Povjerenstva, odbori, radne skupine

Stručno povjerenstvo za poticanje stvaralaštva vizualnih umjetnika u Republici Hrvatskoj za 2023. godinu:
predsjednica Jasminka Babić, Lada Bošnjak Velagić, Marko Tadić

Stručno povjerenstvo za monografije iz područja kulture i umjetnosti u 2024. godini:
Snježana Pintarić, Zlatko Vidačković, Hana Breko Kustura, Katica Mikulčić Matković, Robert Raponja, Tomislav Habulin

Stručno povjerenstvo za odabir programa koji potiču razvoj publike u kulturi u Republici Hrvatskoj za 2022. godinu
Joško Ševo, Dario Poljak, Martina Granić, Petra Zlonoga, Valentina Radoš i Evelina Rudan Kapec

Povjerenstvo za provedbu programa "Poduzetništvo u kulturnim i kreativnim industrijama" za 2020. godinu
Snježana Abramović za područje izvedbenih umjetnosti, Miran Hajoš za područja izvedbenih umjetnosti, Branko Franceschi za područje vizualnih umjetnosti, Ivana Fabrio za područje vizualnih umjetnosti, Miljenka Buljević za područje književno-nakladničke i knjižarske djelatnosti, Slavko Kozina za područje književničko-nakladničke i knjižarske djelatnosti, Nebojša Taraba za područje audiovizualnih djelatnosti, Davor Švaić za područje audiovizualnih djelatnosti, Stipe Buljan za područja izvedbenih i vizualnih umjetnosti, književničko-nakladničke i knjižarske djelatnosti te područje audiovizualnih djelatnosti

Povjerenstvo za praćenje provedbe Nacionalne strategije poticanja čitanja
Snježana Gernhardt, Ministarstvo znanosti i obrazovanja 
Marijana Češi, Agencija za odgoj i obrazovanje
lvana Ljevak Lebeda, Zajednica nakladnika i knjižara
Kristina Čunović, Hrvatsko knjižnično vijeće
Mihaela Majcen Marinić, Ministarstvo kulture i medija

Stručno povjerenstvo za odabir programa Ruksak (pun) kulture
Nakon pregleda svih prijava koje obavlja Povjerenstvo za program Ruksak (pun) kulture (Snježana Gernhardt - MZO, Marija Šiško Omrčen - MKM, Maja Zrnčić - MKM) programi i/ili radionice prijavljeni za Ruksak (pun) kulture prema programskim područjima kojima pripadaju (književnost, filmska, glazbena, plesna, vizualna i kazališna umjetnost te baština) upućuju se Stručnom povjerenstvu za odabir programa Ruksak (pun) kulture za 2023. Ministarstva kulture i medija čiji su članovi: Nina Križan, Tamara Jurkić Sviben, Isabella Mauro, Valentina Radoš i Petra Zlonoga.

Stručno povjerenstvo za rock glazbu i klupske programe u 2023. godini 
Nikša Bratoš, Davor Hrvoj, Zoran Stajčić

Stručno povjerenstvo za suvremeni ples i pokret te suvremeni cirkus za 2023. godinu
Matija Ferlin, predsjednik, Snježana Abramović Milković, Martina Granić i Antonija Kuzmanić

Stručno povjerenstvo za dječju knjigu
Zlatko Krilić, Isabella Mauro, Anda Bukvić Pažin
 
Povjerenstvo za dodjelu potpora za poticanje književnog stvaralaštva u 2023. godini
Želimir Periš, Ivan Babić, Željka Somun, Antonela Marušić, Nebojša Lujanović

Povjerenstvo za dodjelu nagrada najboljim knjižarama u Republici Hrvatskoj u 2022. godini
Jasen Boko, Ana Brnardić Opriou, Lea Kovacs 

Radne skupine za izradu Strategije digitalizacije kulturne baštine do 2020.g.

Radna skupina za arhivsku građu
Jozo Ivanović, Hrvatski državni arhiv
Dražen Kušen, Državni arhiv u Osijeku
Nataša Mučalo, Državni arhiv u Šibeniku
Hrvoje Stančić, Katedra za arhivistiku i dokumentaristiku Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 
Radna skupina za audiovizualnu građu
Mladen Burić, Hrvatska kinoteka
Blago Markota, Hrvatska radiotelevizija
Davor Mezulić, Hrvatska radiotelevizija
Sanda Milošević, Hrvatski restauratorski zavod
Uroš Živanović, Hrvatski audiovizualni centar
 
Radna skupina za knjižničnu građu
Vedrana Juričić, Knjižnica Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
Sofija Klarin Zadravec, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Nela Načinović, Gradska knjižnica i čitaonica Pula
Maruška Nardelli, Gradska knjižnica Marka Marulića Split
Dunja Seiter Šverko, Državni arhiv u Rijeci
 
