Završno izvješće prvog kruga otkupa knjiga prema podacima koje su knjižnice unijele u sustav do 20. listopada 2023. godine


Na Javni poziv nakladnicima za predlaganje knjiga za otkup narodnim knjižnicama – pilot projekt u 2023. godini koji je otvoren 1. ožujka 2023. do prvog roka za nakladnike 1. travnja pristiglo je 540 prijava, odnosno prijavljeno je 540 novih izdanja, ne starijih od šest mjeseci koje nakladnici predlažu za otkup narodnim knjižnicama.

Sve prijavljene naslove vrednovalo je Kulturno vijeće za knjižnu, nakladničku i knjižarsku djelatnost u suradnji sa Stručnim povjerenstvom za dječju knjigu.
Na temelju kriterija  sve prijavljene knjige razvrstane su u tri skupine:
 
  Broj naslova Broj nakladnika
Popis A – knjige koje su knjižnice 1. do 6. tipa dužne nabaviti u najmanje jednom primjerku 106 43
Popis B – knjige koje se preporučuju za otkup narodnim knjižnicama 188 67
Knjige koje knjižnice mogu nabavljati vlastitim sredstvima 246 73


 
 
Prema književnim vrstama raspored je sljedeći:
Sukladno indikativnom kalendaru navedenom u Uvjetima poziva do 15. svibnja bio je otvoren Poziv narodnim knjižnicama za iskaz interesa za otkupa knjiga uvrštenih na popis A i popis B na koji se javila 201 knjižnica. Ukupna sredstva u iznosu od 799.352,83€/6.022.723,90kn dodijeljena su i isplaćena 200 knjižnica koje su ih dužne utrošiti najkasnije do 20. listopada. Raspodjela sredstava po knjižnicama objavljena je na poveznici.
Knjižnice su podatke o kupljenim i inventariziranim knjigama dužne promptno evidentirati u sustav Ministarstva radi praćenja provedbe novog modela otkupa knjiga za narodne knjižnice.
 

Završno izvješće prvog kruga otkupa knjiga prema podacima koje su knjižnice unijele u sustav do 20. listopada 2023. godine

 
Knjižnice su bile dužne završna izvješća o utrošenim sredstvima u prvom krugu otkupa dostaviti najkasnije do 20. listopada, odnosno do objave novih popisa A i B te otvaranja poziva za iskaz interesa u drugom krugu ovogodišnjeg otkupa.

Do 20. listopada 182 knjižnice ukupno su kupile 40.924 primjeraka knjiga i to 17.086 knjiga s popisa A i 23.838 knjiga s popisa B te za to utrošile ukupno 750.009,72€ što iznosi 93,5 % od ukupno odobrenih sredstava u prvom krugu otkupa (801.852,83 EUR).

Neutrošena sredstva dio knjižnica vratio je natrag u proračun kako bi u drugom roku mogli tražiti nova sredstva za otkup knjiga s popisa A i B u drugom krugu otkupa. Sredstva odobrena za drugi krug otkupa knjiga u 2023. godini knjižnice su dužne utrošiti najkasnije do 31. siječnja 2024. godine.
 
popis broj kupljenih primjeraka broj knjižnica  utrošeni iznos prosječni popust
A 17.086 182 318.590,13 € 7,33%
B 23.838 181 431.419,59 € 6,73%
ukupno 40.924 182    750.009,72 6,99%
 
Svaka knjižnica kojoj su odobrena sredstva u prvom krugu otkupa kupila je u prosjeku 225 primjeraka knjiga s popisa A i B.
Svaka knjiga s popisa A u prosjeku je kupljena u 161 primjerku, a svaka knjiga s popisa B u 127 primjeraka.
Knjižnice su kupovale knjige s popisa A i B s prosječnim popustom od 6,99 % u odnosu na punu maloprodajnu cijenu knjige. S najvećim popustom kupovale su se stručne knjige, a na monografije koje su iznosile samo 1% kupljenih knjiga odobravao se najmanji popust.Od 184 knjižnice kojima su dodijeljena sredstava dvije knjižnice nisu podnijele izvješće o kupljenim knjigama te su vratile kompletna isplaćena sredstva. Većina knjižnica utrošila je sva odobrena sredstva, dok manji broj knjižnica nije utrošio sva odobrena sredstva te je dio isplaćenih sredstava vraćen. Knjižnice su najvećim dijelom izvršile svoje obaveze u roku, kako bi se mogle prijaviti za drugi dio sredstava u 2023. godini koje će utrošiti na knjige s popisa A i B objavljene u listopadu.

