Dramska umjetnost - profesionalna kazališna djelatnost (pregled sa stanjem 15.2.2022.)


Dramska umjetnost - profesionalna kazališta  .pdf (pregled sa stanjem 15.2.2022.)
 
 
Na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi RH za 2022. godinu u profesionalnoj kazališnoj djelatnosti odobrena su 303 programa u ukupnom iznosu od 20.571.100,00 kuna, od ukupno prijavljenih 378 programa s potraživanjem od približno 45 mil. kuna,  Odbijeno je 77 programa.
 
Programska djelatnost
2022.
ODOBRENO
Profesionalna kazališna djelatnost
20.571.100,00 kn
303 programa


Kulturno vijeće za dramsku i plesnu umjetnost te izvedbene umjetnosti, u sastavu: Miran Hajoš, predsjednik, dr.sc. Martina Petranović, Ivica Pucar, red. prof. dr. art. Robert Raponja i red. prof. art. Joško Ševo, vrednovalo je programe profesionalne kazališne djelatnosti u skladu s Kriterijima te Smjernicama i načelima rada Kulturnog vijeća.

Podržani su programi festivala (manifestacija)-nacionalnih i ostalih festivala raznih programskih koncepcija, gostovanja javnih kazališta i privatnih kazališnih družina, programi lokalne organizacije kazališnih gostovanja, redovni programi javnih kazališta (nacionalnih i regionalnih kazališta), programi strukovnih udruga i drugi kazališni programi (kazališno-znanstveni skupovi, natječaji, nagrade). Osobita pozornost dana je pripremi premijernog programa javnih (regionalnih) kazališta i privatnih kazališnih družina (umjetničkih organizacija), kao poticaj regionalnom kulturnom razvoju i nezavisnoj sceni. Uz premijerni program, podržane su i reprizne izvedbe premijernih naslova javnih i privatnih kazališta i kazališnih družina kao poticajna mjera u okolnostima pandemije.
 
POTPROGRAMSKA DJELATNOST 2022. ODOBRENO
Festivali/manifestacije
9.337.600,00 kn
71 program
Gostovanja-javna kazališta
   280.000,00 kn
15 programa
Gostovanja-privatna kazališta
1.220.500,00 kn
46 programa
Lokalna organizacija kazališnih gostovanja
   460.500,00 kn
37 programa
Redovni program-javna kazališta
1.686.000,00 kn
26 programa
Nacionalna kazališta
5.750.000,00 kn
4 programa
Priprema predstava-privatna kazališta
1.592.500,00 kn
83 programa
Ostali programi
    244.000,00 kn
21 program
Ukupno
20.571.100,00 kn
303 programa


Uzimajući u obzir epidemiološku situaciju uzrokovanu pandemijom koronavirusa koja donosi izazove u planiranju, provedbi i dostupnosti programa te mobilnosti umjetnika i profesionalaca u području kulture, prijavljeni programi su vrednovani, uz uobičajene kriterije i smjernice, ali i sukladno novim okolnostima. U tom smislu Vijeće je istaknulo prioritetnu važnost podrške programima samostalnih i nezavisnih umjetnika kao najugroženijoj skupini pogođenoj pandemijom.

Kulturno vijeće za dramsku i plesnu umjetnost te izvedbene umjetnosti je, kao temeljne prioritete u vrednovanju programa istaknulo kvalitetu programa (izvrsnost), lokalni razvoj i doprinos kulturnom životu zajednice te podršku lokalne samouprave. Uz načelo profesionalizma, komplementarnosti, poticanje razvoja mladih umjetnika i razvoja publike, Vijeće se vodilo i smjernicama kontinuiteta programa, mjerljivih rezultata, uključivosti većeg broja profesionalnih umjetnika različitih generacija, programske raznovrsnosti, regionalne i lokalne zastupljenosti, umreženosti i šire vidljivosti programa, inovativnosti, angažiranosti, nastojanja na podizanju produkcijskih kapaciteta, međunarodne iskoristivosti programa.

Realizacija programa u 2021. i izvršenje ugovornih obveza istaknuto je kao važan kriterij u vrednovanju programa za 2022., a neki programi, financirani u 2021., su odbijeni zbog odgode realizacije u 2022.

Isplate sredstava temeljem ugovora o korištenju sredstava Ministarstva za 2022. za korisnike s odgođenim programima iz 2021. (temeljem aneksa ugovora.) realizirat će se po izvršenju ugovornih obveza odnosno ostvarenju programa financiranih u 2021.