Objavljeni su rezultati natječaja programa EU Kultura za potporu europskim kulturnim festivalima – 1.3.6.

 

Izvršna agencija za obrazovanje, kulturu i audiovizualnu djelatnost objavila je rezultate za dodjelu potpore europskim kulturnim festivalima (1.3.6.)

Rok za prijavu na ovaj natječaj bio je 5. prosinca 2012. Potpora je dodijeljena za 11 festivala od ukupno 235 koliko ih se prijavilo. Iz Hrvatske je bilo 10 prijavitelja od kojih niti jedan nije dobio potporu. Zemlje koje su dobile potporu su:  Austrija, Italija, Grčka, Crna Gora, Grčka, Slovenija, Češka, Latvija, Ujedinjeno Kraljevstvo i Njemačka. Ukupno je EU za 2013.g. festivalima dodijelila 859.431,20 eura potpore, što je dosta manje od traženog iznosa od strane prijavitelja koji je iznosio oko 18 mil. eura.

U sedmogodišnjem razdoblju trajanja Programa Eurokaz festival je jedini hrvatski festival  koji je dobio potporu, a dobio ju je 2010.g. kada su kulturni festivali bili dio programske aktivnosti 2. – potpore za organizacije aktivne u području kulture na europskoj razini.
 
Više o rezultatima natječaja možete vidjeti ovdje.