Radna skupina za muzejsku građu
Borut Kružić, Prirodoslovni muzej Rijeka
Koraljka Kuzman Šlogar, Institut za etnologiju i folkloristiku
Vesna Lovrić Plantić, Muzej za umjetnost i obrt
Tamara Nikolić, Etnografski muzej Istre
Zoran Šimunović, Gradski muzej Vukovar
 
Radna skupina za tehničku koordinaciju  
Denis Bučar, Muzejski dokumentacijski centar
Tihomir Tutek, Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka
Zoran Svrtan, Muzej za umjetnost i obrt
Goran Zlodi, Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
      
Stručno povjerenstvo za poticanje hrvatskoga glazbenog stvaralaštva za 2023. godinu
Sanda Majurec, skladateljica i čembalistica; Sanja Stojanović Stipanov, skladateljica; Ana Horvat, skladateljica

Članovi Ispitnog povjerenstva za polaganje stručnih ispita u knjižničarskoj struci 
prof. dr. sc. Jelka Petrak, knjižničarska savjetnica u miru - predsjednica Povjerenstva
doc. dr. sc. Martina Dragija Ivanović, Odjel za informacijske znanosti, Sveučilište u Zadru - članica
mr. sc. Ivančica Đukec Kero, knjižničarska savjetnica,  Knjižnice grada Zagreba - članica
izv. prof. dr. sc. Boris Badurina, Odsjek za informacijske znanosti, Sveučilište u Osijeku - zamjenik predsjednice
dr. sc. Dijana Machala, knjižničarska savjetnica, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu - zamjenica članice
Blaženka Klemar Bubić, viša knjižničarka, Knjižnica Odsjeka za germanistiku Filozofskog fakulteta - zamjenica članice
    
Povjerenstvo za predlaganje dodjele viših stručnih zvanja u knjižničarskoj struci Hrvatskoga knjižničnog vijeća 
dr. sc. Tatjana Mihalić, knjižničarska savjetnica, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu - predsjednica Povjerenstva
Mirta Matošić, knjižničarska savjetnica, Sveučilišna knjižnica u Splitu - članica
Karolina Holub, knjižničarska savjetnica, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu - članica
Ljiljana Črnjar, knjižničarska savjetnica, Gradska knjižnica Rijeka - članica
dr. sc. Marina Vinaj, knjižničarska savjetnica, Muzej Slavonije - članica 
Dorja Mučnjak, knjižničarska savjetnica, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu - zamjenica članice
dr. sc. Aleksandra Pikić, knjižničarska savjetnica, znanstvena suradnica, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu - zamjenica članice

Povjerenstvo za dodjelu viših stručnih zvanja u konzervatorsko-restauratorskoj djelatnosti
mr. art. Anđelko Pedišić, predsjednik, dr. sc. Martina Wolf-Zubović, član, mr. art. Mirta Pavić, član, mr. sc. Zoran Wiewegh, član, Orest Šuman, ak. slikar, član

Povjerenstvo za stručne ispite (stručna zvanja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara)
dr. sc. Višnja Bralić, predsjednica, dr. sc. Ksenija Škarić, član, Slađana Latinović, dipl. arh., član, Hrvoje Pavičić, dipl. iur., član, Ariana Hajdin, dipl. pov. umj., član

Povjerenstvo za nematerijalnu kulturnu baštinu 
Predsjednik Povjerenstva:  dr. sc. Tvrtko Zebec, znanstveni savjetnik, Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb.
Članovi: dr. sc. Naila Ceribašić, znanstvena savjetnica, Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb,  dr. sc. Iris Biškupić-Bašić, muzejska savjetnica, Etnografski muzej Zagreb, mr. sc. Ljubica Gligorević, muzejska savjetnica u mirovini, dr. sc. Ivana Kurtović-Budja, znanstvena savjetnica, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb,  dr. sc. Lidija Nikočević, viša kustosica Etnografskog muzeja Istre, Pazin,  prof. dr. sc. Tihana Petrović Leš, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju
 
Povjerenstvo za povrat kulturnih dobara 
Predsjednica Povjerenstva: mr. sc. Branka Šulc
Članovi: Davor Trupković, Ranka Saračević Würth, dr. sc. Tajana Pleše, Hrvatski restauratorski zavod, dr. sc. Ksenija Škarić, Hrvatski restauratorski zavod
 
Stručno povjerenstvo za izradu kriterija za vrednovanje povijesnih događaja i spomenika 20. stoljeća
Članovi su: dr. sc. Stjepan Ćosić, Vinko Ivić, prof., dr. sc. Ante Nazor
 
Stručno povjerenstvo za provedbu Natječaja za izdavanje dopuštenja za ronjenje u zaštićenim područjima - zonama za 2019. - 2023. godine
Članovi: Andrea Cukrov, Dalibor Šušnjić, Marko Uhač, Saša Denegri, Barbara Peranić
 
