Povjerenstva, odbori, radne skupine


Stručno povjerenstvo za poticanje stvaralaštva vizualnih umjetnika u Republici Hrvatskoj za 2024. godinu
Jasminka Babić, Martina Munivrana, Matko Vekić
 
Stručno povjerenstvo za monografije iz područja kulture i umjetnosti u 2024. godini
Snježana Pintarić, Zlatko Vidačković, Hana Breko Kustura, Katica Mikulčić Matković, Robert Raponja, Tomislav Habulin

Stručno povjerenstvo za odabir programa koji potiču razvoj publike u kulturi za 2024. godinu
Ivan Penović, Martina Granić, Mirna Belina, Valentina Radoš, Tamara Jurkić Sviben i Dorta Jagić

Povjerenstvo za provedbu programa "Poduzetništvo u kulturnim i kreativnim industrijama" za 2020. godinu
Snježana Abramović za područje izvedbenih umjetnosti, Miran Hajoš za područja izvedbenih umjetnosti, Branko Franceschi za područje vizualnih umjetnosti, Ivana Fabrio za područje vizualnih umjetnosti, Miljenka Buljević za područje književno-nakladničke i knjižarske djelatnosti, Slavko Kozina za područje književničko-nakladničke i knjižarske djelatnosti, Nebojša Taraba za područje audiovizualnih djelatnosti, Davor Švaić za područje audiovizualnih djelatnosti, Stipe Buljan za područja izvedbenih i vizualnih umjetnosti, književničko-nakladničke i knjižarske djelatnosti te područje audiovizualnih djelatnosti

Povjerenstvo za praćenje provedbe Nacionalne strategije poticanja čitanja
Snježana Gernhardt, Ministarstvo znanosti i obrazovanja 
Marijana Češi, Agencija za odgoj i obrazovanje
lvana Ljevak Lebeda, Zajednica nakladnika i knjižara
Kristina Čunović, Hrvatsko knjižnično vijeće
Mihaela Majcen Marinić, Ministarstvo kulture i medija

Stručno povjerenstvo za odabir programa Ruksak (pun) kulture
Nakon pregleda svih prijava koje obavlja Povjerenstvo za program Ruksak (pun) kulture (Snježana Gernhardt - MZO, Marija Šiško Omrčen - MKM, Maja Zrnčić - MKM) programi i/ili radionice prijavljeni za Ruksak (pun) kulture prema programskim područjima kojima pripadaju (književnost, filmska, glazbena, plesna, vizualna i kazališna umjetnost te baština) upućuju se Stručnom povjerenstvu za odabir programa Ruksak (pun) kulture za 2024. čiji su članovi: Nina Križan, Tamara Jurkić Sviben, Isabella Mauro, Valentina Radoš i Mirna Belina

Stručno povjerenstvo za rock glazbu i klupske programe u 2023. godini 
Nikša Bratoš, Davor Hrvoj, Zoran Stajčić

Stručno povjerenstvo za suvremeni ples i pokret te suvremeni cirkus za 2023. godinu
Matija Ferlin, predsjednik, Snježana Abramović Milković, Martina Granić i Antonija Kuzmanić

Stručno povjerenstvo za dječju knjigu
Zlatko Krilić, Isabella Mauro, Anda Bukvić Pažin
 
Povjerenstvo za dodjelu potpora za poticanje književnog stvaralaštva u 2023. godini
Želimir Periš, Ivan Babić, Željka Somun, Antonela Marušić, Nebojša Lujanović

Povjerenstvo za dodjelu nagrada najboljim knjižarama u Republici Hrvatskoj u 2022. godini
Jasen Boko, Ana Brnardić Opriou, Lea Kovacs 

Radne skupine za izradu Strategije digitalizacije kulturne baštine do 2020.g.

