Stručna zvanja

Stručna zvanja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara

U cilju razrade zakonske regulative Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara koja prati rad konzervatora i restauratora donesen je Pravilnik o stručnim zvanjima za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara te uvjetima i načinu njihova stjecanja (NN 104/19, 103/20 i 16/22).
 
U Pravilniku je navedena dokumentacija koja se podnosi u prijavi za polaganje stručnog ispita za temeljna stručna zvanja te dokumentacija koja se prilaže uz zahtjev za dodjelu višeg stručnog zvanja.
 
Pravilnikom o stručnim zvanjima za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara te uvjetima i načinu njihova stjecanja propisane su naknade za pristupnike i kandidate (za temeljna i viša stručna zvanja) i definirani su uvjeti potrebni za stjecanje zvanja.
 
Pristupnici koji imaju jednu godinu radnog iskustva polaganjem ispita stječu jedno od stručnih zvanja.
Stjecanje višeg zvanja ovisi o godinama rada i iskustvu stečenom u struci, ali isto tako o vrsti, obimu i kvaliteti poslova koji su obavljeni u proteklom razdoblju (u okviru temeljnog zvanja).
 
Za informacije o temeljnim stručnim zvanja i stručnom ispitu koji se provodi u Hrvatskom restauratorskom zavodu: http://www.hrz.hr/index.php/zavod/strucni-ispiti  kontakt je: strucni.ispiti@hrz.hr


Za informacije o višim stručnim zvanjima, rokovima i zahtjevima koji se podnose Stručnom povjerenstvu za dodjelu viših stručnih zvanja u konzervatorsko-restauratorskoj djelatnosti pri Ministarstvu kulture i medija: https://min-kulture.gov.hr/rokovi-za-podnosenje-zahtjeva-strucnom-povjerenstvu-za-dodjelu-visih-strucnih-zvanja-u-konzervatorsko-restauratorskoj-djelatnosti-i-dokumentacija-koja-se-prilaze-zahtjevu/19180 kontakti su:

- Katarina Radatović Cvitanović, dipl. pov. umj., tel. 01 4866 605; e-mail: katarina.radatovic-cvitanovic@min-kulture.hr
- Ariana Hajdin dipl. pov. umj., tel. 01 4866 669; e-mail: ariana.hajdin@min-kulture.hr