Konavle 2004 - Međunarodna ljetna radionica studenata arhitekture i konzervatora

 

Konavle 2004 - Međunarodna ljetna radionica studenata arhitekture i konzervatora, Ministarstvo kulture RH, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Zagreb 2009. - str. 74, fotografija 72, grafička priloga 43
              
Sadržaj: Uvod; Sudionici; Program; Vitaljina i Prevlaka - istraživanja: identifikacija kulturno-povijesnih vrijednosti prostora Vitaljine, arheološko rekognosciranje područja Vitaljine i Prevlake; Prevlaka - analize i vrednovanje: Bruno Šišić-nešto o krajoliku poluotoka Prevlaka, prepoznavanje krajolika poluotoka Prevlaka ECOVAST metodom, valorizacija poluotoka Prevlaka JARK metodom, tvrđava na Punti Oštro-deskripcija, vrednovanje i mogućnosti adaptacije; Prevlaka-studije i prijedlozi: krajobrazna valorizacija poluotoka Prevlaka i prijedlog revitalizacije, urbana revitalizacija obalnih i otočnih naselja; Seminar; Rad tijekom radionice; Izleti; Izložbe; Tekstovi su na hrvatskom i engleskom jeziku.
                     
Autorica koncepcije: Zofia Mavar
Tekstovi: Sanja Cerovski, Anuška Deranja-Crnokić, Dalibor Šušnjić, Ivana Miletić, Bruno Šišić, Božo Šimunović, Joanna Gruca, Ada Lesniewska, Anna Skrzyńska, Jesenko Horvat, Krunoslav Šmit, Zofia Mavar i sudionici Radionice
Grafičko oblikovanje: Irma Huić