Stručno povjerenstvo za utvrđivanje svojstva kulturnog dobra
Predsjednica dr. sc. Višnja Bralić, Tomislav Petrinec, mr. sc. Zoran Wiewegh, Tatjana Horvatić, dr. sc. Marijana Sironić

Stručno povjerenstvo za orgulje:
Katarina Javora, Emin Armano, Ante Knešaurek, Pavao Mašić, don Ivan Urlić

Stručno povjerenstvo za utvrđivanje uvjeta za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara
Predsjednica Povjerenstva: Mirna Sabljak, Ministarstvo kulture i medija
Zamjenica predsjednice: Jelena Rundek, Ministarstvo kulture i medija
Članovi: dr. sc. Višnja Bralić, Ministarstvo kulture, Borka Milković, Hrvatski restauratorski zavod; Tatjana Horvatić, Ministarstvo kulture

Povjerenstvo za polaganje stručnih ispita u arhivskoj struci
Predsjednica Povjerenstva: Snježana Ivanović, Hrvatski državni arhiv
Članovi: Nela Kušanić, Državni arhiv u Sisku, 
Ladislav Dobrica, Hrvatski državni arhiv
Zamjenici članova: dr. sc. Dražen Kušen, Državni arhiv u Osijeku,
dr. sc. Ante Gverić, Državni arhiv u Zadru
Mirjana Gulić, Državni arhiv u Zagrebu

Stručno povjerenstvo za dodjelu viših stručnih zvanja u arhivskoj struci:
Predsjednik Povjerenstva: mr. sc. Ladislav Dobrica, Hrvatski državni arhiv
Članovi: dr. sc. Dubravka Kolić, Državni arhiv u Zadru
Melita Rončević, Državni arhiv u Osijek
Zamjenici predsjednika i članova: dr. sc. Mario Stipančević, Hrvatski državni arhiv
Zoran Stanković, Državni arhiv u Rijeci
Boris Zakošek, Državni arhiv u Rijeci

Stručno povjerenstvo za ocjenjivanje uvjeta za napredovanje u muzejskoj struci za zvanja višeg kustosa i muzejskog savjetnika
Markita Franulić, Tehnički muzej Nikola Tesla, Zagreb
dr. sc. Vlatko Čakširan, Gradski muzej Sisak, Sisak
dr. sc. Branka Vojnović-Traživuk, Etnografski muzej Split, Split
Nataša Ivančević, Muzej suvremene umjetnosti, Zagreb 
mr. sc. Davorin Vujčić, Muzeji hrvatskog zagorja - Galerija Antuna Augustinčića, Klanjec
dr. sc. Jacqueline Balen, Arheološki muzej u Zagrebu, Zagreb  
dr. sc. Martina Šašić Kljajo, Hrvatski prirodoslovni muzej, Zagreb 
 
Stručno povjerenstvo za ocjenjivanje uvjeta za napredovanje u muzejskoj struci za zvanja višeg kustosa pedagoga, muzejskog savjetnika pedagoga, višeg kustosa dokumentarista, muzejskog savjetnika dokumentarista, višeg muzejskog tehničara i višeg preparatora
Mirela Hutinec Muzej vučedolske kulture, Vukovar
Jelena Balog Vojak, Hrvatski povijesni muzej, Zagreb
Liljana Velkovski, Galerija Klovićevi dvori, Zagreb
Željka Jelavić, Etnografski muzej, Zagreb
Ivica Valent, Gradski muzej Sisak, Sisak
mr. sc. Nikša Mendeš, Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja, Rijeka
Ivica Brezović, Muzeji grada Karlovca

Odbor "Nagrade Vladimir Nazor"
Predsjednik Odbora: akademik Zvonko Kusić
Članovi:, Branka Cvitković, prof. dr. sc. Helena Sablić Tomić, akademik Frano Parać, Branko Schmidt, prof. art. Tomislav Buntak, doc. dr. art. Ivana Bakal, Valentina Turcu i Maja Furlan Zimmermann

Odbor "Nagrade Vicko Andrić" 
Tomislav Petrinec d.i.a., Zdenka Predrijevac d.i.g., dr. sc. Viki Jakaša Borić, dr. sc. Vesna Pascuttini-Juraga, Mirna Sabljak d.i.a., Tatjana Horvatić prof., dr. sc. Lidija Nikočević, dr. sc. Tajana Pleše, dr. sc. Radoslav Bužančić 
 
Odbor "Nagrade Iso Velikanović"
Sastav Odbora za dodjelu nagrade Iso Velikanović u novome sazivu čine, Dinko Telećan predsjednik te članovi Igor Buljan, Snježana Husić, Andy Jelčić, Mladen Martić, Vanda Mikšić, Xenia Radak Detoni
 
Stručno povjerenstvo za dodjelu Nagrade za dramsko djelo „Marin Držić“ za 2022. godinu
Jasen Boko (predsjednik), Doris Šarić Kukuljica i dr. sc. Martina Petranović