Digitalizacija nezavisnih kina

Slika /slike/film projektor.jpg
 
Projekt digitalizacije nezavisnih kinoprikazivača započeo je u jesen 2011. godine kao jedan od strateških ciljeva Nacionalnog programu promicanja audiovizualnog stvaralaštva kojeg su zajednički pokrenuli Ministarstvo kulture i Hrvatski audiovizualni centar. U prvoj fazi projekta Ministarstvo kulture sufinanciralo je nabavu digitalnih projektora kao početne faze digitalizacije i tehnološkog unaprjeđenje kinodvorana kroz prelazak s analognog na digitalni medij.

S ciljem revitalizacije kina kao kulturnih središta, porast atraktivnosti i raznovrsnosti kulturne ponude u gradovima, bolje dostupnosti i promocije hrvatskih i europskih audiovizualnih djela te osiguravanja kvalitetnog i raznolikog kinematografskog programa diljem Republike Hrvatske, Hrvatski audiovizualni centar je ugovorima o programskim obvezama s kinoprikazivačima osigurao novu razinu kulturne i obrazovne vrijednosti nacionalnog repertoara.

Ministarstvo kulture nastavilo je s projektom digitalizacije kinoprikazivačke mreže u okviru javnog poziva za programe gradnje, rekonstrukcije i opremanja kulturne infrastrukture te uz nabavu projektora omogućava sufinanciranje tehničkog i prostornog opremanja kinodvorana kako bi se u skladu s razvojem tehnologija osigurali potrebni tehnički uvjeti i standardi prikazivanja.

Do 2020. godine sufinancirana je digitalizacija i opremanje više od 100 kinodvorana diljem Hrvatske.