Natječaj za radno mjesto: vlasuljar

 

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU
Zagreb, Trg maršala Tita 15
 
 
objavljuje  
 

                                                              O G L A S
                                     za popunu slobodnog radnog mjesta  
  
 

  1. VLASULJAR– 1 izvršitelj ž/m
 
UVJETI: -    SSS
               -  Probni rad 2 mjeseca
 
Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme do povratka djelatnice s porodiljnog dopusta.
Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta, sa životopisom, dostaviti u roku 8 dana od objave na gore navedenu adresu.
Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.
 
 
 
 
 
 
HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU
Zagreb, Trg maršala Tita 15


 

Objava, 24.10.2013.