PITANJA I ODGOVORI

U ovoj rubrici nalaze se često postavljana pitanja vezana uz mjere usvojene od strane Ministarstva kulture i medija za pomoć kulturnom i kreativnom sektoru uslijed pandemije bolesti COVID-19.
 
1. U kojoj je mjeri kulturni i kreativni sektor pogođen pandemijom COVID-19?
Pandemija bolesti COVID-19 zahvatila je sve razine društva uključujući i kulturni i kreativni sektor. Krizom su pogođena sva područja i djelatnosti, a posebno osobe koje samostalno obavljaju djelatnost i koje su usred krize ostale bez angažmana i redovitih izvora prihoda.
2. Što je Vlada Republike Hrvatske poduzela za pomoć kulturnom i kreativnom sektoru?
Na sjednici Vlade održanoj 17. ožujka 2020. godine usvojen je prvi paket mjera za pomoć gospodarstvu s ciljem očuvanja radnih mjesta kod poslodavaca kojima je zbog posebne okolnosti uvjetovane pandemijom COVID-19 narušena gospodarska aktivnost.

Prihvaćeni Zaključci sadrže šest mjera iz djelokruga kulture i medija:
  • potpore samostalnim umjetnicima, samozaposlenima i fizičkim i pravnim osobama u kulturnim i kreativnim industrijama
  • odgoda izvršenja obveza fizičkih i pravnih osoba u području kulture za realizaciju programa prema Ministarstvu kulture, Hrvatskom audiovizualnom centru i Zakladi Kultura nova
  • priznavanje troškova organizacije odobrenih programa u kulturi otkazanih zbog pandemije koronavirusa
  • osiguravanje sredstava fizičkim i pravnim osobama u području kulture za produženo razdoblje pripremnih aktivnosti za odobrene projekte u kulturi
  • privremena obustava revizije statusa samostalnih umjetnika na razdoblje od šest mjeseci
  • isplata sredstava fonda za poticanje pluralizma medija za 2020. godinu uz mogućnost prenamjene djela fonda na temu javnog praćenja pandemije koronavirusa
Za poduzetnike kulturnog i kreativnog sektora kao i osobe koje u okviru kulturnog i kreativnog sektora obavljaju djelatnost samostalno i koji sami uplaćuju doprinose obveznih osiguranja (mirovinsko i zdravstveno osiguranje) otvoren je poziv za dodjelu potpora Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Vlada Republike Hrvatske za predmetni je natječaj izdvojila 8,5 milijardi kuna. 


Također, na prijedlog Vlade Republike Hrvatske, Hrvatski Sabor usvojio je je Zakon o dopuni Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara kojim se plaćanje spomeničke rente za obveznike, fizičke i pravne osobe može privremeno obustaviti kada nastupe posebne okolnosti koje podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati.
3. Koje su mjere pomoći donesene u periodu obustave svih kulturnih aktivnosti?
4. Koji je iznos iz proračuna Ministarstva izdvojen za mjere pomoći?
U okviru rebalansa proračuna Ministarstvo je osiguralo dodatnih 48 milijuna kuna za pomoć kulturnom i medijskom sektoru, kao i 25 milijuna kuna iz Europskog socijalnog fonda.
5. Koje su mjere poduzete za pomoć samostalnim i samozaposlenim osobama koje djeluju u kulturi?
Donesena je Odluka o odgodi izvršenja ugovorenih programa javnih potreba u kulturi i uvjetima isplate sredstava za odobrene programe u posebnim okolnostima kojom se osigurava da se odobrena i isplaćena programska sredstva na temelju Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske zadrže u sektoru te da se omogući isplata naknada i honorara samostalnim umjetnicima, umjetnicima koji rade honorarno i onima bez stalnih izvora prihoda.

Mjera Vlade Republike Hrvatske koju provodi Hrvatski zavod za zapošljavanje usmjerena je, među ostalim, i na poduzetnike u kulturnim i kreativnim industrijama, kao i na samozaposlene umjetnike i novinare. Također, Ministarstvo je otvorilo komplementarni natječaj za umjetnike koji profesionalno obavljaju umjetničku djelatnost, a kojima se doprinosi plaćaju iz državnog proračuna.

Usvojena je i Odluka o obustavi revizije priznatih prava statusa samostalnih umjetnika na razdoblje od šest mjeseci.