Radna skupina za arhivsku građu
Jozo Ivanović, Hrvatski državni arhiv
Dražen Kušen, Državni arhiv u Osijeku
Nataša Mučalo, Državni arhiv u Šibeniku
Hrvoje Stančić, Katedra za arhivistiku i dokumentaristiku Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 
Radna skupina za audiovizualnu građu
Mladen Burić, Hrvatska kinoteka
Blago Markota, Hrvatska radiotelevizija
Davor Mezulić, Hrvatska radiotelevizija
Sanda Milošević, Hrvatski restauratorski zavod
Uroš Živanović, Hrvatski audiovizualni centar
 
Radna skupina za knjižničnu građu
Vedrana Juričić, Knjižnica Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
Sofija Klarin Zadravec, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Nela Načinović, Gradska knjižnica i čitaonica Pula
Maruška Nardelli, Gradska knjižnica Marka Marulića Split
Dunja Seiter Šverko, Državni arhiv u Rijeci
 
Radna skupina za muzejsku građu
Borut Kružić, Prirodoslovni muzej Rijeka
Koraljka Kuzman Šlogar, Institut za etnologiju i folkloristiku
Vesna Lovrić Plantić, Muzej za umjetnost i obrt
Tamara Nikolić, Etnografski muzej Istre
Zoran Šimunović, Gradski muzej Vukovar
 
Radna skupina za tehničku koordinaciju  
Denis Bučar, Muzejski dokumentacijski centar
Tihomir Tutek, Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka
Zoran Svrtan, Muzej za umjetnost i obrt
Goran Zlodi, Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
      
Stručno povjerenstvo za poticanje hrvatskoga glazbenog stvaralaštva za 2024. godinu
akademik Zoran Juranić
Sanja Drakulić, skladateljica i pijanistica
Ana Horvat, skladateljica
Tonči Bilić, dirigent
Karolina Rugle, muzikologinja

Članovi Ispitnog povjerenstva za polaganje stručnih ispita u knjižničarskoj struci 
prof. dr. sc. Jelka Petrak, knjižničarska savjetnica u miru - predsjednica Povjerenstva
doc. dr. sc. Martina Dragija Ivanović, Odjel za informacijske znanosti, Sveučilište u Zadru - članica
mr. sc. Ivančica Đukec Kero, knjižničarska savjetnica,  Knjižnice grada Zagreba - članica
izv. prof. dr. sc. Boris Badurina, Odsjek za informacijske znanosti, Sveučilište u Osijeku - zamjenik predsjednice
dr. sc. Dijana Machala, knjižničarska savjetnica, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu - zamjenica članice
Blaženka Klemar Bubić, viša knjižničarka, Knjižnica Odsjeka za germanistiku Filozofskog fakulteta - zamjenica članice
    
Povjerenstvo za predlaganje dodjele viših stručnih zvanja u knjižničarskoj struci Hrvatskoga knjižničnog vijeća 
dr. sc. Tatjana Mihalić, knjižničarska savjetnica, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu - predsjednica Povjerenstva
Mirta Matošić, knjižničarska savjetnica, Sveučilišna knjižnica u Splitu - članica
Karolina Holub, knjižničarska savjetnica, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu - članica
Ljiljana Črnjar, knjižničarska savjetnica, Gradska knjižnica Rijeka - članica
dr. sc. Marina Vinaj, knjižničarska savjetnica, Muzej Slavonije - članica 
Dorja Mučnjak, knjižničarska savjetnica, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu - zamjenica članice
dr. sc. Aleksandra Pikić, knjižničarska savjetnica, znanstvena suradnica, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu - zamjenica članice

Povjerenstvo za dodjelu viših stručnih zvanja u konzervatorsko-restauratorskoj djelatnosti
mr. art. Anđelko Pedišić, predsjednik, dr. sc. Martina Wolf-Zubović, član, mr. art. Mirta Pavić, član, mr. sc. Zoran Wiewegh, član, Orest Šuman, ak. slikar, član

Povjerenstvo za stručne ispite (stručna zvanja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara)
dr. sc. Višnja Bralić, predsjednica, dr. sc. Ksenija Škarić, član, Slađana Latinović, dipl. arh., član, Hrvoje Pavičić, dipl. iur., član, Ariana Hajdin, dipl. pov. umj., član

Stručno povjerenstvo nadležno za vrednovanje svojstva nematerijalnih kulturnih dobara:
Predsjednik Povjerenstva: dr. sc. Tvrtko Zebec, Institut za etnologiju i folkloristiku, dr. sc. Lidija Nikočević, dr. sc. Naila Ceribašić, Institut za etnologiju i folkloristiku, mr. sc. Ljubica Gligorević, dr. sc. Petra Kelemen, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Katarina Bušić, Etnografski muzej, dr. sc. Mirela Hrovatin, Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske

Povjerenstvo za povrat kulturnih dobara 
Predsjednica Povjerenstva: mr. sc. Branka Šulc
Članovi: Davor Trupković, Ranka Saračević Würth, dr. sc. Tajana Pleše, Hrvatski restauratorski zavod, dr. sc. Ksenija Škarić, Hrvatski restauratorski zavod
 
Stručno povjerenstvo za izradu kriterija za vrednovanje povijesnih događaja i spomenika 20. stoljeća
Članovi su: dr. sc. Stjepan Ćosić, Vinko Ivić, prof., dr. sc. Ante Nazor
 
Stručno povjerenstvo za provedbu Natječaja za izdavanje dopuštenja za ronjenje u zaštićenim područjima - zonama za 2019. - 2023. godine
Članovi: Andrea Cukrov, Dalibor Šušnjić, Marko Uhač, Saša Denegri, Barbara Peranić
 
Stručno povjerenstvo za utvrđivanje svojstva kulturnog dobra
dr. sc. Višnja Bralić, dipl. pov. umjetnosti, predsjednica Povjerenstva, glavna konzervatorica za pokretnu baštinu, Ministarstvo kulture i medija
mr. sc. Zoran Wiewegh, dipl. arheolog, zamjenik predsjednice Povjerenstva, glavni konzervator za arheološku baštinu, Ministarstvo kulture i medija
mr. sc. Tomislav Petrinec, dipl. ing. arh, ravnatelj Uprave za zaštitu kulturne baštine, Ministarstvo kulture i medija
Tatjana Horvatić, dipl. pov. umjetnosti, voditeljica Službe za pokretnu, etnografsku i nematerijalnu baštinu
dr. sc. Marijana Sironić, dipl. ing. arh, pomoćnica pročelnice za nepokretna kulturna dobra, Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture

Stručno povjerenstvo za orgulje:
red. prof. mr. art. Ante Knešaurek, prof. Emin Armano, red. prof. mr. art. Pavao Mašić

Stručno povjerenstvo za utvrđivanje uvjeta za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara
Predsjednica Povjerenstva: Mirna Sabljak, Ministarstvo kulture i medija
Zamjenica predsjednice: Jelena Rundek, Ministarstvo kulture i medija
Članovi: dr. sc. Višnja Bralić, Ministarstvo kulture, Borka Milković, Hrvatski restauratorski zavod; Tatjana Horvatić, Ministarstvo kulture

Povjerenstvo za polaganje stručnih ispita u arhivskoj struci:
Predsjednik:dr. sc. Nenad Bukvić, Hrvatski državni arhiv
Članovi: Nela Kušanić, Državni arhiv u Sisku
mr. sc. Ladislav Dobrica, Hrvatski državni arhiv
Zamjenici: dr. sc. Dražen Kušen, Državni arhiv u Osijeku
Diana Mikšić, Hrvatski državni arhiv
doc. dr. sc. Ante Gverić, Državni arhiv u Zadru
   
