Stručno povjerenstvo za dodjelu Nagrade za dramsko djelo "Marin Držić" za 2023. godinuStručno povjerenstvo:
Jasen Boko (predsjednik), Doris Šarić Kukuljica i dr. sc. Martina Petranović