Hvarsko kazalište, prvo komunalno kazalište u Europi