Povjerenstva, odbori, radne skupine

Stručno povjerenstvo za poticanje stvaralaštva vizualnih umjetnika u Republici Hrvatskoj za 2020. godinu:
Predsjednica povjerenstva Lada Bošnjak Velagić
Članovi: Valentina Radoš, Marko Tadić

Stručno povjerenstvo za odabir programa koji potiču razvoj publike u kulturi u Republici Hrvatskoj za 2020. godinu: 
Hana Breko Kustura, Saša Božić, Tomislav Buntak, Jadranka Hrga, Katica Mikulčić Matković i Ksenija Zec

Povjerenstvo za provedbu programa "Poduzetništvo u kulturnim i kreativnim industrijama" za 2020. godinu
Snježana Abramović za područje izvedbenih umjetnosti, Miran Hajoš za područja izvedbenih umjetnosti, Branko Franceschi za područje vizualnih umjetnosti, Ivana Fabrio za područje vizualnih umjetnosti, Miljenka Buljević za područje književno-nakladničke i knjižarske djelatnosti, Slavko Kozina za područje književničko-nakladničke i knjižarske djelatnosti, Nebojša Taraba za područje audiovizualnih djelatnosti, Davor Švaić za područje audiovizualnih djelatnosti, Stipe Buljan za područja izvedbenih i vizualnih umjetnosti, književničko-nakladničke i knjižarske djelatnosti te područje audiovizualnih djelatnosti

Povjerenstvo za praćenje provedbe Nacionalne strategije poticanja čitanja
Snježana Gernhardt, Ministarstvo znanosti i obrazovanja 
Marijana Češi, Agencija za odgoj i obrazovanje
lvana Ljevak Lebeda, Zajednica nakladnika i knjižara
Kristina Čunović, Hrvatsko knjižnično vijeće
Mihaela Majcen Marinić, Ministarstvo kulture
 
Stručno povjerenstvo za odabir programa Ruksak (pun) kulture
Nakon pregleda svih prijava koje obavlja Povjerenstvo za program Ruksak (pun) kulture za 2020. godinu (Marijana Gojčeta – MZO, Marija Šiško Omrčen – MK, Maja Zrnčić – MK) programi i/ili radionice prijavljeni za Ruksak (pun) kulture prema programskim područjima kojima pripadaju (književnost, filmska, glazbena, plesna, vizualna i kazališna umjetnost te baština) upućuju se  Stručnom povjerenstvu za odabir programa Ruksak (pun) kulture za 2020. Ministarstva kulture čiji su članovi: Saša Božić, Ksenija Zec, Tamara Jurkić Sviben, Katica Matković Mikulčić, Branka Benčić i Jadranka Hrga.

Stručno povjerenstvo za rock glazbu i klupske programe u Republici Hrvatskoj za 2021. godinu
Dražen Baljak, Nikša Bratoš, Zoran Stajčić

Stručno povjerenstvo za suvremeni ples i pokret za 2021. godinu
Matija Ferlin, Andreja Jeličić, Ksenija Zec

Stručno povjerenstvo za dječju knjigu
Marijana Hameršak, Ranka Javor, Dubravka Zima
 
Povjerenstvo za dodjelu potpora za poticanje književnog stvaralaštva u 2020. godini
Julijana Adamović, Jasna Horvat, Lea Kovacs, Ratko Cvetnić i Borivoj Radaković


Radne skupine za izradu Strategije digitalizacije kulturne baštine do 2020.g.

Radna skupina za arhivsku građu
Jozo Ivanović, Hrvatski državni arhiv
Dražen Kušen, Državni arhiv u Osijeku
Nataša Mučalo, Državni arhiv u Šibeniku
Hrvoje Stančić, Katedra za arhivistiku i dokumentaristiku Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 
Radna skupina za audiovizualnu građu
Mladen Burić, Hrvatska kinoteka
Blago Markota, Hrvatska radiotelevizija
Davor Mezulić, Hrvatska radiotelevizija
Sanda Milošević, Hrvatski restauratorski zavod
Uroš Živanović, Hrvatski audiovizualni centar
 
Radna skupina za knjižničnu građu
Vedrana Juričić, Knjižnica Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
Sofija Klarin Zadravec, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Nela Načinović, Gradska knjižnica i čitaonica Pula
Maruška Nardelli, Gradska knjižnica Marka Marulića Split
Dunja Seiter Šverko, Državni arhiv u Rijeci
 
Radna skupina za muzejsku građu
Borut Kružić, Prirodoslovni muzej Rijeka
Koraljka Kuzman Šlogar, Institut za etnologiju i folkloristiku
Vesna Lovrić Plantić, Muzej za umjetnost i obrt
Tamara Nikolić, Etnografski muzej Istre
Zoran Šimunović, Gradski muzej Vukovar
 
