Natječaj za radno mjesto: preparator/preparatorica

 

 ARHEOLOŠKI MUZEJ ISTRE
Carrarina 3, 52100 Pula
Tel: 052/351 303; fax: 052/351 333                                                 
e-mail: arheoloski-muzej-istre@pu.t-com.hr                                        
                                                                                                         
 
 
Temeljem članka 32. Statuta Arheološkog muzeja Istre u Puli, ravnatelj  raspisuje
 
                                  
 
NATJEČAJ
 
za radno mjesto preparator/preparatorica (1 izvršitelj/ica)


 
Uvjeti:            
 
 • SSS likovnog, društvenog ili tehnološko-kemijskog smjera;
 • 1 godina radnog iskustva na poslovima preparatora/ice;
 • položen stručni ispit za preparatora/icu;
 • aktivno poznavanje jednog stranog jezika;
 • poznavanje rada na PC-u.
 
Ugovor o radu sklapa se na određeno vrijeme u trajanju od dvije godine.
 
Uz prijavu na natječaj obvezno je priložiti:
 
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (ovjereni preslik);
 • preslik radne knjižice;
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu za preparatora/icu;
 • dokaz o poznavanju stranog jezika;
 • preslik domovnice;
 • uvjerenje o nekažnjavanju;
 • kratki životopis 
 
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama. Prijave na natječaj te skenirana dokumentacija dostavlja se na e-mail adresu: tajnica.ami@gmail.com, s naznakom „Natječaj za radno mjesto preparator/ica“. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni elektroničkom poštom  u roku od 8 dana od dana izbora kandidata.
 
 
 
Arheološki muzej Istre:
Ravnatelj:
Darko Komšo
viši kustos 
Objava, 13.05.2013.