKE DJELATNOSTI
39.500.000
 
ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
46.301.664
GLAVA 50
KNJIŽNIČNA DJELATNOST
68.839.656
 
MATIČNA SLUŽBA KNJIŽNICA
1.989.777
 
ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
5.349.879
 
KNJIŽEVNO IZDAVAŠTVO
41.000.000
 
PROGRAMI KNJIŽNIČNE DJELATNOSTI
20.500.000
GLAVA 55
AUDIO VIZUELNE DJELATNOSTI I MEDIJI
82.085.444
P1694
PROGRAMI AUDIO VIZUELNE DJELATNOSTI I MEDIJA
81.603.006
 
INFORMATIVNE USLUGE HINA-i
20.858.000
 
MEĐUNARODNI PROGRAM HRVATSKOG RADIJA " GLAS HRVATSKE"
13.200.000
 
FILM I KINEMATOGRAFIJA
39.000.000
 
SATELITSKI TV PROGRAM ZA SJEVERNU AMERIKU
3.045.006
 
POTPORA IZDAVAČKOJ KUĆI EDIT
1.000.000
 
RAZVOJNI PROJEKT POVEZIVANJA HINA-e I NOVINSKE DOKUMENTACIJE VJESNIKA
4.500.000
P1700
ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
482.438
 
ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
482.438
GLAVA 60
DJELATNOST ZAŠTITE KULTURNIH DOBARA
277.901.778
P1175
ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA
254.520.000
 
ZAŠTITNI RADOVI NA NEPOKRETNIM SPOMENICIMA KULTURE
59.000.000
 
ZAŠTITNI POKRETNIH SPOMENIKA
19.800.000
 
ZAŠTITA I OČUVANJE KULTURNIH DOBARA
80.000.000
 
KONZERVATORSKO-ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA
54.000.000
 
ISTRAŽIVANJE,OBNOVA I REVITALIZACIJA KULTURNE BAŠTINE ILOK-VUKOVAR-VUČEDOL (UČEŠĆE RH U ZAJMU CEB-a)
9.180.000
 
RAZVOJ RESTAURATORSKE DJELATNOSTI
5.000.000
 
ISTRAŽIVANJE,OBNOVA I REVITALIZACIJA KULTURNE BAŠTINE ILOK-VUKOVAR-VUČEDOL (ZAJAM CEB-a)
27.540.000
P1699
ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKIM
RESTAURATORSKIM ZAVODOM I ZAVODOM ZA ZAŠTITU DUBROVNIKA
23.381.778
 
ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
23.381.778

 

 

 
MINISTARSTVO KULTURE
1.105.846.000
GLAVA 5
MINISTARSTVO KULTURE
357.367.610
GLAVA 30
ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE
86.262.789
GLAVA 35
ARHIVSKA DJELATNOST
59.719.538
GLAVA 40
MUZEJSKO-GALERIJSKA DJELATNOST
87.867.521
GLAVA 45
KAZALIŠNA I GLAZBENO SCENSKA DJELATNOST
85.801.664
GLAVA 50
KNJIŽNIČNA DJELATNOST
68.839.656
GLAVA 55
AUDIOVIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJI
82.085.444
GLAVA 60
DJELATNOST ZAŠTITE KULTURNIH DOBARA
277.901.778

 

 

PROGRAMSKE DJELATNOSTI KULTURE
282.004.075
OSNOVNA DJELATNOST UDRUGA U KULTURI
6.500.000
NAGRADE ZA POSTIGNUĆA U KULTURI
1.700.000
ZDRAVSTVENO I MIROVINSKO OSIGURANJE UMJETNIKA
44.840.274
MATICA HRVATSKA
7.752.000
HRVATSKA MATICA ISELJENIKA
8.007.000
MEĐUNARODNA KULTURNA SURADNJA
15.400.000
DAROVNI UGOVOR-OBVEZA RH TEMELJEM DAROVNOG UGOVORA
PREMA GĐI TOPIĆ-MIMARA
780.000
KULTURNA KONTAKT TOČKA (EU-KKT)
530.000
ČLANARINE ZA PROGRAME EUROPSKE UNIJE ZA KULTURU
750.000
IZGRADNJA NOVE ZGRADE CENTRA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE "SLAVA RAŠKAJ" ZAGREB
75.000
IZGRADNJA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA KULTURE
190.669.801
NACIONALNI PROGRAM DIGITALIZACIJE
5.000.000

 

 

KULTURNE DJELATNOSTI - PROGRAMI
174.300.000
ARHIVSKA DJELATNOST
6.600.000
MUZEJSKO-GALERIJSKA DJELATNOST
22.400.000
NOVE MEDIJSKE KULTURE
5.300.000
KAZALIŠNA I GLAZBENO-SCENSKA DJELATNOST
39.500.000
KNJIŽEVNO IZDAVAŠTVO
41.000.000
KNJIŽNIČNA DJELATNOST
20.500.000
FILM I KINEMATOGRAFIJA
39.000.000

 

 

ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE
86.262.789
UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA NP, PP I DZZP
38.848.763
SPREČAVANJE ŠIRENJA INVAZIVNIH VRSTA
1.000.000
FINANCIJSKO PRAĆENJE MEĐUNARODNIH PROJEKATA
1.889.351
OČUVANJE KRŠKIH EKOLOŠKIH SUSTAVA
3.850.000
INSTITUCIONALNO JAČANJE ZAVODA (EU CARDS PROJEKT)
412.000
ZAŠTITA PRIRODE
6.591.475
NACIONALNI PROGRAM PROTUPOŽARNE ZAŠTITE
5.000.000
NAKNADE ŠTETE UČINJENE OD ZAŠTIĆENIH ŽIVOTINJA
3.000.000
NAGRADA ZA ZAŠTITU PRIRODE
127.200
USPOSTAVA MREŽE "NATURA 2000" EU PHARE PROJEKT
11.544.000
IZGRADNJA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE JAVNIH USTANOVA ZA ZAŠTITU PRIRODE
14.000.000

 

 

ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA
254.520.000
ZAŠTITNI RADOVI NA NEPOKRETNIM SPOMENICIMA KULTURE
59.000.000
ZAŠTITNI POKRETNIH SPOMENIKA
19.800.000
ZAŠTITA I OČUVANJE KULTURNIH DOBARA
80.000.000
KONZERVATORSKO-ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA
54.000.000
ISTRAŽIVANJE,OBNOVA I REVITALIZACIJA KULTURNE BAŠTINE ILOK-VUKOVAR-VUČEDOL (UČEŠĆE RH U ZAJMU CEB-a)
9.180.000
RAZVOJ RESTAURATORSKE DJELATNOSTI
5.000.000
ISTRAŽIVANJE,OBNOVA I REVITALIZACIJA KULTURNE BAŠTINE ILOK-VUKOVAR-VUČEDOL (ZAJAM CEB-a)
27.540.000

 

 

 

 

Proračun Ministarstva kulture za 2006.