Proračun Ministarstva kulture za 2006.

055

MINISTARSTVO KULTURE

877.865.062

GLAVA 5

MINISTARSTVO KULTURE

67.953.572

 

UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA MINISTARSTVA

58.653.572

 

INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA

2.500.000

 

OBNOVA VOZNOG PARKA

800.000

 

OPREMANJE POSLOVNIH PROSTORIJA

1.800.000

 

OBNOVA ZGRADA MINISTARSTVA I KONZERVATORSKIH ODJELA

4.200.000

GLAVA 10

PROGRAMSKA DJELATNOST KULTURE

734.971.312

 

MEĐUNARODNI PROGRAM HRVATSKOG RADIJA "GLAS HRVATSKE"

12.000.000

 

PROGRAM KULTURNOG RAZVITKA I STVARALAŠTVO

570.163.312

 

OSNOVNA DJELATNOST UDRUGA U KULTURI

6.000.000

 

NAGRADE ZA POSTIGNUĆA U KULTURI

1.500.000

 

OPĆI POSLOVI USTANOVA KULTURE

164.410.950

 

ZDRAVSTVENO I MIROVINSKO OSIGURANJE UMJETNIKA

41.056.284

 

MUZEJSKO - GALERIJSKA DJELATNOST

17.600.000

 

ARHIVSKA DJELATNOST

6.000.000

 

KAZALIŠNA I GLAZBENO - SCENSKA DJELATNOST

35.000.000

 

KINEMATOGRAFSKA DJELATNOST

35.000.000

 

KNJIŽEVNO IZDAVAŠTVO I KNJIŽNICE

52.400.000

 

NOVE MEDIJSKE KULTURE

3.500.000

 

MEĐUNARODNA KULTURNA SURADNJA

13.000.000

 

SATELITSKI TV PROGRAM ZA SJEVERNU AMERIKU

2.985.300

 

POTPORA IZDAVAČKOJ KUĆI EDIT

1.070.000

 

IZGRADNJA, ODRŽAVANJE I ORPEMANJE USTANOVA KULTURE

184.860.778

 

INFORMATIZACIJA USTANOVA KULTURE

5.000.000

 

DAROVNI UGOVOR - OBVEZA RH PREMA GĐI TOPIĆ - MIMARA

780.000

 

ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA

117.000.000

 

ZAŠTITNI RADOVI NA NEPOKRETNIM SPOMENICIMA KULTURE

53.000.000

 

ZAŠTITA POKRETNIH SPOMENIKA

18.000.000

 

ZAŠTITA I OČUVANJE KULTURNIH DOBARA

5.000.000

 

ISTRAŽIVANJE, OBNOVA I REVITALIZACIJA KULTURNE BAŠTINE ILOK-VUKOVAR-VUČEDOL (UČEŠĆE RH U ZAJMU CEB-a)

9.000.000

 

ISTRAŽIVANJE, OBNOVA I REVITALIZACIJA KULTURNE BAŠTINE ILOK-VUKOVAR-VUČEDOL (ZAJAM CEB-a)

27.000.000

 

RAZVOJ RESTAURATORSKE DJELATNOSTI

5.000.000

 

HRVATSKA MATICA ISELJENIKA

7.850.000

 

MATICA HRVATSKA

7.600.000

 

HRVATSKA IZVJEŠTAJNA NOVINSKA AGENCIJA

20.358.000

GLAVA 30

ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE

74.940.178

 

ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNIM PARKOVIMA, PARKOVIMA PRIRODE I DRŽAVNIM ZAVODOM ZA ZAŠTITU PRIRODE

34.419.428

 

ZAŠTITA PRIRODE

5.992.250

 

PROTUPOŽARNA ZAŠTITA

1.000.000

 

SPREČAVANJE ŠIRENJA INVAZIVNIH VRSTA

1.000.000

 

NAKNADE ŠTETE UČINJENE OD ZAŠTIĆENIH ŽIVOTINJA

3.000.000

 

FINANCIJSKO PRAĆENJE MEĐUNARODNIH PROJEKATA

1.765.750

 

OČUVANJE KRŠKIH EKOLOŠKIH SUSTAVA

3.500.000

 