Povjerenstvo za stručni ispit za upravljanje dokumentarnim i arhivskim gradivom izvan arhiva
Predsjednik: dr. sc. Tomislav Car, Hrvatski državni arhiv
Članovi: Karmen Markezić, Državni arhiv u Pazinu
Ana Tuk, Državni arhiv u Varaždinu
Zamjenici: Nela Kušanić, Državni arhiv u Sisku
Nada Klobučar, Državni arhiv u Gospiću
dr. sc. Dražen Kušen, Državni arhiv u Osijeku

Stručno povjerenstvo za dodjelu viših stručnih zvanja u arhivskoj struci:
Predsjednik Povjerenstva: mr. sc. Ladislav Dobrica, Hrvatski državni arhiv
Članovi: dr. sc. Dubravka Kolić, Državni arhiv u Zadru
Melita Rončević, Državni arhiv u Osijek
Zamjenici predsjednika i članova: dr. sc. Mario Stipančević, Hrvatski državni arhiv
Zoran Stanković, Državni arhiv u Rijeci
Boris Zakošek, Državni arhiv u Rijeci

Stručno povjerenstvo za ocjenjivanje uvjeta za napredovanje u muzejskoj struci za zvanja višeg kustosa i muzejskog savjetnika
dr. sc. Jacqueline Balen, Arheološki muzej u Zagrebu, Zagreb  
dr. sc. Vlatko Čakširan, Gradski muzej Sisak, Sisak
Markita Franulić, Tehnički muzej Nikola Tesla, Zagreb
dr. sc. Nataša Ivančević, Muzej suvremene umjetnosti, Zagreb 
dr. sc. Arijana Koprčina, Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb
dr. sc. Martina Šašić Kljajo, Hrvatski prirodoslovni muzej, Zagreb 
dr. sc. Davorin Vujčić, Muzeji hrvatskog zagorja - Galerija Antuna Augustinčića, Klanjec
 
Stručno povjerenstvo za ocjenjivanje uvjeta za napredovanje u muzejskoj struci za zvanja višeg kustosa pedagoga, muzejskog savjetnika pedagoga, višeg kustosa dokumentarista, muzejskog savjetnika dokumentarista, višeg muzejskog tehničara i višeg preparatora
Jelena Balog Vojak, Hrvatski povijesni muzej, Zagreb
Željka Jelavić, Etnografski muzej, Zagreb
Mirela Hutinec Muzej vučedolske kulture, Vukovar
mr. sc. Nikša Mendeš, Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja, Rijeka
Ivica Valent, kulturno-povijesni centar Sisačko-moslavačke županije, Sisak
Liljana Velkovski, Galerija Klovićevi dvori, Zagreb
Ivica Brezović, Muzeji grada Karlovca, Karlovac

Odbor "Nagrade Vladimir Nazor"
Predsjednik Odbora: akademik Zvonko Kusić
Članovi: Branka Cvitković, prof. dr. sc. Helena Sablić Tomić, akademik Frano Parać, dr. sc. Bruno Kragić, dr. art. Nevenka Arbanas, doc. dr. art. Ivana Bakal, Valentina Turcu i Maja Furlan Zimmermann

Odbor "Nagrade Vicko Andrić" 
Tomislav Petrinec, Viki Jakaša Borić, Vesna Pascuttini-Juraga, Mirna Sabljak, Tatjana Horvatić, Radoslav Bužančić, Žarko Španiček, Boris Mostarčić i Lorella Limoncin Toth.
 
Odbor "Nagrade Iso Velikanović"
Sastav Odbora za dodjelu nagrade Iso Velikanović u novome sazivu čine, Dinko Telećan predsjednik te članovi Katica Ivanković, Snježana Husić, Andy Jelčić, Mladen Martić, Vanda Mikšić, Xenia Radak Detoni

Stručno povjerenstvo za dodjelu Nagrade za dramsko djelo „Marin Držić“ za 2023. godinu
Jasen Boko (predsjednik), Doris Šarić Kukuljica i dr. sc. Martina Petranović