Rang lista knjižnica po broju kupljenih knjiga i utrošenim sredstvima:
 
  KNJIŽNICA broj kupljenih knjiga utrošeno
1 Knjižnice grada Zagreba 5.324 93.981,53 €
2 Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek 1.168 20.000,00 €
3 Gradska knjižnica Zadar 1.143 20.014,08 €
4 Dubrovačke knjižnice 1.132 20.010,67 €
5 Gradska knjižnica Rijeka 1.038 18.589,99 €
6 Gradska knjižnica Marka Marulića Split 1.033 18.139,69 €
7 Gradska knjižnica i čitaonica Pula 806 14.000,33 €
8 Gradska knjižnica i čitaonica ''Metel Ožegović'' Varaždin 610 11.062,59 €
9 Gradska knjižnica i čitaonica "Viktor Car Emin" Opatija 595 10.796,06 €
10 Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci 593 10.979,74 €
11 Gradska knjižnica i čitaonica Virovitica 569 10.000,00 €
12 Gradska knjižnica Solin 532 9.656,99 €
13 Gradska knjižnica "Ivan Goran Kovačić" Karlovac 529 9.588,01 €
14 Gradska knjižnica Krapina 516 10.206,15 €
15 Narodna knjižnica i čitaonica Vlado Gotovac Sisak 485 9.233,21 €
16 Gradska knjižnica Slavonski Brod 478 9.048,55 €
17 Narodna knjižnica - Knin 442 8.550,00 €
18 Knjižnica Mihaela Šiloboda Sveta Nedelja 438 7.942,49 €
19 Samostalna narodna knjižnica Gospić 430 8.403,24 €
20 Knjižnica i čitaonica "Fran Galović" Koprivnica 417 7.360,01 €
21 Općinska narodna knjižnica Drenovci 369 7.000,38 €
22 Gradska knjižnica Vukovar 357 6.955,58 €
23 Gradska knjižnica Kaštela 347 6.000,00 €
24 Gradska knjižnica Sinj 339 6.190,26 €
25 Gradska knjižnica "Franjo Marković" Križevci 336 6.005,31 €
26 Knjižnica "Nikola Zrinski" Čakovec 333 6.049,79 €
27 Gradska knjižnica i čitaonica Slatina 326 6.000,00 €
28 Gradska knjižnica Našice 323 6.000,80 €
29 Gradska knjižnica Nova Gradiška 322 6.016,48 €
30 Gradska knjižnica Umag 310 6.046,34 €
31 Gradska knjižnica Ivanić-Grad 308 5.654,24 €
32 Hrvatska knjižnica i čitaonica Đuro Sudeta Garešnica 291 5.500,00 €
33 Narodna knjižnica Petar Preradović Bjelovar 286 5.010,30 €
34 Gradska knjižnica Velika Gorica 265 4.905,11 €
35 Gradska knjižnica Poreč 263 4.748,79 €
36 Knjižnica i čitaonica Popovača 248 4.999,69 €
37 Pučka knjižnica i čitaonica Daruvar 247 4.500,57 €
38 Knjižnica i čitaonica Kutina 242 4.999,98 €
39 Narodna knjižnica Vrbovec 240 4.500,00 €
40 Gradska knjižnica Dugo Selo 238 4.550,27 €
41 Gradska knjižnica i čitaonica Ogulin 233 4.179,80 €
42 Gradska knjižnica i čitaonica "Ante Jagar" Novska 232 4.457,50 €
43 Gradska knjižnica i čitaonica Petrinja 229 4.525,20 €
44 Gradska knjižnica Sveti Ivan Zelina 227 4.204,91 €
45 Gradska knjižnica Metković 218 4.255,10 €
46 Gradska knjižnica Labin 215 3.994,03 €
47 Gradska knjižnica Makarska 214 4.000,45 €
48 Gradska knjižnica Požega 210 3.822,80 €
49 Gradska knjižnica Crikvenica 207 3.800,00 €
50 Gradska knjižnica “Juraj Šižgorić” Šibenik 207 3.868,55 €
51 Gradska knjižnica Samobor 198 3.811,62 €
52 Gradska knjižnica "Matija Vlačić Ilirik" Rovinj-Rovigno 192 3.485,41 €
53 Gradska knjižnica i čitaonica Ivana Belostenca Ozalj 190 3.632,69 €
54 Gradska knjižnica Vrgorac 189 3.333,21 €
55 Gradska knjižnica i čitaonica Mali Lošinj 189 3.300,00 €
56 Gradska knjižnica i čitaonica Đakovo 188 3.324,95 €
57 Gradska knjižnica i čitaonica "Gustav Krklec" Ivanec 188 3.500,00 €
58 Gradska knjižnica Pag 186 3.034,81 €
59 Gradska knjižnica Pazin 185 3.503,23 €
60 Gradska knjižnica i čitaonica Novi Marof 184 3.508,10 €
61 Gradska knjižnica i čitaonica "Mladen Kerstner" Ludbreg 183 3.323,31 €
62 Gradska knjižnica Županja 183 3.504,19 €
63 Gradska knjižnica i čitaonica Duga Resa 181 3.632,59 €
64 Gradska knjižnica i čitaonica Belišće 177 3.302,24 €
65 Gradska knjižnica Grada Donjeg Miholjca 177 3.203,37 €
66 Gradska knjižnica Ivan Vidali Korčula 176 3.507,61 €
67 Gradska knjižnica i čitaonica Valpovo 176 3.352,90 €
68 Gradska knjižnica Benkovac 175 3.078,53 €
69 Gradska knjižnica "Mato Lovrak" Grubišno Polje 174 3.001,69 €
70 Narodna knjižnica Blato 174 3.194,95 €
71 Gradska knjižnica Pakrac 173 3.300,28 €
72 Gradska knjižnica i čitaonica Ilok 172 3.298,80 €
73 Gradska knjižnica Otok 171 3.300,04 €
74 Knjižnica i čitaonica Vojnić 170 2.999,99 €
75 JU Narodna knjižnica i čitaonica Halubajska zora Viškovo 170 3.344,47 €
76 Gradska knjižnica Omiš 169 3.057,85 €
77 Gradska knjižnica Ivana Belostenca Lepoglava 166 3.177,32 €
78 Narodna knjižnica ˝Ivan Žagar˝ Čabar 164 3.000,00 €
79 Knjižnica i čitaonica Goričan 164 2.998,75 €
80 Knjižnica i čitaonica Križ 162 2.876,01 €
81 Gradska knjižnica Beli Manastir 162 3.283,15 €
82 Knjižnica i čitaonica Slunj 151 2.842,30 €
83 Gradska knjižnica Novigrad-Cittanova 150 2.803,66 €
84 Centar za kulturu Čepin 147 2.504,74 €
85 Gradska knjižnica Pregrada 146 2.559,84 €
86 Narodna knjižnica i čitaonica u Klisu 144 2.823,60 €
87 Narodna knjižnica Hum na Sutli 144 2.857,10 €
88 Gradska knjižnica Ksaver Šandor Gjalski 143 2.700,08 €
89 Pučko otvoreno učilište Donja Stubica 142 2.500,00 €
90 Gradska knjižnica Rab 142 2.705,06 €
91 Pučko otvoreno učilište Augustin Vivoda Buzet 140 2.505,03 €
92 Gradska knjižnica Oroslavje 140 2.589,98 €
93 Pučko otvoreno učilište Buje 138 2.559,00 €
94 Općinska knjižnica i čitaonica Bedekovčina 137 2.496,10 €
95 Centar za kulturu Jastrebarsko 133 2.502,06 €
96 Gradska knjižnica "Don Mihovil Pavlinović" Imotski 131 2.497,33 €
97 Knjižnica i čitaonica Glina 127 2.393,72 €
98 Općinska knjižnica Bistra 125 2.202,20 €
99 Gradska knjižnica Slavka Kolara Čazma 124 2.311,40 €
100 Narodna knjižnica i čitaonica Sunja 121 2.394,87 €
101 Gradska knjižnica Novalja 121 2.461,55 €
102 Knjižnica i čitaonica Pitomača 120 2.200,00 €
103 Općina Orebić - Narodna knjižnica Orebić 118 2.196,44 €
104 Gradska knjižnica Vodice 118 2.151,13 €
105 Gradska knjižnica Zlatar 117 2.169,32 €
106 Gradska knjižnica i čitaonica Lipik 116 2.061,25 €
107 Gradska knjižnica "Ivan Pridojević" Skradin 115 2.224,49 €
108 Narodna knjižnica u Supetru 114 2.201,84 €
109 Narodna knjižnica i čitaonica Kraljevica 112 2.002,15 €
110 Općinska knjižnica i čitaonica Jelsa 110 2.204,37 €
111 Javna gradska ustanova Gradska knjižnica Trogir 106 2.009,44 €
112 Javna ustanova Narodna knjižnica Otočac 106 2.000,00 €
113 Općinska knjižnica "Hrvatska čitaonica" Bol 104 1.890,73 €
114 Općinska knjižnica Krapinske Toplice 103 1.800,00 €
115 Narodna knjižnica Dalj 99 1.802,50 €
116 Općinska knjižnica Ante Kovačića Zaprešić 98 1.801,53 €
117 Gradska knjižnica i čitaonica Stari Grad 97 1.808,64 €
118 Narodna knjižnica i čitaonica Murter 96 1.800,29 €
119 Gradska knjižnica i čitaonica Antun Mihanović Klanjec 96 1.808,67 €
120 Narodna knjižnica Ploče 93 1.807,82 €
121 Knjižnica i čitaonica Dvor 93 1.911,42 €
122 Općina Vrpolje 92 1.502,02 €