INSTITUCIONALNO JAČANJE ZAVODA (EU CARDS PROJEKT)

412.000

 

IZGRADNJA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE JAVNIH USTANOVA ZA ZAŠTITU PRIRODE

14.000.000

 

USPOSTAVA MREŽE "NATURA 2000" (EU CARDS PROJEKT)

9.850.750


Proračun 2006. - Ministarstvo kulture
 

GLAVA 5

MINISTARSTVO KULTURE

67.953.572

GLAVA 10

PROGRAMSKA DJELATNOST KULTURE

734.971.312

GLAVA 30

ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE

74.940.178 

Proračun 2006. - Glava 5

 

GLAVA 5 - MINISTARSTVO KULTURE

 

UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA MINISTARSTVA

58.653.572

INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA

2.500.000

OBNOVA VOZNOG PARKA

800.000

OPREMANJE POSLOVNIH PROSTORIJA

1.800.000

OBNOVA ZGRADA MINISTARSTVA I KONZERVATORSKIH ODJELA

4.200.000

Proračun 2006. - Glava 10: Programska djelatnost kulture
 

MINISTARSTVO KULTURE - GLAVA 10

 

MEĐUNARODNI PROGRAM HRVATSKOG RADIJA "GLAS HRVATSKE"

12.000.000

PROGRAM KULTURNOG RAZVITKA I STVARALAŠTVO

570.163.312

ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA

117.000.000

HRVATSKA MATICA ISELJENIKA

7.850.000

MATICA HRVATSKA

7.600.000

HRVATSKA IZVJEŠTAJNA NOVINSKA AGENCIJA

20.358.000

Proračun 2006. - Glava 30: Zaštita i očuvanje prirode
 

MINISTARSTVO KULTURE GLAVA 30

 

ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE N P, P P I DZZP

34.419.428

ZAŠTITA PRIRODE

5.992.250

PROTUPOŽARNA ZAŠTITA

1.000.000

SPREČAVANJE ŠIRENJA INVAZIVNIH VRSTA

1.000.000

NAKNADE ŠTETE UČINJENE OD ZAŠTIĆENIH ŽIVOTINJA

3.000.000

FINANCIJSKO PRAĆENJE MEĐUNARODNIH PROJEKATA

1.765.750

OČUVANJE KRŠKIH EKOLOŠKIH SUSTAVA

3.500.000

INSTITUCIONALNO JAČANJE ZAVODA (EU CARDS PROJEKT)

412.000

IZGRADNJA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE JAVNIH USTANOVA ZA ZAŠTITU PRIRODE

14.000.000

USPOSTAVA MREŽE "NATURA 2000" (EU CARDS PROJEKT)

9.850.750

Proračun 2006. - Program kulturnog razvitka i stvaralaštvo
 

PROGRAM KULTURNOG RAZVITKA I STVARALAŠTVO

 

OSNOVNA DJELATNOST UDRUGA U KULTURI

6.000.000

NAGRADE ZA POSTIGNUĆA U KULTURI

1.500.000

OPĆI POSLOVI USTANOVA KULTURE

164.410.950

ZDRAVSTVENO I MIROVINSKO OSIGURANJE UMJETNIKA

41.056.284

MUZEJSKO - GALERIJSKA DJELATNOST

17.600.000

ARHIVSKA DJELATNOST

6.000.000

KAZALIŠNA I GLAZBENO - SCENSKA DJELATNOST

35.000.000

KINEMATOGRAFSKA DJELATNOST

35.000.000

KNJIŽEVNO IZDAVAŠTVO I KNJIŽNICE

52.400.000

NOVE MEDIJSKE KULTURE

3.500.000

MEĐUNARODNA KULTURNA SURADNJA

13.000.000

SATELITSKI TV PROGRAM ZA SJEVERNU AMERIKU

2.985.300

POTPORA IZDAVAČKOJ KUĆI EDIT

1.070.000

IZGRADNJA, ODRŽAVANJE I ORPEMANJE USTANOVA KULTURE

184.860.778

INFORMATIZACIJA USTANOVA KULTURE

5.000.000

DAROVNI UGOVOR - OBVEZA RH PREMA GĐI TOPIĆ - MIMARA

780.000