Kulturni sadržaji online


 
Ministarstvo će objavljivati informacije i najave kulturnih sadržaja koji će se prenositi putem raznih distribucijskih kanala.

Cilj je osigurati dostupnost i raznolikost kulturnih sadržaja koje se u narednom razdoblju ne mogu održavati pred publikom. Na jednome mjestu moguće je pratiti sve aktivnosti koje su snimljene ili se prenose uživo.

Kontakt: kultura.online@min-kulture.hr 

 
 
Primjere europskih inicijativa i praksi stvaranja kulturnih sadržaja prilagođenih okolnostima vezanim uz COVID-19 potražite na Network of European Museum Organisations te Compendium of Cultural Policies & Trends.  
  

    audiovizualni sadržaji 


 

    glazbeno-scenski sadržaji   


 

    muzeji i izložbeni sadržaji
    

    književnost, knjižnice i arhivi

   

 >>> Ruksak (pun) kulture online <<<

  

  Pregled - ONLINE SADRŽAJA 
Virtualna izložba "U službi vizualizacije baštine – hommage fotografima Nini Vraniću, Vinku Malinariću, Rudolfu Bartoloviću, Živku Bačiću i Miljenku Mojašu"
 

Zbirka fotografske dokumentacije Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture
 
 

Arhiva danskog arheologa, istraživača i arhitekta te konzervatora Arheološkog muzeja u Splitu Ejnara Dyggvea