123 Narodna knjižnica Petar Preradović Bjelovar 92 1.710,03 €
124 Gradska knjižnica Trilj 91 1.600,00 €
125 Općinska knjižnica "Ivan Matij Škarić" Postira 91 1.608,89 €
126 Narodna knjižnica i čitaonica "Ivo Kozarčanin" Hrvatska Dubica 90 1.710,00 €
127 Općinska knjižnica "Hrvatski sastanak 1888." Selca 90 1.800,50 €
128 Narodna knjižnica i čitaonica Gunja 90 1.710,00 €
129 Narodna knjižnica "Hrvatski skup" Pučišća 89 1.710,71 €
130 Narodna knjižnica i čitaonica sv. Benedikta Nuštar 89 1.603,24 €
131 Knjižnica i čitaonica Simo Mraović Gvozd 89 1.709,01 €
132 Knjižnica i čitaonica Općine Šenkovec 87 1.822,39 €
133 Narodna knjižnica i čitaonica Okučani 87 1.469,67 €
134 Narodna knjižnica "Šime Vučetić" Vela Luka 87 1.872,04 €
135 Gradska knjižnica Bakar 87 1.501,39 €
136 Narodna knjižnica-Drniš 85 1.684,07 €
137 OPĆINA BRODSKI STUPNIK 84 1.560,62 €
138 Gradska knjižnica Đurđevac 84 1.499,80 €
139 Gradska knjižnica Janet Majnarich Delnice 83 1.497,00 €
140 Javna ustanova Narodna knjižnica Kostrena 83 1.459,97 €
141 Gradska knjižnica i čitaonica Hvar 82 1.511,27 €
142 Gradska knjižnica i čitaonica Frane Petrića Cres 81 1.372,15 €
143 Gradska knjižnica Opuzen 80 1.496,99 €
144 Gradska knjižnica i čitaonica Vis 78 1.437,62 €
145 Gradska knjižnica i čitaonica Mursko Središće 74 1.500,81 €
146 Općinska knjižnica Stubičke Toplice 74 1.300,00 €
147 Narodna knjižnica i čitaonica "Dr. Ante Starčević 1912" Primošten 74 1.580,97 €
148 Narodna knjižnica i čitaonica Lekenik 73 1.338,71 €
149 Narodna knjižnica i čitaonica "Grigor VItez" Gornji Bogićevci 73 1.318,22 €
150 Knjižnica Jurja Barakovića Ražanac 72 1.309,50 €
151 Narodna čitaonica i knjižnica Novi Vinodolski 72 1.500,96 €
152 Gradska knjižnica Orahovica 71 1.311,43 €
153 Hrvatska knjižnica i čitaonica Pleternica 71 1.503,08 €
154 Općinska knjižnica i čitaonica Sveti Križ Začretje 70 1.217,77 €
155 Općinska knjižnica i čitaonica Marija Bistrica 68 1.200,03 €
156 OPĆINA ORIOVAC 68 1.349,69 €
157 Gradska knjižnica "Ranko Marinković " Komiža 66 1.238,44 €
158 Narodna knjižnica u Dugopolju 62 1.076,41 €
159 Narodna knjižnica Dugi Rat 60 1.051,50 €
160 Općinska knjižnica Općine Kolan Šime Šugar Ivanov 59 1.002,93 €
161 Narodna knjižnica i čitaonica Tisno 59 960,22 €
162 Narodna knjžnica Kali 59 1.025,80 €
163 Narodna knjižnica Virje 58 1.004,08 €
164 Gradska knjižnica Krk 58 1.151,03 €
165 Hrvatska knjižnica i čitaonica Đurđenovac 56 989,76 €
166 Narodna knjižnica Ston 56 997,00 €
167 Pučko otvoreno učilište Obrovac 56 1.000,00 €
168 Narodna knjižnica i čitaonica Lipovljani 56 1.000,00 €
169 Gradska knjižnica Biograd na Moru 56 1.005,16 €
170 Gradska knjižnica Vrlika 53 1.008,39 €
171 Općinska narodna knjižnica Babina Greda 50 1.003,26 €
172 Narodna knjižnica i čitaonica Bribir 48 1.738,73 €
173 Knjižnica i čitaonica  Gračac 48 935,33 €
174 Knjižnica i čitaonica Grada Preloga 47 810,63 €
175 Gradska knjižnica Ivana Gorana Kovačića Vrbovsko 40 811,39 €
176 Knjižnica i čitaonica Novigrad 33 625,78 €
177 Narodna knjižnica i čitaonica Jasenovac 29 508,87 €
178 Općinska knjižnica Hrvatska sloga Gradac 28 510,98 €
179 Narodna knjižnica i čitaonica Kutjevo 28 474,01 €
180 Narodna knjižnica i čitaonica Majur 27 500,51 €
181 Knjižnica i čitaonica Velika Ludina 18 422,77 €
182 Knjižnica i čitaonica Plaški 10 244,50 €
 
