Desk Kreativne Europe

Desk Kreativne Europe – potprogram Kultura
 

Potprogram Kultura programa Europske unije Kreativna Europa na nacionalnoj razini koordinira Desk Kreativne Europe (Creative Europe Desk) ustrojen u okviru Službe za kulturne i kreativne industrije Ministarstva kulture. Desk Kreativne Europe je u svim zemljama članicama programa uspostavljen radi pružanja informacija o programu, održavanja informativnih dana, seminara i radionica te individualnih konzultacija i tehničke pomoći vezane uz sudjelovanje u potprogramu Kultura programa Kreativna Europa.
 
Potprogram MEDIA programa Europske unije Kreativna Europa, a koji je otvoren za sudjelovanje audiovizualnom sektoru, u nadležnosti je Deska Kreativne Europe  uspostavljenog pri Hrvatskom audiovizualnom centru.

Adresar svih europskih Deskova Kreativne Europe zaduženih za koordinaciju potprograma Kultura i MEDIA programa Kreativna Europa možete naći ovdje.  Služba za Kreativnu Europu / Desk Kreativne Europe
Ministarstvo kulture
e-pošta: ced@min-kulture.hr 
Runjaninova 2
10 000 Zagreb
 

Voditeljica: Anera Stopfer
telefon: 01/ 4866 285
e-pošta: anera.stopfer@min-kulture.hr
 
Morana Bigač 
telefon: 01/ 4866 312
e-pošta: morana.bigac@min-kulture.hr