Radna skupina za tehničku koordinaciju  
Denis Bučar, Muzejski dokumentacijski centar
Tihomir Tutek, Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka
Zoran Svrtan, Muzej za umjetnost i obrt
Goran Zlodi, Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
      
Stručno povjerenstvo za poticanje hrvatskoga glazbenog stvaralaštva za 2020. godinu
Akademik Zoran Juranić, skladatelj i dirigent Berislav Šipuš, skladatelj Dalibor Bukvić, skladateljica i pijanistica Sanja Stojanović Stipanov, saksofonist i dirigent Dragan Sremec

Članovi Ispitnog povjerenstva za polaganje stručnih ispita u knjižničarskoj struci 
Predsjednica Povjerenstva: prof. dr. sc. Daniela Živković, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za informacijske znanosti
Članovi: prof. dr. sc. Jelka Petrak, zamjenica predsjednice, Središnja medicinska knjižnica u Zagrebu, Tatjana Nebesny, knjižničarska savjetnica, Knjižnice grada Zagreba, doc. dr. sc. Kornelija Petr Balog, zamjenica člana, Filozofski fakultet Sveučilišta u Osijeku, Dorica Blažević, knjižničarska savjetnica, mr. sc. Jelica Leščić, knjižničarska savjetnica, zamjenica člana, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu.
    
Povjerenstvo za predlaganje dodjele viših stručnih zvanja u knjižničarskoj struci Hrvatskoga knjižničnog vijeća 
Predsjednica Povjerenstva: dr. sc. Marina Vinaj, knjižničarska savjetnica, Muzej Slavonije u Osijeku ,Trg Svetog Trojstva 6, 31000 Osijek
Članovi: dr. sc. Ivanka Kuić, knjižničarska savjetnica, Sveučilišna knjižnica u Splitu, Veronika Čelić-Tica, knjižničarska savjetnica, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu,  dr. sc. Zagorka Majstorović, knjižničarska savjetnica, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, dr. sc. Dijana Sabolović-Krajina, knjižničarska savjetnica, Knjižnica i čitaonica Fran Galović, Koprivnica,
Zamjenik: Ilija Pejić, knjižničarski savjetnik, Narodna knjižnica „Petar Preradović“ Bjelovar
 
Povjerenstvo za dodjelu viših stručnih zvanja u konzervatorsko-restauratorskoj djelatnosti
mr. art. Anđelko Pedišić, predsjednik, dr. sc. Martina Wolf-Zubović, član, mr. art. Mirta Pavić, član, mr. sc. Zoran Wiewegh, član, Orest Šuman, ak. slikar, član

Povjerenstvo za stručne ispite (stručna zvanja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara)
dr. sc. Višnja Bralić, predsjednica, dr. sc. Ksenija Škarić, član, Slađana Latinović, dipl. arh., član, Hrvoje Pavičić, dipl. iur., član, Ariana Hajdin, dipl. pov. umj., član

Povjerenstvo za nematerijalnu kulturnu baštinu 
Predsjednik Povjerenstva:  dr. sc. Tvrtko Zebec, znanstveni savjetnik, Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb.
Članovi: dr. sc. Naila Ceribašić, znanstvena savjetnica, Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb,  dr. sc. Iris Biškupić-Bašić, muzejska savjetnica, Etnografski muzej Zagreb, mr. sc. Ljubica Gligorević, muzejska savjetnica, Gradski muzej Vinkovci, dr. sc. Ivana Kurtović–Budja, znanstvena savjetnica, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb,  dr. sc. Lidija Nikočević, ravnateljica Etnografskog muzeja Istre, Pazin,  prof. dr. sc. Tihana Petrović Leš, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju
 
Povjerenstvo za povrat kulturnih dobara 
Predsjednica Povjerenstva: mr. sc. Branka Šulc
Članovi: Davor Trupković, pomoćnik ministrice kulture, Ranka Saračević Würth, dr. sc. Tajana Pleše, vršiteljica dužnosti ravnatelja Hrvatskog restauratorskog zavoda, dr. sc. Ksenija Škarić, Hrvatski restauratorski zavod
 
Stručno povjerenstvo za izradu kriterija za vrednovanje povijesnih događaja i spomenika 20. stoljeća
Članovi su: dr. sc. Stjepan Ćosić, Vinko Ivić, prof., dr. sc. Ante Nazor
 
Stručno povjerenstvo za provedbu Natječaja za izdavanje dopuštenja za ronjenje u zaštićenim područjima - zonama za 2019. - 2023. godine
Članovi: Andrea Cukrov, Dalibor Šušnjić, Marko Uhač, Saša Denegri, Barbara Peranić
 