Knjižnice su najviše kupovale romane te slikovnice i knjige namijenjene djeci i mladima, a najmanje one knjige koje su bile i najmanje zastupljene prilikom prijava nakladnika – monografije te knjige drama i eseja. Knjižnice su pokazale i interes za knjige publicistike te za vrijednu znanstvenu i stručnu knjigu.

Knjige koje su knjižnice kupile prema vrstama:


 

 
 
Šezdeset knjiga uvrštenih na popis A i popis B kupljeno je u više od 200 primjeraka:
  Nakladnik Autor (prezime, ime) i naslov djela Vrsta djela Broj kupljenih knjiga popis
1 Vuković & Runjić Moshfegh, Otessa: Eileen Roman 285 A
2 Bodoni Schaapman, Karina: Sam i Julija Slikovnica 281 B
3 Bodoni Junaković, Svjetlan: Čije su to šare? Slikovnica 270 B
4 Ibis grafika De Kinder, Jan: Moja baka Slikovnica 268 B
5 Bodoni Junaković, Svjetlan: Tko tu živi? Slikovnica 265 B
6 Mala zvona Bezinović-Haydon, Iva: Tamnograd Slikovnica 259 A
7 Fraktura García Sáenz de Urturi, Eva: Akvitanija Roman 252 B
8 Ibis grafika Yemen, Gülşah : Zvuk Slikovnica 252 A
9 Profil knjiga Simić, Roman i Šumberac, Manuel: Jura i klupko laži Slikovnica 250 A
10 Ibis grafika Primorac, Branka: Roki na dijeti Knjiga za djecu i mlade 247 B
11 Fraktura Caminito, Giulia: Jezerska voda nikad nije slatka Roman 246 A
12 Školska knjiga Davies, Kate: Čudesni hotel Slikovnica 246 B
13 Fraktura Laurens, Camille: Djevojčica Roman 245 B
14 Bodoni Junaković, Svjetlan: Tko to svira? Slikovnica 241 A
15 Naklada OceanMore Karakaš, Damir: Potop Roman 240 A
16 Naklada Ljevak Fosse, Jon: Jutro i večer Roman 236 A
17 Ibis grafika Wheeler, Eliza : Dom usred šume Slikovnica 235 B
18 Stilus Di Pietrantonio, Donatella: Vraćena Roman 235 A
19 Znanje Lang, Suzanne: Mrzovoljni majmunčić Slikovnica 235 B
20 Hena com Balzano, Marco: Kad se vratim Roman 234 A
21 Evenio Pervan, Jelena: Mrljek i Prljek na kiselom zadatku Slikovnica 232 B
22 Petrine knjige Morante, Elsa: Arturov otok Roman 232 A
23 Hena com Gregur, Marko: Šalaporte Roman 231 A
24 Ibis grafika Lindgren, Astrid: Domaćin Slikovnica 231 B
25 Fraktura Blum, Hila: Kako voljeti svoju kćer Roman 228 A
26 Vuković & Runjić Binet, Laurent: Civilizacije Roman 227 A
27 Naklada Ljevak Vidmar, Janja: Ni koraka više Roman 226 A
28 Ibis grafika Havukainen, Aino: Tiko i Piko, ludnica na pruzi Knjiga za djecu i mlade 223 B
