Natječaj za diplomiranog knjižničara-informatora/knjižničarku-informatoricu

 

Republika Hrvatska
Osječko-baranjska županija
Općina Čepin

Centar za kulturu Čepin


Temeljem članaka; 21., 32., 34. i 53.  Statuta Centra za kulturu Čepin,  Odluke o odobravanju zapošljavanja osnivača ustanove općine Čepin KLASA: 080-01/13-01/99 UR.BROJ: 2158/05-13-1 od 08. srpnja 2013.g. te odluke ravnatelja Centra za kulturu Čepin Ur broj: 43/2013. od 17. srpnja 2013.g. raspisuje se
 

PRIJAVA POTREBE ZA RADNIKOM

DIPLOMIRANI KNJIŽNIČAR/KA-INFORMATOR/ICA
 


Uvjeti:
- zvanje diplomiranog knjižničara sukladno Zakonu o knjižnicama i Pravilniku o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci (NN 28/11)

Posebni uvjeti:
- najmanje jedna godina radnog iskustva u struci, poznavanje rada na računalu, poznavanje engleskog ili njemačkog jezika, komunikacijske vještine, spremnost za permanentno usavršavanje

Specifični uvjeti rada:
- rad u smjenama, timski rad

Probni rad 3 (tri) mjeseca

Poslovi i zadaci se obavljaju u punom radnom vremenu

Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu

Rok za podnošenje prijave: 27. srpanj 2013.g.
Rok za obavještavanje o izboru: 30 dana od zaključenja natječaja.

Uz pismenu prijavu kandidati trebaju priložiti: životopis, domovnicu, dokaz o stečenoj stručnoj spremi, dokaz (potvrdu) o radnom iskustvu.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave se šalju na adresu:
CENTAR ZA KULTURU ČEPIN, K. Zvonimira 96, 31431 Čepin
s naznakom „za natječaj-dipl. knjižničar“.
           
 

Željko Mamić, prof.
         Ravnatelj

Objava: 19.07.2013.