Natječaj za radno mjesto: voditelj odsjeka administrativnih poslova

 

Na temelju članka 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 141/12) Ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske LADO iz Zagreba, Trg maršala Tita 6a,  raspisuje
 
NATJEČAJ


 
              za radno mjesto voditelj odsjeka administrativnih poslova
 


Uvjeti:
- srednja stručna sprema
- poznavanje rada na osobnom računalu
 
Prijavi je potrebno priložiti:
-životopis
-dokaz o stečenoj stručnoj spremi
-preslika domovnice
-potvrda o nekažnjavanju
 
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Zainteresirani kandidati mogu dostaviti prijavu s dokazima o ispunjenju uvjeta u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu:

Ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske LADO
s naznakom "za natječaj"
Trg maršala Tita 6a
10000 Zagreb
 
 
 


Objava, 08.05.2013.