29 Fraktura Hertmans, Stefan: Uspon Roman 222 A
30 Ibis grafika Kasparavičius, Kestutis: Božić je, Božić Slikovnica 222 B
31 Petrine knjige Daré, Abi: Kradljivica riječi Roman 222 A
32 Profil knjiga Jeffers, Oliver: Za to vrijeme na Zemlji... Slikovnica 221 B
33 Ibis grafika Koren, Majda: Kapo i Bunda Knjiga za djecu i mlade 220 B
34 Ibis grafika Rundek, Melita: Kiki, mi te volimo Slikovnica 220 B
35 Profil knjiga O'Farrell, Maggie: Bračni portret Roman 219 A
36 Mala zvona Marković, Vanja: Ema je sama Slikovnica 218 B
37 Buybook Savičević Ivančević, Olja: Pisma čitateljici Kratke prozne vrste 216 A
38 Petrine knjige Valdez Quade, Kirstin: Pet rana Roman 216 A
39 Fraktura Al Aswany, Alaa: Republika himbe Roman 215 A
40 Ibis grafika Schneider, Peter : Tko to hu-huče? Slikovnica 215 B
41 Profil knjiga Halls, Smriti i Small, Steve: I ja sam tu, uz vas Slikovnica 214 B
42 Profil knjiga Maclear, Kyo i Sardà, Júlia: Lisztovi Slikovnica 214 A
43 Opus gradna Rundek, Melita: Mirko u paklu razreda Knjiga za djecu i mlade 213 B
44 Profil knjiga Šimleša, Maja i Nemet, Sven: Suli u avanturi, džungla Slikovnica 211 B
45 Znanje Hopkins, Ben: Katedrala Roman 211 B
46 Knjiga u centru Salopek, Ana: Čuvarica stabla Slikovnica 210 A
47 Ibis grafika Moeyaert, Bart: Braća Knjiga za djecu i mlade 209 B
48 Ibis grafika Stančik, Peter: H2O i blago ludoga oka Knjiga za djecu i mlade 208 B
49 Naklada Ljevak Rávik Strubel, Antje, Modra žena Roman 208 A
50 Knjiga u centru Lukšić, Milica / Žabčić, Nikolina: Pac i Mrguda Slikovnica 207 A
51 Leykam international Freund, Rene: Idemo na more Roman 207 B
52 Mala zvona Rajki, Igor: Tminice Slikovnica 207 A
53 Školska knjiga Grajkowski, Wojciech: Drveće Slikovnica 207 B
54 Fraktura Stasiuk, Andrzej: Lađar Roman 204 A
55 Profil knjiga Beaty, Andrea i Roberts, David: Rosie Zakovica, izumiteljica Slikovnica 204 B
56 Fraktura Montfort, Vanessa: Žena bez imena Roman 203 B
57 Igubuka Guljašević Kuman, Ivana: Dečko za mamu Knjiga za djecu i mlade 203 B
58 Mala zvona Lučić, Agata: Zaboravljene stvari Slikovnica 202 A
59 Ibis grafika Horvat, Nada: Mjaukanje od dvorca do dvorca Slikovnica 201 B
60 Školska knjiga Socha, P., Utnik-Strugata, M. : Higijena Slikovnica 200 B
 
