Smjernice za digitalizaciju kulturne baštine
Smjernice za digitalizaciju kulturne baštine (.docx) izrađene su u sklopu projekta „e-Kultura – Digitalizacija kulturne baštine“ sufinanciranog u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.–2020. iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Ministarstvo kulture i medija Projekt provodi u suradnji s četiri projektna partnera, Hrvatskom radiotelevizijom, Hrvatskim državnim arhivom, Muzejom za umjetnost i obrt te Nacionalnom i sveučilišnom knjižnicom u Zagrebu.

Cilj Smjernica za digitalizaciju kulturne baštine je uspostavljanje i poticanje sustavnog i ujednačenog pristupa digitalizaciji građe u kulturnim ustanovama te stvaranje jedinstvenih i usklađenih normi i specifikacija u svezi s postupkom i parametrima digitalizacije.

Smjernice su izradili članovi Radne skupine za izradu uputa i smjernica za digitalizaciju kulturne baštine: Koraljka Kuzman Šlogar, Arian Rajh, Tihomir Tutek, Blago Markota, Borut Kružić, Mladen Burić, Goran Zlodi, Karolina Holub, Renata Petrušić, Hrvoje Gržina, Nenad Bukvić, Marijana Tomić, Jelena Balog Vojak, Boris Bosančić, Ivana Dević, Suzana Purišić i Marija Šiša Hrlić.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj