Natječaj za proglašenje UNESCO-ova kreativnog grada

Ministarstvo kulture i medija i Hrvatsko povjerenstvo za UNESCO objavljuju Poziv za prijavu na natječaj za proglašenje UNESCO-ova kreativnog grada za 2021. godinu.

Mreža kreativnih gradova (UNESCO Creative Cities Network – UCCN)  osnovana je 2004. godine i okuplja 246 gradova iz preko 80 zemalja. Cilj Mreže kreativnih gradova je jačanje suradnje među gradovima koji su prepoznali kreativnost kao strateški čimbenik održivog razvoja. Ulaskom u Mrežu gradovi potvrđuju svoju spremnost za razmjenjivanjem iskustava, jačanjem sudjelovanja u kulturnom životu, integriranjem kulture u gradske razvojne planove te razvijanjem partnerstava koja promiču kreativnost i kulturne industrije. 
 
© UNESCO

Mreža kreativnih gradova pokriva sedam kreativnih područja: obrte i tradicijske umjetnosti, dizajn, film, gastronomiju, književnost, medijske umjetnosti i glazbu.

Prijave se ponajprije odnose samo na jedno specifično kreativno područje (obrte i tradicijske umjetnosti, dizajn, film, gastronomiju, književnost, medijske umjetnosti i glazbu), ali se gradovi također potiču nasloviti jedno ili više drugih kreativnih područja koje pokriva Mreža, naglašavajući postojeće i/ili potencijalne sinergije između njih.

Proglašeni kreativni gradovi prepoznaju važnost održivog urbanog razvoja te se obvezuju jačati ulogu kulture i kreativnosti.

Natječaj za UCCN otvoren je za gradove iz svih država članica UNESCO-a i pridruženih članica. S ciljem jačanja zemljopisne zastupljenosti Mreže, nastavljen je poseban Okvir suradnje za poticanje prijava iz gradova u Africi i Arapskih država, koji su trenutno nedovoljno zastupljeni u Mreži, za Poziv za prijavu za 2021. godinu. Gradovi prijavitelji iz država članica dvaju regija potiču se da sudjeluju u ovom okviru tijekom postupka prijave.
Nakon provedenog evaluacijskog postupka, UNESCO može po jednoj zemlji proglasiti najviše dvije kandidature koje pokrivaju najmanje dva različita područja.

Gradovi koji su podnijeli prijavu UNESCO-ovoj mreži kreativnih gradova kao dio dva uzastopna poziva i koji nisu dobili imenovanje, poštovat će moratorij od 4 godine prije podnošenja nove prijave.

Molimo sve zainteresirane gradove u Republici Hrvatskoj koji se misle prijaviti na natječaj da pošalju ispunjeni obrazac ili nacrt obrasca Hrvatskom povjerenstvu za UNESCO na: unesco@min-kulture.hr najkasnije do 31. svibnja 2021. godine kako bismo mogli odlučiti o službenom pismu potpore. 

Podnošenje prijave

Prijave se prosljeđuju izravno UNESCO-u na službenom prijavnom obrascu do 30. lipnja 2021. godine putem elektroničke pošte na: ccnapplications@unesco.org te na znanje Hrvatskom povjerenstvu za UNESCO na: unesco@min-kulture.hr. Nepotpune i prijave zaprimljene izvan roka neće se uzeti u razmatranje.

E-prijava mora sadržavati sljedeće privitke:
  1. potpuni popis svih dokumenata uključenih u dosje prijave:
  2. Popunjeni formalni prijavni obrazac za 2021. godinu u njegovom standardnom Word formatu koji je dostupan na mrežnoj stranici UCCN-a;
  3. službeno pismo namjere gradonačelnika u kojem je naznačena kandidatura grada i potpora;
  4. službeno pismo potpore Hrvatskog povjerenstva za UNESCO
  5. dva službena pisma potpore priznatih nacionalnih strukovnih udruga vlastite zemlje u određenome području.*
  6. tri fotografije grada podnositelja zahtjeva usko povezane s predmetnim kreativnim područjem (JPEG, maksimalno 3 MB svaki);
  7. obrazac „Ustupanje prava i registar fotografija”, koji je priložen uz prijavni obrazac, potpuno popunjen.
* Ako je u centru Vaše prijave, primjerice, područje književnosti, trebate pismo potpore nacionalne udruge pisaca kako biste ispunili ovaj uvjet.
Ne postoji obrazac za sastavljanje ovih pisama potpore, no preporučuje se da pisma budu kratka (najviše 2 stranice) i da se iz njih jasno može iščitati autorovo podupiranje kandidature.

Ukupna veličina e-pošte sa svim pripadajućima prilozima ne smije prijeći 30 MB.
 
Nijedan drugi dokument ili privitak neće biti prihvaćen i razmatran u postupku ocjenjivanja.

U obrazac za prijavu mogu se uključiti najviše 2 URL veze na povezane web stranice, koje pružaju dodatne informacije o gradu i/ili polju kreativnog oglasa (pogledajte obrazac). Grad podnositelj zahtjeva također se potiče da pruži informacije povezane s rukovanjima društvenim mrežama za grad (Twitter, Facebook, Instagram, itd.).
   
 
http://en.unesco.org/creative-cities/content/call-applications