Nacionalna strategija poticanja čitanja

Usvojena „Nacionalna strategija poticanja čitanja za razdoblje od 2017. do 2022. godine"

Na sjednici Vlade održanoj 2. studenog 2017. godine usvojena je Nacionalna strategija poticanja čitanja koja će pridonijeti razvoju kulture čitanja i omogućiti što većem broju pripadnika hrvatskog društva čitanje sa zadovoljstvom i razumijevanjem.

   Pad interesa za knjigu i čitanje, promijenjeni načini čitanja u digitalnom okruženju i nedostatna kompetencija pismenosti od svakog društva zahtijevaju da se sustavno i strateški bavi pitanjima kulture pismenosti. Budući da u Hrvatskoj do sada nije postojala strategija razvoja kulture čitanja i pismenosti, pokazalo se prijeko potrebnim izraditi strateški dokument koji će povezati i uskladiti djelovanje svih čimbenika u nizu od autora, preko knjige do čitatelja.
 

   Ostvarivanje vizije Strategije koja glasi: „Hrvatsko društvo razumije ulogu čitanja u razvoju pojedinca i društva te specifičnosti čitanja u određenoj životnoj dobi, u skladu s tim konkretno djeluje i prihvaća odgovornost za poticanje čitanja i sâmo čitanje“ ostvarit će se tijekom idućih pet godina provedbom aktivnosti i projekata putem Akcijskog plana provedbe Strategije 2017. – 2022., i to trima ključnim strateškim ciljevima:
 
(1) uspostavljanje učinkovitog društvenog okvira za podršku čitanju
(2) razvoj čitalačke pismenosti i poticanje čitatelja na aktivno i kritičko čitanje
(3) povećanje dostupnosti knjiga i drugih čitalačkih materijala.
  
   Ciljevi Strategije realizirat će se, unutar razdoblja predviđenog za njezinu provedbu, putem 15 specifičnih ciljeva i 42 mjere, za što će se osigurati mehanizmi praćenja te evaluacije njezinih učinaka, kako bi se uspostavio sustavan društveni okvir za podršku čitanju.  
 
   Provest će se znanstvena istraživanja koja će donijeti nove spoznaje važne za poticanje čitanja, uspostaviti sustav distribucije informacija, poticati međusektorsko povezivanje i suradnja svih institucionalnih i izvaninstitucionalnih sudionika na području poticanja čitanja te provesti nacionalna kampanja poticanja čitanja.
 
   Razvoj čitalačke pismenosti i osposobljavanje čitatelja za aktivno i kritičko čitanje ostvaruje se putem nekoliko prioriteta (specifičnih ciljeva). Osmišljavanjem i provedbom Strategije poticat će se programi čitanja djeci u ranoj i predškolskoj te u školskoj dobi (osnovna i srednja škola) kao i u radu s odraslima.    Jednako tako osnaživat će se suradnja svih sudionika uključenih u programe poticanja čitanja.
   Osiguravanje dostupnosti knjiga i drugih čitalačkih materijala strateški je cilj koji se ostvaruje sustavnim ulaganjem u pisce, ilustratore i prevoditelje te u njihovo djelovanje, potporom nakladničkoj i knjižarskoj djelatnosti, povećanjem produkcije i dostupnosti knjige putem svih vrsta knjižnica, povećanjem produkcije i dostupnosti čitalačkih materijala za osobe s poteškoćama u čitanju na uobičajen način, ulaganjem u nove naslove, dostupnošću i vidljivošću e-knjiga te besplatnih digitalnih sadržaja.
 
   Sredstva potrebna za realiziranje Nacionalne strategije poticanja čitanja osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2017. godinu i projekcijama za 2018. i 2019. godinu na razdjelima Ministarstva kulture i Ministarstva znanosti i obrazovanja.
   Ministarstvo kulture osiguralo je sredstva u iznosu od 500.000,00 kuna godišnje za 2017. i 2018. godinu te 1,000.000,00 kuna za 2019. godinu. Ministarstvo znanosti i obrazovanja za dio mjera ove Strategije osiguralo je 276.033 kune za 2017. godinu, 441.908,00 kuna za 2018. i 413.409,00 kuna za 2019. godinu.
   Planira se i financiranje putem sredstava Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.
    
 

 >>> Rezultati Javnog poziva za učeničke videonajave knjiga
 - veliki odaziv i kreativnost učenika svjedoče o njihovom interesu za knjigu i književnost,
 ali i za filmski medij kao način izražavanja

 
 >>> Odabrane četiri slikovnice u okviru programa "Rođeni za čitanje"​
 


  Vizualni identitet preuzmite na poveznici.

>>> Nacionalna strategija poticanja čitanja 

>>> Povjerenstvo za praćenje provedbe Nacionalne strategije poticanja čitanja

>>> Povjerenstvo za izradu Nacionalne strategije poticanja čitanja

>>> Akcijski plan Nacionalne strategije poticanja čitanja 2021.   

>>> Odabran vizualni identitet Nacionalne strategije poticanja čitanja

 
 
U okviru Nacionalne strategije poticanja čitanja Ministarstvo kulture objavilo je Javni poziv osnovnim i srednjim školama za videonajave knjiga.
>>> Javni poziv osnovnim i srednjim školama za videonajave knjiga (Rok: 1.2.2020.)