Među knjigama otkupljenima u najvećem broju primjeraka izrazito dominiraju slikovnice (26) i knjige za djecu i mlade (7), bez obzira jesu li uvrštene na popis A ili na popis B, dok su se puno više kupovali romani koji su uvršteni na popis A.Puno su se više kupovale knjige stranih autora, naročito kad je riječ o romanima, tako da se na ovom popisu nalaze samo romani Damira Karakaša i Marka Gregura te knjiga proznih zapisa Olje Savičević Ivančević.
Kod slikovnica i knjiga za djecu i mlade veći je interes za domaće autore tako je među knjigama kupljenima u više od 200 primjeraka 14 slikovnica i 3 knjige za mlade domaćih autorica i autora.Najviše je otkupljeno knjiga nakladnika s većim brojem naslova na popisima A i B, odnosno od onih nakladnika koji su u prvom roku prijavili veći broj knjiga koje su udovoljile kriterijima za otkup.

Broj otkupljenih knjiga po nakladnicima:
  nakladnik broj otkupljenih primjeraka
1 Ibis grafika 3.621
2 Fraktura d.o.o. 2.998
3 Naklada Ljevak 2.111
4 Naklada Fibra d.o.o. 1.722
5 Profil knjiga d. o. o. 1.704
6 Hena com d.o.o. 1.613
7 V.B.Z. d.o.o. 1.544
8 Mala zvona d.o.o. 1.486
9 Školska knjiga d.d. 1.468
10 Bodoni d.o.o. 1.413
11 Vuković & Runjić 1.191
12 Disput d.o.o. 1.130
13 Petrine knjige d.o.o. 991
14 Znanje d.o.o. 956
15 Sandorf, obrt za nakladništvo, posredništvo i trgovinu 935
16 Leykam international d.o.o. 910
17 Naklada OceanMore 866
18 Edicije Božičević d.o.o. 774
19 Matica hrvatska 629
20 Igubuka d.o.o. 594
21 Knjiga u centru 586
22 Srednja Europa d.o.o. 572
23 Barbatus, obrt za usluge 549
24 Kreativna mreža 543
25 Stilus knjiga d.o.o. 510
26 Zagrebačka naklada d.o.o. 436
27 Artresor naklada d.o.o. 425
28 Verbum d.o.o. 418
29 TIM press d.o.o. 414
30 Hangar 7 d.o.o. 404
31 Latina et Graeca Institut za klasične jezike i antičku civilizaciju 398
32 Opus Gradna j.d.o.o. 398
33 Mozaik knjiga d.o.o 386
34 Durieux d.o.o. 342
35 Institut za etnologiju i folkloristiku 330
36 Lector 296
37 Meandar Media d.o.o. 288
38 Hrvatsko društvo književnika za djecu i mlade 277
39 Egmont d.o.o. 258
40 Beletra j.d.o.o. 255
41 Kršćanska sadašnjost d.o.o. 233
42 Evenio d.o.o. 232
43 Litteris d.o.o. 218
44 Buybook d.o.o. 216
45 Književna udruga Krug knjiga 192
46 Alfa d.d. 184
47 Umjetnička organizacija Oaza 167
48 Lumen Izdavaštvo d.o.o. 166
49 Nebula d.o.o. 163
50 Vorto Palabra d.o.o. 160
51 Hrvatski centar ITI 159
52 Gradska knjižnica Umag 149
53 JUPIII j.d.o.o. za proizvodnju i trgovinu 136
54 Sretno Srce j.d.o.o. 123
55 Libricon d.o.o. 120
56 Media bar d.o.o. 115
57 Hrvatsko društvo pisaca 112
58 Udruga za promicanje oblikovanja i umjetnosti Design art 89
59 Umjetnička organizacija JAVNI PROSTOR 89
60 Rockmark d.o.o. 84
61 Hrvatski P.E.N. centar 83
62 Naklada Breza 82
63 Parola mia d.o.o. 80
64 Plejada d.o.o. 78
65 IEP d.o.o. 77
66 Književni krug Split 75
67 Dan Mrak 67
68 DAF - obrt za izdavanje knjiga 64
69 Društvo za promicanje hrvatske kulture i znanosti CROATICA 63
70 Jutro poezije 57
71 Hrvatski fotografski centar 49
72 Hrvatsko društvo kazališnih kritičara i teatrologa 48
73 Željko Brguljan 45
74 Vulin i Ileković 43
75 Hrvatski filmski savez 43
76 Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti 30
77 Petikat 27
78 Nadbiskupski duhovni stol - Glas Koncila 26
79 Javna ustanova Park prirode Lastovsko otočje 19
80 Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove 14
81 Postulatura Ivana Merza 6
  UKUPNO 40.924
 