Stručno povjerenstvo za utvrđivanje svojstva kulturnog dobra
Predsjednik: Tomislav Petrinec, Lukrecija Pavičić Domijan, Hrvoje Vuletić, Damir Ćibarić, Željko Trstenjak

Stručno povjerenstvo za orgulje:
Katarina Javora, Emin Armano, Ante Knešaurek, Pavao Mašić, don Ivan Urlić

Stručno povjerenstvo za utvrđivanje uvjeta za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara
Predsjednica Povjerenstva: Mirna Sabljak, Ministarstvo kulture
Zamjenica predsjednice: Jelena Rundek, Ministarstvo kulture
Članovi: dr. sc. Višnja Bralić, Ministarstvo kulture, Borka Milković, Hrvatski restauratorski zavod; Tatjana Horvatić, Ministarstvo kulture

Povjerenstvo za polaganje stručnih ispita u arhivskoj struci
Predsjednica Povjerenstva: Snježana Ivanović, Hrvatski državni arhiv
Članovi: Nela Kušanić, Državni arhiv u Sisku, 
Ladislav Dobrica, Hrvatski državni arhiv
Zamjenici članova: dr. sc. Dražen Kušen, Državni arhiv u Osijeku,
dr. sc. Ante Gverić, Državni arhiv u Zadru

Stručno povjerenstvo za dodjelu viših stručnih zvanja u arhivskoj struci:
Članovi: dr. sc. Melina Lučić, Hrvatski državni arhiv
dr. sc. Vida Pavliček, Državni arhiv u Varaždinu
Marina Škalić, Hrvatski državni arhiv
Zamjenici članova: dr. sc. Mario Stipančević, Hrvatski državni arhiv
Zoran Stanković, Državni arhiv u Rijeci

Članovi Stručnog povjerenstva za ocjenjivanje uvjeta za napredovanje u muzejskoj struci za zvanja višega kustosa i muzejskoga savjetnika:
dr. sc.  Jacqueline Balen, predsjednica, muzejska savjetnica,  Arheološki muzej u Zagrebu
dr. sc. Marina Bagarić, muzejska savjetnica, Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb
mr. sc. Aida Brenko, muzejska savjetnica, Etnografski muzej Zagreb, Zagreb
Nataša Ivančević, muzejska savjetnica, Muzej suvremene umjetnosti, Zagreb
Andreja Smetko, viša kustosica, Hrvatski povijesni muzej, Zagreb
Neda Staklarević, muzejska savjetnica, Tehnički muzej Nikola Tesla, Zagreb
dr. sc. Martina Šašić Kljajo, muzejska savjetnica, Hrvatski prirodoslovni muzej, Zagreb
 
Članovi Stručnog povjerenstva za ocjenjivanje uvjeta za napredovanje u muzejskoj struci za zvanja višega kustosa pedagoga, muzejskoga savjetnika pedagoga, višega kustosa dokumentarista, muzejskoga savjetnika dokumentarista, višega muzejskog tehničara i višega preparatora:
Mirjana Margetić, Etnografski muzej Istre / Museo etnografico dell'Istria, Pazin
Damir Doračić, Arheološki muzej u Zagrebu, Zagreb
Renata Brezinščak, Hrvatski prirodoslovni muzej, Zagreb
Diana Zrilić, Muzej moderne i suvremene umjetnosti, Rijeka
Katarina Zenzerović, Arheološki muzej Istre, Pula
dr. sc. Iva Mihoci, Hrvatski prirodoslovni muzej, Zagreb
Mirela Hutinec, Muzej vučedolska kulture, Vukovar

Odbor "Nagrade Vladimir Nazor"
Predsjednik: akademik Zvonko Kusić
Članovi: akademik Zlatan Vrkljan, Branka Cvitković, prof. dr. sc. Helena Sablić Tomić, akademik Frano Parać, Goran Rako, Dinka Jeričević, Milko Šparemblek, Branko Schmidt

Odbor "Nagrade Vicko Andrić" 
Pomoćnik ministrice kulture Davor Trupković, Tajana Pleše, Lidija Nikočević, Zvonko Bojčić, Branka Šulc, Radoslav Bužančić, Zoran Wiewegh, Mirna Sabljak, Tatjana Horvatić
 
Odbor "Nagrade Iso Velikanović"
Sastav Odbora za dodjelu nagrade Iso Velikanović u novome sazivu čine, Dinko Telećan predsjednik te članovi Vjera Balen-Heidl, Tatjana Tarbuk, Lea Kovács, prof. dr. sc. Dubravka Sesar, Sead Muhamedagić, Marko Kovačić.
 
Stručno povjerenstva za dodjelu Nagrade za dramsko djelo „Marin Držić“ za 2019. godinu
Branka Cvitković
Nenni Delmestre
dr. sc. Sanja Nikčević