Pilot projekt 2013.

 

Ruksak (pun) kulture dio je kulturne politike Vlade za vrtiće, osnovne i srednje škole, odnosno, djeca od tri godine i učenici od 6 do 18 godina korisnici su ovoga Programa. Riječ je o zajedničkoj inicijativi Ministarstva kulture i Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta i zajedničkom ulaganju područja obrazovanja i područja kulture na državnoj razini.

Ruksak (pun) kulture nacionalni je dopunski program podrške kurikulu u vrtićima, osnovnim i srednjim školama, vezan uz umjetnost i kulturu, koji će u hrvatskim vrtićima i školama provoditi stručnjaci – književnici, likovni i kazališni, glazbeni i plesni umjetnici.

Program omogućava dostupnost, približavanje umjetnosti i kulture djeci i mladima, razvijanje njihove estetske kulture, općenito senzibilizira djecu i mlade za područje umjetnosti i kulture. Djeca i mladi bit će osposobljeni za pozitivan pristup svim vrstama umjetnosti i kulture.
 
Tijekom svoga razvoja on će se prilagođavati potrebama županija i jedinica lokalne samouprave, a Ministarstvo kulture i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta dat će temeljne preporuke o provođenju programa.
 
Program se zasniva na suradnji na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini.
Partnerstvo između dva politička sektora novina je sama po sebi.
  
Program omogućava djeci i mladima upoznavanje s umjetničkim i kulturnim djelima, odnosno izričajem visoke kvalitete i profesionalnih standarda, pokrivajući široko područje: 
  • izvedbene umjetnosti
  • likovnu umjetnost
  • filmsku umjetnost
  • književnost
  • kulturnu baštinu, sve inovativne kulturne prakse
Ruksak (pun) kulture zajednički je poduhvat obrazovanog i kulturnog sektora na nacionalnoj i lokalnoj razini, a da su pritom uključene sve županije i općine.
U prvoj fazi Ruksak je namijenjen vrtićima i školama koji su udaljeniji od gradskih središta i kojima su kulturni i umjetnički programi manje dostupni.
 
 

CILJEVI PROGRAMA:
  • omogućiti djeci i mladima u vrtićima, osnovnim i srednjim školama sudjelovanje u kulturnim programima koje vode profesionalci;
  • omogućiti pristup širokom području kulturnog izraza, odnosno mogućnost razvoja i razumijevanja kulture u svim njezinim oblicima;
  • pomoći vrtićima i školama da se sami uključe u različite oblike kulturnih programa.

U 2013. godini riječ je o pilot projektu, a od 2014. do 2020. je razvojni.