Informativni dani i seminari programa EU Kultura u Hrvatskoj u 2012. godini

 

  5. listopada 2012. - seminar programa Europske unije Kultura 2007. – 2013. Veleučilište „VERN“, Vis

28. rujna 2012. - seminar programa Europske unije Kultura 2007. - 2013.  Zagrebačko kazalište mladih, Zagreb

 17. rujna 2012. – seminar programa EU Kultura 2007. – 2013. – Europski centar za međusektorsku suradnju (IMPACT), Zadar

 14. rujna 2012. – seminar programa EU Kultura 2007. – 2013. – Hrvatsko narodno kazalište u Šibeniku

  23. srpnja, 2012., - seminar programa EU Kultura 2007. – 2013. – Festival plesa i neverbalnog kazališta Svetvinčenat

  6. srpnja 2012. – seminar programa EU Kultura 2007. – 2013. u prostorijama Udruženja hrvatskih arhitekata u Zagrebu

  8. lipnja 2012. – Predstavljanje programa EU Kultura 2007. – 2013. na Ogulinskom festivalu bajke

   24. svibnja 2012. - Radionica Programa EU Kultura 2007. - 2013. u MMC Luka, Pula

   21. svibnja 2012. – Informativni dan programa EU Kultura 2007. – 2013. u Splitu

   08. svibnja 2012. –  Informativni dan programa EU Kultura 2007. – 2013. u Sinju

  25. travnja 2012. – Informativni dan programa EU Kultura 2007. – 2013. u Osijeku 

  20. travnja 2012. – Informativni dan programa EU Kultura 2007. – 2013. u Velikoj Gorici

   23. ožujka 2012. – Informativni dan programa EU Kultura 2007. – 2013. u Čakovcu

   20. ožujka  2012. -  Informativni dan programa EU Kultura 2007. – 2013. u Koprivnici

   16. veljače 2012. – Informativni dan o programu EU Kultura 2007. – 2013. na Filozofskom fakultetu u Rijeci

   12. siječnja 2012. održana je radionica na temu programa Kultura 2007. – 2013. – programska aktivnost 1.2.2. Projekti književnih prijevoda