UNESCO potvrdio četiri hrvatske obljetnice

Na 37. zasjedanju Opće skupštine UNESCO-u  potvrđene su sljedeće obljetnice RH  za 2014. i 2015., koje su predložene na inicijativu Hrvatskog povjerenstva za UNESCO  i Ministarstva kulture RH: 
        
- 200 godina rođenja JOSIPA JURJA STROSSMAYERA, političara, biskupa i dobročinitelja (1815.-1905.);
- 100 godina smrti ANTUNA GUSTAVA MATOŠA, pjesnika, novelista, feljtonista, esejista i putopisca (1873.-1914.);
- 400 godina izdavanja knjige Machinae novae/Nove naprave, FAUSTA VRANČIĆA (1615.);
- 200 godina rođenja IVANA MAŽURANIĆA, pjesnika, jezikoslovca i političara (1814.-1890.).
 
Proslava i skretanje pozornosti na osobnosti, djela ili događaje koji su doprinijeli međusobnom obogaćivanju kultura pomaže promicanju međusobnog razumijevanja odnosa među narodima. U obilježavanju povijesnih događaja i godišnjica istaknutih osoba koje slave države članice i pridružene članice, kako bi im se pružio svjetski značaj, UNESCO sudjeluje od 1956. godine
 
U prethodnim razdobljima RH je obilježila sljedeće obljetnice pod UNESCO ovim pokroviteljstvom:
 
tijekom 2006.-2007.:
 
•   150 godišnjicu rođenja NIKOLE TESLE, znanstvenika (1856.-1943.)
•   150 godišnjicu rođenja DRAGUTINA GORJANOVIĆA KRAMBERGERA,
     geologa i paleoantropologa (1856.-1936.) i
•   100 godišnjicu rođenja VLADIMIRA PRELOGA, kemičara (1906.-1998)
 
tijekom  2008.-2009.:
 
•    500 godišnjicu smrti IVANA DUKNOVIĆA (Iohannes Dalmata), 
     kipara i arhitekta (1440.-1509.),
•    500 godišnjicu rođenja MARINA DRŽIĆA, pisca i komediografa (1508.-1567.),
 
tijekom 2010.-2011.:
 
•   100 godina otkrića Mohorovičićevog diskontinuiteta, ANDRIJE
     MOHOROVIČIĆA    (1910.);
•   450 godina rođenja MARKA ANTUNA de DOMINISA, filozofa i znanstvenika
     (1560.-1624.) i
•   300 godina rođenja JOSIPA RUĐERA BOŠKOVIĆA, fizičara, astronoma,
     matematičara (1711.-1787.).
 
tijekom 2012.-2013.:
 
•   150 godina rođenja MILKE TRNINE, operne pjevačice (1863.-1941.);
•   450 godina smrti ANDRIJE MEDULIĆA/ANDREA MELDOLLA SCHIAVONE,
     bakropisca i slikara (c. 1510.-1563.).


UNESCO, 37th Session, Paris, 2013  .pdf