Prilikom kupnje knjiga knjižnice, nakladnici, knjižari i distributeri dužni su se pridržavati odredbi Sporazuma o jedinstvenoj cijeni knjige što znači da se nove knjige, a to su dakle sva izdanja obuhvaćena ovim otkupom, ne smiju ni prodavati ni kupovati s popustom većim od 10%, odnosno 20% ako je riječ o sajmovima, u odnosu na punu maloprodajnu cijenu.

Načini na koji su knjižnice kupovale knjige:

način kupnje
broj primjeraka utrošena sredstva
A) u knjižari 1.412 25.832,68
B1) direktna narudžba 21.312 391.838,10
B2) putem webshopa 410 7.696,35
B3) na sajmu knjiga 36 547,52
C) od distributera 17.670 322.707,89
D) ostalo 74 1.278,26
Najveći broj knjižnica knjige je kupovao putem direktne narudžbe od nakladnika, 52% dok je drugi najučestaliji način kupnje knjiga od distributera 43%.

Budući da je uskoro počinje sezona s većim brojem sajmova očekuje se da će se do kraja godine udio knjižnica koje knjige nabavljaju na sajmovima povećati.
Javni poziv nakladnicima za predlaganje knjiga za otkup narodnim knjižnicama – pilot projekt u 2023. godini bio je otvoren do 1. listopada te su kao što je i bilo planirano objavljeni popisi A i B uz Poziv knjižnicama za iskaz interesa u drugom krugu otkupa knjiga u 2023. godini https://min-kulture.gov.hr/vijesti-8/24587
 
I dalje pozivamo knjižnice i nakladnike na intenzivnu suradnju, ali i razumijevanje radi što učinkovitije provedbe otkupa knjiga za narodne knjižnice po novom modelu. Uspješnost provedbe i njezino praćenje ovisit će o promptnom djelovanju svih dionika.
 
Za pregled su dostupne sljedeće detaljne tablice o provedbi otkupa knjiga u prvom krugu  2023. godine:  
Poveznice:

https://min-kulture.gov.hr/vijesti-8/prema-novom-modelu-otvoren-javni-poziv-nakladnicima-za-predlaganje-knjiga-za-otkup-narodnim-knjiznicama/23589

Javni poziv nakladnicima za predlaganje knjiga za otkup narodnim knjižnicama – pilot projekt u 2023. godini https://min-kulture.gov.hr/natjecaji-16274/javni-pozivi-404/javni-poziv-nakladnicima-za-predlaganje-knjiga-za-otkup-narodnim-knjiznicama-pilot-projekt-u-2023-godini-rok-1-listopada-2023/23585

Uvjeti poziva, upute za prijavitelje i kriteriji za vrednovanje https://min-kulture.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/kulturne_djelatnosti/knjiga%20i%20nakladni%C5%A1tvo/Uvjeti%20poziva%2C%20upute%20za%20prijavitelje%20i%20kriteriji%20za%20vrednovanje_otkup%20knjiga%202023.pdf

Prvi poziv narodnim knjižnicama za iskaz interesa za otkupa knjiga uvrštenih na popis A i popis B https://min-kulture.gov.hr/vijesti-8/23796
https://min-kulture.gov.hr/financiranje/financiranje-u-2023-godini/rezultati-poziva-narodnim-knjiznicama-za-iskaz-interesa-za-otkup-knjiga-uvrstenih-na-popis-a-i-popis-b-u-prvom-krugu-u-2023-godini/23904

Drugi poziv narodnim knjižnicama za iskaz interesa za otkupa knjiga uvrštenih na popis A i popis B
https://min-kulture.gov.hr/natjecaji-16274/javni-pozivi-404/poziv-narodnim-knjiznicama-za-iskaz-interesa-za-otkup-knjiga-uvrstenih-na-popis-a-i-popis-b-u-drugom-krugu-2023-godine/24588
https://min-kulture.gov.hr/vijesti-8/24587 

Pisane vijesti