Međunarodna radionica arhitekture fortifikacija "Pula i Brijuni 2013."

U Puli, te na Velikom i Malom Brijunu, od 22. kolovoza do 10. rujna 2013. godine održat će se dvanaesta po redu Međunarodna radionica arhitekture fortifikacija (International workshop of Fortification Architecture) i to zahvaljujući  inicijativi i financijskoj pomoći Javne ustanove Nacionalni park „Brijuni“, te Arheološkog muzeja Istre u Puli. Stoga je ovogodišnji program radionice podređen interesu i potrebama navedenih ustanova, a odvijat će se na tri lokacije: na fortu Bourguignon u Puli, fortu Peneda na Velikom Brijunu i rtu Glavina na Malome Brijunu.
 
 

Preliminarnim su programom obuhvaćene slijedeće aktivnosti:
 
Mjesto rada: Pula - fort Bourguignon (22. 08. – 1. 09. 2013.)
  1. Istraživanje i nadopuna postojeće dokumentacije
  2. Evidencija tehničkoga stanja građevine (opisna inventarizacija)
  3. Analize i vrednovanje kulturno-povijesnih i krajobraznih vrijednosti prostora
  4. Razmatranje prijedloga AMI Pula u vezi s mogućnostima prenamjene i uređenja utvrde 
 
Mjesto rada: fort Peneda (Veliki Brijun) i rt Glavina (Mali Brijun) (1.09. – 10. 09. 2013.)  
  1. Nastavak rada na izradi tehničke dokumentacije postojećega stanja forta Peneda
  2. Geodetsko snimanje rta Glavina
  3. Identifikacija i analize kulturno-povijesnih i krajobraznih vrijednosti prostora
  4. Istraživanje mogućnosti prenamjene i uređenja
 
Zanimanje za sudjelovanje u radionici je sve veće, no zbog smještajnih i financijskih mogućnosti broj sudionika je ograničen.  Ove su godine na suradnju pozvani studenti i nastavnici Arhitektonskih fakulteta iz Ljubljane, Krakowa, Graza, Lavova i Zagreba, Tehničkoga veleučilišta, Stručni studij graditeljstva iz Zagreba, Geodetskog fakulteta iz Zagreba, a također Filozofskog fakulteta, smjer Povijest umjetnosti iz Zagreba.