Registar umjetničkih organizacija


Umjetničko stvaralaštvo – osnivanje umjetničkih organizacija / E-postupak za ishođenje odobrenja za obavljanje uslužne djelatnosti


Zakoni:
- Zakon o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva (NN 43/96, NN 44/96 - Ispravak)

Pravilnici:
- Pravilnik o registru umjetničkih organizacija (NN 53/96, NN 57/09)
- Pravilniko načinu i uvjetima za priznavanje prava samostalnih umjetnika na uplatu obveznih doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje iz sredstava proračuna Republike Hrvatske (NN 91/15)

   
14.6.2016. godine korisnicima Ministarstva kulture i medija, u sklopu Portala otvorenih podataka na raspolaganju je pretraživanje putem ODS platforme (http://data.gov.hr/), s pomoću koje mogu pristupiti javnim podatcima na lako pretraživ način i u strojno čitljivom obliku te načinu pristupa ponovne uporabe.

 
  - Registar umjetničkih organizacija