Natječaj za besplatnu edukaciju menadžera u kulturnom sektoru (Rok: 19.07.2013.)

Ministarstvo kulture RH i DeVos Institut osnovan pri Kennedy Centru iz Washingtona raspisuju natječaj za besplatnu edukaciju namijenjenu menadžerima u kulturnom sektoru, predstavnicima umjetničkih organizacija, kulturnih institucija ili organizacija civilnog društva. Natječaj je otvoren do 19. srpnja 2013. godine. 
 
U okviru međunarodnog suradničkog projekta Ministarstva kulture RH i DeVos Instituta posvećenog edukaciji menadžera u kulturnom sektoru biti će omogućena besplatna dvogodišnja kontinuirana, praktična i interdisciplinarna edukacija za dvadeset umjetničkih organizacija, kulturnih institucija ili organizacija civilnog društva iz Hrvatske s ciljem stvaranja kvalitetnih profesionalaca u kulturnom sektoru.Svjesni važnosti razvoja kulturnih i kreativnih industrija, s naglaskom na ekonomski, odnosno financijski aspekt kulturnog sektora, troškove edukacije u potpunosti financira Ministarstvo kulture RH.

Edukacijski program DeVos Instituta usuglašen je s najnovijim tehnološkim i obrazovnim sustavima, s posebnim fokusom na tri područja: marketing, pribavljanje sredstava (fundrasing) te razvoj upravljačkih tijela. Sva tri područja čine cjelinu čiji je osnovni cilj kod menadžera razvijati i stvoriti fundraising mentalitet, odnosno svijest o važnosti prikupljanja financijskih sredstava, za što je nužna vrhunska izobrazba stručnjaka, odnosno jačanje kapaciteta (capacity building).

Svjestan sve veće potrebe za razvijanjem različitih modela i metoda prikupljanja financijskih sredstva, korištenja tehnoloških resursa i sve bržeg umrežavanja na globalnom nivou te potrebe za velikom fleksibilnošću u skladu s dinamikom razvoja društva i ekonomije modernog doba, DeVos Institut već niz godina kreira u praksi iznimno učinkovit edukativan program čiji je učinak vidljiv u rezultatima rada na nekoliko kontinenata.
Tijekom dvogodišnjeg perioda edukacije prestižnog DeVos Instituta domaći će kulturni djelatnici dobiti mogućnost sudjelovanja u obrazovnom procesu koji vode vrhunski profesionalci s međunarodnom karijerom iz područja kulturnog menadžmenta, kao što su Michael Kaiser, Brett Eagan i David Kitto.

Osnovni cilj je trajno jačanje kapaciteta pribavljanja sredstava, identificiranje mogućnosti i za suradnju s javnim sektorom, snažnije strateško planiranje, razvoj domaćeg sektora konzultanata i trenera za edukaciju na području kulturnog menadžmenta, te u konačnici prenošenje i širenje znanja i spoznaja stečenih kroz edukativni program na što širi krug kulturnih profesionalaca u Hrvatskoj. 
 
Natječaj je otvoren za sve hrvatske umjetničke organizacije, kulturne institucije i organizacije civilnog društva iz područja izvedbenih umjetnosti (opera, kazalište, glazba - orkestri, ples…), vizualnih umjetnosti i književnosti (muzeji, književne organizacije…), a svaka institucija može prijaviti najviše pet članova.

Ministarstvo kulture RH i DeVos Institut zajedno će raditi selekciju i odabir kandidata.

Osnovni uvjeti:
- minimalni godišnji promet u iznosu od 15 000 EU;
- minimalno jedna osoba u stalnom radnom odnosu;

- postojanje upravljačkog tijela s minimalno dva sastanka godišnje;

- minimalno 3 godine trajnih i kontinuiranih programskih aktivnosti;

- pisana izjava zaposlenika i članova upravnog odbora o aktivnom sudjelovanju u svim segmentima programa.
 
Kriteriji za evaluaciju prijave:

1) svaka prijavljena institucija treba udovoljavati gore navedenim uvjetima;

2) prijavljene institucije trebaju imati snažnu umjetničku kvalitetu;

3) prijavljene institucije trebaju voditi računa o financijskim aspektima projekta, koja vidljivo proizlazi iz analize organizacijskih ciljeva u odnosu na ugovor (npr. organizacije s početnim ili nedovoljno ostvarenim programom, ili slabo upotpunjenim programom trebale bi prezentirati primjerene i realistično utemeljene ciljeve u područjima pribavljanja sredstava i marketinga);

4) prijavljene institucije trebale bi ozbiljnost svojih namjera i vizija prezentirati u pisanoj izjavi;

5) prijavljene institucije svoju predanost trebaju garantirati suglasnošću svih koji su uključeni u natječajni postupak;

6) za prijavljene programe i strategije institucija treba postojati stvarna potreba.
 
Metode rada:

1) grupni seminari iz ključnih područja kulturnog menadžmenta u pet gradova;

2) ciljani praktični zadaci s planiranim rasporedom nakon svakog seminara sa svrhom evaluacije i strukturiranja prethodnih radnih procesa;

3) webinari - internet seminari s ciljem dijeljenja znanja i dodatnog umrežavanja sudionika - realizira se kroz radionice (masterclass) pri čemu se ocjenjuje napredak sudionika u planiranju zadataka;
 
Načini evaluacije, komunikacije i vremenski slijed u edukativnom procesu:

- analiza vlastitih projekata i planova, pribavljanje sredstava i marketinški pristupi;

- radni zadaci formirani kroz jednogodišnje i dvogodišnje ciljeve na četiri ključna područja koja kandidati odaberu kao fokus interesa još pri ispunjavanju prijavnice;

- individualne konzultacije; 

- Program Hub and Resource Library - interna mrežna platforma za polaznike edukacije za diskusiju, planiranje, prezentiranje, čitanje drugih projekata i sl.

- otvorena mrežna platforma s dosadašnjim studijama projekata, forumom, blog člancima predsjednika Kennedy Centra Michaela M. Kaisera i sl.

- okrugli stol na drugoj godini edukacije s izvršnim članovima svake pojedine organizacije;

- temeljita evaluacija programa;

- završni izvještaji;

- gostovanja hrvatskih umjetnika u Kennedy Centru tokom trajanja programa.

Suradnja Ministarstva kulture RH i DeVos Instituta pri Kennedy Centru, započela je na inicijativu Veleposlanstva SAD u Zagrebu, a nakon gostujućih predavanja i seminara g. Michaela Kaisera, predsjednika Kennedy Centra, u okviru programa festivala Perforacije 2010. i IETM-a 2012. godine, u izvršnoj produkciji udruge Domino, čiji je predsjednik Zvonimir Dobrović, bio prvi hrvatski stipendist kulturnog menadžmenta Kennedy Centra od 2008. - 2010. U programa edukacije također je sudjelovala i Emina Višnić, direktorica Pogona - Zagrebačkog centra za nezavisnu kulturu i mlade, te dugogodišnja koordinatorica i predsjednica Saveza udruga Klubtura.
 
Prijavnice: www.devoscroatia.org