Program „Rođeni za čitanje“ – nacionalni program poticanja čitanja djeci od najranije dobi

 


22. ožujka 2023. - Na 203. sjednici Vlade Republike Hrvatske donesen je program „Rođeni za čitanje“ - nacionalni program poticanja čitanja djeci od najranije dobi,  koji se provodi kao mjera Akcijskog plana 2020. Nacionalne strategije poticanja čitanja koju je Vlada usvojila 2017. godine s ciljem poticanja međusektorskog povezivanja i suradnje svih institucionalnih i izvaninstitucionalnih sudionika na području poticanja čitanja.

Akcijskim planom predviđeno je da program „Rođeni za čitanje“ na nacionalnoj razini provode Ministarstvo kulture i medija  u suradnji s Ministarstvom zdravstva Republike Hrvatske, uz podršku Hrvatskog pedijatrijskog društva i Hrvatskog društva za socijalnu i preventivnu pedijatriju. Program će višegodišnjim aktivnostima na nacionalnoj razini promicati čitanje od najranije dobi i baviti se predškolskom djecom kao čitateljima uz aktivnu ulogu pedijatara.

Glavni je cilj programa uputiti svakog roditelja/skrbnika na redovitim sistematskim pregledima djece u  važnost čitanja naglas za razvoj djetetovih čitalačkih navika,  što značajno utječe  na sveukupni djetetov razvoj. Tijekom četiriju pedijatrijskih pregleda, od šestog mjeseca života do polaska u školu, pedijatri djeci čitaju slikovnice prilagođene dobi djece te na kraju pregleda poklanjaju slikovnice da bi roditelji/skrbnici nastavili čitati u obiteljskom okruženju. Čitalačka pismenost jedna je od bitnih životnih vještina koja utječe na naše zdravlje, stoga je namjera da poticanje čitanja djeci od najranije dobi postane sastavni dio preventivnih i javnozdravstvenih mjera u promidžbi zdravlja djece.

U Republici Hrvatskoj u prosjeku se rodi 36 000 djece godišnje, a Ministarstvo kulture i medija tiskat će i dostaviti u 249 pedijatrijskih ordinacija u Hrvatskoj slikovnice za svako dijete, ukupno četiri slikovnice do djetetova polaska u školu. Sustav za podršku i promidžbu čitanja od najranije dobi uz aktivnu ulogu pedijatara uključuje mrežu dionika: 21 županijski tim,  873 dječja vrtića i 1127 područnih vrtićkih objekata, 232 knjižnice, 33 rodilišta, patronažnu i volontersku mrežu.

Sredstva potrebna za realiziranje programa „Rođeni za čitanje“ osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2023. godinu i projekcijama za 2024. i 2025. godinu na razdjelu Ministarstva kulture i medija, na aktivnosti A781002 Književno izdavaštvo, u iznosu od 265.445,62 eura godišnje.

Tijekom 2022. godine u nekoliko regija organizirali su se informativni susreti s pedijatrima o važnosti čitanja djeci naglas. Edukacije pedijatara vodila je stručna suradnica prim. mr. sc. Marija Radonić, dr. med. spec. ped. pulmolog, idejna začetnica programa „Rođeni za čitanje“ u Hrvatskoj.
 

 


 

Pisane vijesti