Za sve umjetnike koji nisu bili obuhvaćeni prethodnim mjerama, Ministarstvo kulture pokrenulo je Javni poziv za dodjelu namjenskih sredstava umjetničkim strukovnim udrugama za isplatu jednokratne potpore umjetnicima.

Za samozaposlene novinare koji su zbog nastalih okolnosti ostali bez redovnih izvora prihoda i koji sami uplaćuju doprinose obveznih osiguranja (mirovinsko i zdravstveno osiguranje) prema iznosima za uplatu doprinosa obveznih osiguranja koje mu odredi Porezna uprava, otvoren je natječaj Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za dodjelu potpora za očuvanje radnih mjesta. Na istu mjeru mogli su se javiti i medijski nakladnici za očuvanje radnih mjesta novinara koji su kod njih zaposleni.

Za medijske djelatnike koji nisu obuhvaćeni navedenim mjerama, Ministarstvo donijelo je Odluku o potpori honorarnim medijskim djelatnicima kojima je zbog pandemije bolesti COVID-19 otkazana suradnja odnosno onemogućeno redovno djelovanje te zadužilo Vijeće za elektroničke medije da provede postupak.
 
6. Što je poduzeto po pitanju medijskog sektora?
Agencija za elektroničke medije izvršila je isplatu sredstava Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija za 2020. godinu uz mogućnost prenamjene dijela Fonda na temu javnog praćenja epidemije koronavirusa te omogućila prilagodbu programskih osnova pružatelja medijskih usluga posebnim okolnostima.

Agencija za elektroničke medije raspisala je i Javni poziv za ugovaranje novinarskih radova u elektroničkim publikacijama kojim se osiguravaju bespovratna sredstva za novinarske radove i istraživanja na teme koje su od javnog interesa.

Nadalje, Vijeće za elektroničke medije provelo je dodatni natječaj dodjele sredstava Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija koja su dodijeljena temeljem odluka o dodjeli sredstava Fonda br. 1/19 i 1/18, a za koja je izvršen povrat dodijeljenih sredstava ili iz bilo kojeg razloga nije izvršena dodjela sredstava. Riječ je o iznosu od oko 4.000.000,00 kuna.
USTANOVE U KULTURI, JAVNE POTREBE I PROGRAMI
8. Na koji način postupati pri obavljanju kulturno-umjetničkih djelatnosti?
9. Koja je uputa za postupanje u slučaju programa koji se neće održati?

Na temelju Zaključka Vlade Republike Hrvatske o mjerama za pomoć gospodarstvu uslijed epidemije koronavirusa Ministarstvo je donijelo Odluku o odgodi izvršenja ugovorenih programa javnih potreba u kulturi i uvjetima isplate sredstava za odobrene programe u posebnim okolnostima. 

Odlukom se odgađaju svi ugovoreni programi u kulturi koji imaju rok izvršenja u 2020. godini, kao i rok predaje izvješća sve dok traju posebne okolnosti izazvane pandemijom.

Odluka se primjenjuje na sve djelatnosti financirane u okviru javnih potreba u kulturi osim na programe investicija i zaštite i očuvanja kulturnih dobara.
10. Mogu li se sredstva isplatiti suradnicima za programe koji se neće moći održati?
Korisnici programskih sredstava Ministarstva mogu isplatiti sredstva samostalnim umjetnicima, samozaposlenima i fizičkim osobama u kulturnim i kreativnim industrijama koje nemaju redovite prihode, a čije je sudjelovanje bilo predviđeno u provedbi programa.

Mjerom su obuhvaćene i isplate honorara svih umjetnika i stručnih suradnika koji su navedeni u prijavi programa i koji u njemu sudjeluju u trenutku realizacije, neovisno jesu li posao započeli i li dovršili.

 
11. Mogu li se odobrena sredstva prenamijeniti na iduću godinu?
S obzirom na nemogućnost utvrđivanja projekcija proračuna za 2021. godinu, za sada je sredstva potrebno iskoristi u okviru odobrenih programa. 
 
KULTURNI SADRŽAJI ONLINE
12. Koji se kulturni sadržaji mogu pratiti online?
Putem raznih distribucijskih kanala mogu se pratiti audiovizualni i glazbeno-scenski sadržaji, izložbeni programi muzeja i galerija, knjižnica, arhiva te djelatnosti koje su odnose na književnost i književne manifestacije. Ministarstvo kulture i medija aktivnosti dostupne javnosti redovito objavljuje na svojoj mrežnoj stranici, a svi prijedlozi mogu se dostaviti na kultura.online@min-kulture.hr.