Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Muzeja Hrvatskog zagorja

 

Upravno vijeće Muzeja Hrvatskog zagorja, Gornja Stubica, na temelju članka 27. i 28. Zakona o muzejima (NN br. 142/98, 65/09) i članka 26. Statuta Muzeja Hrvatskog zagorja raspisuje:
 

NATJEČAJ

 

 
za izbor i imenovanje ravnatelja Muzeja Hrvatskog zagorja
 
Uvjeti: za ravnatelja muzeja može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete prema Zakonu o muzejima (NN br. 142/98, 65/09)  i Statutu Muzeja Hrvatskog zagorja. Uz prijavu kandidati su obavezni priložiti u izvorniku ili ovjereni preslik:
  • dokaz o završenom preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili specijalističkim diplomskim stručnim studijem humanističkog, društvenog, umjetničkog ili prirodoslovnog smjera,
  • dokaz o položenom stručnom ispitu za kustosa,
  • uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 30 dana),
  • životopis,
  • dokaz o državljanstvu (domovnicu),
  • dokaz o pet godina radnog iskustva od čega tri godine na rukovodnim i organizacijskim poslovima u muzejskoj struci ili srodnim kulturnim, znanstvenim ili obrazovnim ustanovama,
  • te prijedlog programa razvoja Muzeja Hrvatskog zagorja u četvorogodišnjem razdoblju.
 
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave natječaja. Kandidati će o ishodu natječaja biti obaviješteni u roku 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Prijave  s dokazima o ispunjenju uvjeta dostavite Upravnom vijeću Muzeja Hrvatskog zagorja, Samci 64, 49245 Gornja Stubica, s naznakom “ natječaj za ravnatelja”. 
 
 
Upravno vijeće
Muzeja Hrvatskog zagorja, Gornja Stubica

 
Objava, 08.01.2014.