Bilješke sa sjednica


Sažetak 1. (online) sjednice Stručnog povjerenstva za monografije iz područja kulture i umjetnosti za 2022. godinu održane tijekom studenog i prosinca 2021. godine.
 
Stručno povjerenstvo za monografije iz područja kulture i umjetnosti za 2022. godinu održalo je ukupno 2 online sastanaka putem MS Teams aplikacije 23. 11. i 1.12.2021., na kojima je sukladno temeljnim kriterijima koji su propisani u članku 7. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, br. 55/16), kao i smjernicama za vrednovanje programa monografija iz područja kulture i umjetnosti, razmatralo i vrednovalo programe monografija iz područja kulture i umjetnosti pristigle na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2022. godinu.

Na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2022. godinu u programskoj djelatnosti potpore programima monografija iz područja kulture i umjetnosti pristiglo je ukupno 136 prijava. Financijska potraživanja prema Ministarstvu kulture i medija iznosila su 5.601.072,23 kn. Po razmatranju prijava na online sjednici te naknadnim konzultacijama elektroničkom poštom, Stručno povjerenstvo za monografije iz područja kulture i umjetnosti jednoglasno je donijelo prijedlog  te je isti uputilo ministrici kulture i medija.

Tijekom razmatranja programa članovi Povjerenstva naglasili su važnost produciranja monografija te ostalih publikacija u ovom razdoblju, kao i sustavnog podizanja kvalitete odobrenih programa.